ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА FACEBOOK АКТИВАЦИЯТА

1.1 Активацията „Facebook Bot I Love You Haters“, наричана по-нататък Активацията се инициира от  S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8. Активацията се организира от Digital ID, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Активацията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Активацията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Активацията. 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

3.1. Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В активация имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с АКТИВАЦИЯТА, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в активацията трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст ще се считат за невалидни.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА FACEBOOK АКТИВАЦИЯТА

5.1. Активацията стартира на 05.06.2019г. и продължава до 23:59ч. на 17.09.2019 г.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ FACEBOOK АКТИВАЦИЯТА

6.1.  FACEBOOK BOT “I LOVE YOU HATERS“ е активен на Facebook страница на Sprite като чат bot: https://m.me/spritebulgaria

На първа стъпка от активацията потребителят приема Официалните правила на играта и Уведомление за защита на личните данни. След прием и след потвърждение, че е над 16 години, потребителят продължава напред.

След като е преминал стъпката, в която потребителят потвърждава, че е над 16 години, потребителят трябва да отговори на поредица от въпроси от „Хейт теста“ на Sprite. При отговаряне на всички въпроси потребителят има правото да регистрира код под капачката на Sprite 500мл., за да може да участва за награди.

6.2 Награди:

За периода от 05.06.2019г. до 17.09.2019г. ще бъдат изтеглени 15 награди със следните дати на теглене:

 • На 12.06.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 05.06.2019г. до 11.06.2019г. Потребителят печели награда: скейтборд.
 • На 19.06.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 12.06.2019г. до 18.06.2019г. Потребителят печели награда: колонка.
 • На 26.06.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 19.06.2019г. до 25.06.2019г. Потребителят печели награда: татуировка от професионален татуист.
 • На 03.07.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 26.06.2019г. до 02.07.2019г. Потребителят печели награда: скейтборд.
 • На 10.07.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 03.07.2019г. до 10.07.2019г. Потребителят печели награда: колонка.
 • На 17.07.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 10.07.2019г. до 16.07.2019г. Потребителят печели награда: татуировка от професионален татуист.
 • На 24.07.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 17.07.2019г. до 23.07.2019г. Потребителят печели награда: скейтборд.
 • На 31.07.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 24.07.2019г. до 30.07.2019г. Потребителят печели награда: колонка.
 • На 07.08.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 31.07.2019г. до 06.08.2019г. Потребителят печели награда: татуировка от професионален татуист.
 • На 14.08.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 07.08.2019г. до 13.08.2019г. Потребителят печели награда: скейтборд.
 • На 21.08.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 14.08.2019г. до 20.08.2019г. Потребителят печели награда: колонка.
 • На 28.08.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 21.08.2019г. до 27.08.2019г. Потребителят печели награда: татуировка от професионален татуист.
 • На 04.09.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 28.08.2019г. до 03.09.2019г. Потребителят печели награда: скейтборд.
 • На 11.09.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 04.09.2019г. до 10.09.2019г. Потребителят печели награда: колонка.
 • На 18.09.2019г. ще бъде избран на случаен принцип потребител, който е попълнил въпросите от Sprite чат бота и е попълнил код от капачка на Sprite 500мл в периода от 11.09.2019г. до 17.09.2019г. Потребителят печели награда: татуировка от професионален татуист.

6.2. Участието в активацията:

 • не изисква попълване на лични данни
 • не изисква създаване на индивидуален профил на потребителя
 • при регистрация в канала на чатбота и заявяване на желание за участие в активацията участниците ще бъде поискано да се съгласят с Официалните правила и Уведомление за личните данни, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с описаните документи.
 • Във всеки един момент участник може да се откаже от участие в активацията като затвори чат прозореца

 

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът на Активацията не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, за комуникация в някоя от секциите на чатбот канала на кампанията “I LOVE YOU HATERS“ на Facebook страницата на Sprite

7.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Активацията, натрупани вследствие на действия, свързани с Активацията.

7.3. Организаторът не носи отговорност за правилното функциониране на платформата Facebook, както и на софтуера за комуникация в публичния канал на Coca Cola в платформата.

7.4. Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Активацията. Учатникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата по предвидения в настоящите Общи условия начин.

 

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Активацията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до чатбот канала на Активацията. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

8.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви видеа и информация, които са:

 • незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция,  добрите нрави и морала;
 • нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;
 • са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;
 • съдържат информация, която е невярна и неточна;
 • представят или приканват към дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;
 • съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;
 • насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;
 • съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;
 • рекламират пряко иликосвено, цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;
 • рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;
 • използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

 

ЧАСТ 9. СПОРОВЕ

9.1. Спорове между Организатора на Активацията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 10. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието в тази Активацията участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Активацията. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Активацията като затвори чат прозореца, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и заличава направените до момента номинации и цялата си активност в  канала на чатбота на Coca Cola както и губи правото си да участва в Активацията. При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаното тук изживяване.