СПИСЪК С НАГРАДНИ ЦЕНТРОВЕ Е НАЛИЧЕН ТУК

Промени в Официалните правила във връзка с продължаването на играта "Вкарай гол за награда" /02.07.2018 г./

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 30.04.2018 г. и продължава до 01.07.2018 г. или до изчерпване на количествата награди в наградните центрове, което от двете събития настъпи по-рано. Играта "Вкарай гол за награда" в платформата MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) продължава до 15.07.2018 г. (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете събития настъпи първо. 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.3. Награди от допълнителна игра „Вкарай гол за награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg), участие с регистрация на 1 код от 15.05.2018 до 15.07.2018 (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо:

1. Футболна топка FIFA World Cup Russiatm - 9 бр. 

2. Раница FIFA World Cup Russiatm - 37 бр. 

3. Сак FIFA World Cup Russiatm - 119 бр.

4. Слушалки FIFA World Cup Russiatm - 33 бр. 

5. Шапка FIFA World Cup Russiatm - 368 бр. 

6. Мешка FIFA World Cup Russiatm - 360 бр.  

7. Купичка FIFA World Cup Russiatm - 49 бр. 

8. USB памет FIFA World Cup Russiatm - 33 бр.

9. Преносим хладилник Coca-Cola - 20 бр., всеки брой на стойност над 30 лв., + 5 допълнителни бр., всеки брой на стойност над 30 лв. = общо 25 бр. 

10. Топка в кутия FIFA World Cup Russiatm - 5 бр., всеки брой на стойност над 30 лв.

11. Ключодържател FIFA World Cup Russiatm  10 бр.

12. Тетрадка FIFA World Cup Russiatm  25 бр.

Наградите ще бъдат представяни последователно в комбинация по 4 (четири) наведнъж. При изчерпване на дадена награда, тя ще бъде заменяна с друга от описаните до достигането на бройката от 4 (четири) налични награди. Възможно е, в резултат на изчерпване на награди, в даден момент да са активни и налични по-малко от 4 (четири) награди.

Наградите по точка 7.1.3 са с пазарна стойност под 30 лв., с изключение на „Преносим хладилник Coca-Cola“ и „Топка в кутия FIFA World Cup Russiatm“ , чиито единични стойности надвишават 30 лв. 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.2.2. ...

 • Минимум 1 код за билет за участие в играта „Вкарай гол за награда“ – наличните в нея награди са описани в Част 7.1.3 и фигурират като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията, в който е активна играта: 15.05.2018 – 15.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо. Един код дава право на едно участие в играта. В рамките на играта желаещият да участва има право да избере наградата, за която да играе. За да спечели желаната от нея/него награда, тя/той трябва да вкара гол дузпа във виртуална среда. Непосредствено след края на играта участникът разбира дали печели награда, или не.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях не може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди. В настоящата промоция може да се участва и с кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero с промоционални летни етикети.

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на жребий за Наградите в MySPARX.

Промоцията стартира на 30.04.2018 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 30.04.2018 г. и продължава до 03.06.2018 г. (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал). Играта „Вкарай гол за награда“ стартира на 15.05.2018 и продължава до 15.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодът за регистрация на кодове и участие в играта „Вкарай гол за награда“ е от 15.05.2018 до 15.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо. Наградите в играта „Вкарай гол за награда“ се печелят посредством автоматичен електронен жребий на случаен принцип – участник, вкарал гол в играта, печели избраната от нея/него награда веднага.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 5 седмици с 1 теглене на награди – общо 18 награди. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове и участие в играта „Вкарай гол за награда“ е от 15.05.2018 до 15.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо, т.е. максимум 9 седмици и 5 дни с автоматични електронни жребии на случаен принцип за награди.  

 

Промени в Официалните правила във връзка с продължаването на играта "Вкарай гол за награда" /26.06.2018 г./

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.3. Награди от допълнителна игра „Вкарай гол за награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg), участие с регистрация на 1 код от 04.06.2018 до 01.07.2018 (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо:

1. Футболна топка FIFA World Cup Russiatm - 9 бр. 

2. Раница FIFA World Cup Russiatm - 37 бр. 

3. Сак FIFA World Cup Russiatm - 119 бр.

4. Слушалки FIFA World Cup Russiatm - 33 бр. 

5. Шапка FIFA World Cup Russiatm - 368 бр. 

