Световния ден за безопасност на храните

Световния ден за безопасност на храните

За първи път днес отбелязваме Световния ден за безопасност на храните. Организацията на обединените нации обяви датата 7 юни 2019, за да привлече вниманието на света към последиците за здравето от замърсени храни и води.

 

Компанията Кока-Кола приветства решението на ООН и изцяло подкрепя усилията в тази посока.

 

Безопасността на нашите продукти винаги е била неразделна част от философията на компанията заедно с устойчивото развитие, принципите на отговорен бизнес, спазването на човешките права и грижата за местните общности. Нашата стратегия за „Напитки за живот“ с всички нови категории и нови канали за достигане до нашите потребители, прави по-актуален от всякога фокуса върху безопасността на храните. От идеята и създаването на нов продукт до крайната точка на продажба, както и поведението на самите потребители – всички имаме роля в този процес. Всички ние добавяме стойност по веригата, гарантираща, че храната, която нашите потребители, нашите клиенти, нашите приятели, семейства и ние самите консумираме, е безопасна.

 

Статистиката в момента е повече от тревожна. По данни на Световната здравна организация всяка година несигурни и замърсени храни са причина за близо 600 милиона случая на заболявания и 420 000 смъртни случая, от които 125 000 са деца под 5-годишна възраст. Затова безопасността на храните е сред основните приоритети и има значителна роля в подкрепата на Целите за устойчиво развитие, определени от Общото събрание на ООН.

 

Достъпът до достатъчно количество безопасна и питателна храна е от съществено значение за човешкото здраве и е основен приоритет на водещите световни организации, правителствата и отговорния бизнес.