Системата на Кока-Кола в България

Системата на Кока-Кола в България

Производството на Coca-Cola в България датира от 1965 г. България е първата държава в социалистическия лагер, която започва да произвежда световноизвестната напитка. 

 

Днес системата на Кока-Кола в България се състои от 5 юридически лица:

  • Кока-Кола България ЕООД
  • Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
  • Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисис Организейшън
  • Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис
  • Кока-Кола Ентърпрайз Шеърд Сървисис 

 

През 1992 г. се основават местните офиси на Кока-Кола България ЕООД и на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани. През 2004 г. групата Кока-Кола ХБК открива първия си център за споделени услуги в областта на информационните технологии (Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис), а през 2011 г. компанията основава в България втори такъв център, този път в областта на финансите и човешките ресурси (Кока-Кола Бизнес Сървисис Организейшън). През 2013 г. компанията Кока-Кола Ентърпрайз също избира София за свой център за споделени услуги в областта на финансите и основава в България Кока-Кола Ентърпрайз Шеърд Сървисис.

 

Кока-Кола България ЕООД е местното дъщерно дружество на The Coca-Cola Company и отговаря за маркетинга на продуктите на компанията, за разработването на нови безалкохолни напитки и за сиропите и концентратите, влизащи в състава на напитките. The Coca-Cola Company и нейните 300 бутилиращи партньори заедно съставят Системата на Кока-Кола по света. Системата създава ползи както за клиентите, така и за потребителите, което я прави уникална сред бизнеса.

 

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани (Кока-Кола ХБК) е бутилиращ партньор за търговските марки на The CocaCola Company и е една от най-големите системи за дистрибуция на напитки в света. Компанията купува концентратите и сиропите за производството на напитките по споразумение за франчайзинг с The Coca-Cola Company и отговаря за продажбата на продуктите, отношенията с клиенти и доставчици, реализирането на промоции и дистрибуцията на продуктите.

 

Устойчивият растеж на цялата Система зависи от споделените ценности и цели на The Coca-Cola Company и нейните бутилиращи партньори, както и от сътрудничеството и подкрепата между всички страни в нея.

 

Системата на Кока-Кола има значително въздействие върху българската икономика, надхвърлящо нейния пряк принос.

 

За 2017 г.:

 

 

Приносът на Системата на Кока-Кола за българската икономика за 2017 г е над половин милиард лева. Цялостното въздействие е нараснало с 9% между 2015 и 2017 г.

 

Общият принос на Системата за брутния вътрешен продукт на България е 0,6 %, като той се формира от заплатите, печалбите и данъците, генерирани в цялата верига на стойността.

 

Традиционно Кока-Кола работи с български доставчици, като стойността на купуваните от тях стоки и услуги за 2017 г. е над 105 милиона лева.

 

Заетите в производствените предприятия и офисите на компаниите на Кока-Кола в България през 2017 г. са 2 300 души. Едновременно с това, Системата поддържа още 17 500 допълнителни работни места по веригата – от производителите на суровини и съставки, до хората, които продават напитки на Кока-Кола в заведения и магазини.

 

Общо 19 800 заети или 0,7% от пазара на труда са свързани с дейностите на Кока-Кола в България. Така с всяко 1 работно място в Системата на Кока-Кола се поддържат още 7 работни места в българската икономика.