6. Мешка FIFA World Cup Russiatm - 360 бр.  

7. Купичка FIFA World Cup Russiatm - 49 бр. 

8. USB памет FIFA World Cup Russiatm - 33 бр. 

9. Преносим хладилник Coca-Cola - 20 бр., всеки брой на стойност над 30 лв. + 5 допълнителни бр., всеки брой на стойност 30 лв. = общо 25 бр. 

10. Топка в кутия FIFA World Cup Russiatm - 5 бр., всеки брой на стойност над 30 лв.

11. Ключодържател FIFA World Cup Russiatm  10 бр.

12. Тетрадка FIFA World Cup Russiatm  25 бр.

Наградите ще бъдат представяни последователно в комбинация по 4 (четири) наведнъж. При изчерпване на дадена награда, тя ще бъде заменяна с друга от описаните до достигането на бройката от 4 (четири) налични награди. Възможно е, в резултат на изчерпване на награди, в даден момент да са активни и налични по-малко от 4 (четири) награди.

Наградите по точка 7.1.3 са с пазарна стойност под 30 лв., с изключение на „Преносим хладилник Coca-Cola“ и „Топка в кутия FIFA World Cup Russiatm“ , чиито единични стойности надвишават 30 лв. 

7.1.4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

Промени в Официалните правила във връзка с продължаването на играта "Вкарай гол за награда" /03.06.2018 г./

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.3. Награди от допълнителна игра „Вкарай гол за награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg), участие с регистрация на 1 код от 04.06.2018 до 01.07.2018 (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо:

1. Футболна топка FIFA World Cup Russiatm - 9 бр. - изчерпана награда

2. Раница FIFA World Cup Russiatm - 37 бр. - изчерпана награда

3. Сак FIFA World Cup Russiatm - 119 бр.

4. Слушалки FIFA World Cup Russiatm - 33 бр. - изчерпана награда

5. Шапка FIFA World Cup Russiatm - 368 бр. 

6. Мешка FIFA World Cup Russiatm - 360 бр.  

7. Купичка FIFA World Cup Russiatm - 49 бр. - изчерпана награда

8. USB памет FIFA World Cup Russiatm - 33 бр. - изчерпана награда 

9. Преносим хладилник Coca-Cola - 20 бр., всеки брой на стойност над 30 лв.

10. Топка в кутия FIFA World Cup Russiatm - 5 бр., всеки брой на стойност над 30 лв.

11. Ключодържател FIFA World Cup Russiatm  10 бр.

12. Тетрадка FIFA World Cup Russiatm  25 бр.

Наградите ще бъдат представяни последователно в комбинация по 4 (четири) наведнъж. При изчерпване на дадена награда, тя ще бъде заменяна с друга от описаните до достигането на бройката от 4 (четири) налични награди. Възможно е, в резултат на изчерпване на награди, в даден момент да са активни и налични по-малко от 4 (четири) награди.

Наградите по точка 7.1.3 са с пазарна стойност под 30 лв., с изключение на „Преносим хладилник Coca-Cola“ и „Топка в кутия FIFA World Cup Russiatm“ , чиито единични стойности надвишават 30 лв. 

7.1.4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

Промени в Официалните правила във връзка със старта на играта "Вкарай гол за награда" /15.05.2018 г./

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.3. Награди от допълнителна игра „Вкарай гол за награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg), участие с регистрация на 1 код от 15.05.2018 до 01.07.2018 (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо:

1. Футболна топка FIFA World Cup Russiatm - 9 бр.

2. Раница FIFA World Cup Russiatm - 37 бр.

3. Сак FIFA World Cup Russiatm - 119 бр.

4. Слушалки FIFA World Cup Russiatm - 33 бр.

5. Шапка FIFA World Cup Russiatm - 368 бр.

6. Мешка FIFA World Cup Russiatm - 360 бр.

7. Купичка FIFA World Cup Russiatm - 49 бр.

8. USB памет FIFA World Cup Russiatm - 33 бр.

Наградите ще бъдат представяни последователно в комбинация по 4 (четири) наведнъж. При изчерпване на дадена награда, тя ще бъде заменяна с друга от описаните до достигането на бройката от 4 (четири) налични награди.

Наградите по точка 7.1.3 са с пазарна стойност под 30 лв.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

 • Минимум 22 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на Билет за ¼ финал на 2018 FIFA World Cup Russiatm – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията; наградата включва:
  • Пътуване със самолет до Сочи и обратно: детайлите отдолу
  • Настаняване в Сочи: хотел "Бархатные сезоны" https://www.bh-s.ru
  • Билет за ¼ финал на 2018 FIFA World Cup Russiatm на 07.07 в Сочи;
  • Застраховка

 

Наградата НЕ включва: средства за режийни разходи, рекламни сувенири, хранения /закуска, обяд и/или вечеря/, транспортиране от най-близкия транспортен възел (летище, гара и др.) до и от дома на победителя или друго място на тръгване, туристически обиколки, посещения на каквито и да било обекти в Сочи с изключение на стадиона, на който ще се проведе футболната среща от 1/4 финала на 2018 FIFA World Cup Russiatm

 

Детайли за полетите:

Airline

Flight Number

дата

From

Destination

Leaving

Arriving

Turkish Airlines

TK 1030

05.07.2018

SOFIA, BULGARIA

ISTANBUL INTERNATIONAL

21:40

23:05

TERMINAL 2

TERMINAL

Turkish Airlines

TK 0160

06.07.2018

ISTANBUL

SOCHI,

1:05

2:40

INTERNATIONAL

RUSSIA

TERMINAL

 

Turkish Airlines

TK 0161

08.07.2018

SOCHI,

ISTANBUL

4:00

6:00

RUSSIA

INTERNATIONAL

 

TERMINAL

Turkish Airlines

TK 1027

08.07.2018

ISTANBUL

SOFIA, BULGARIA

7:45

9:05

INTERNATIONAL

TERMINAL 2

TERMINAL

 

 • Минимум 1 код за билет за участие в играта „Вкарай гол за награда“ – наличните в нея награди са описани в Част 7.1.3 и фигурират като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията, в който е активна играта: 15.05.2018 – 01.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо. Един код дава право на едно участие в играта. В рамките на играта желаещият да участва има право да избере наградата, за която да играе. За да спечели желаната от нея/него награда, тя/той трябва да вкара гол дузпа във виртуална среда. Непосредствено след края на играта участникът разбира дали печели награда, или не.

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на жребий за Наградите в MySPARX.

Промоцията стартира на 30.04.2018 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 30.04.2018 г. и продължава до 03.06.2018 г. (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал). Играта „Вкарай гол за награда“ стартира на 15.05.2018 и продължава до 01.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодът за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Периодът започва да тече от понеделник, 30.04.2018 до неделя 03.06.2018, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната Промоция. Съответно тегленето на наградите е на 04.06.2018 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията.

Периодът за регистрация на кодове и участие в играта „Вкарай гол за награда“ е от 15.05.2018 до 01.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо. Наградите в играта „Вкарай гол за награда“ се печелят посредством автоматичен електронен жребий на случаен принцип – участник, вкарал гол в играта, печели избраната от нея/него награда веднага.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 5 седмици с 1 теглене на награди – общо 18 награди. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове и участие в играта „Вкарай гол за награда“ е от 15.05.2018 до 01.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо, т.е. максимум 6 седмици и 6 дни с автоматични електронни жребии на случаен принцип за награди – общо 1008 награди.  

Победителите трябва да имат навършени 16 г. Ако печелившият в тегленето за третия награден фонд е между 16 г. и 18 г., то той/ тя трябва да бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия, удостоверяваща тяхното съгласие той/тя да напусне страната със съответния придружител. Ако печелившият е над 18 г., то той/тя има право да вземе със себе си лице между 16 г. и 18 г., само и единствено ако има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на придружаващия, удостоверяваща тяхното съгласие той/ тя да напусне страната със съответния печеливш.

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. Общо 18 уникални печеливши за Билет за ¼ Final FIFA World Cup Russia 2018. Наградите в играта „Вкарай гол за награда“ се печелят посредством автоматичен електронен жребий на случаен принцип – участник, вкарал гол в играта, печели избраната от нея/него награда веднага – общо 1008 уникални печеливши за всички представени в Част 7.1.3. награди.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин: 
Наградите ще бъдат доставяни под формата на ваучер с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). В допълнение към доставката на ваучера партньори на Организатора ще се свържат с печелившия на посочения в профила ѝ/му в MySPARX телефонен номер. Наградите, спечелени в рамките на играта „Вкарай гол за награда“, ще бъдат доставяни в срок от 45 работни дни от датата на тегленето им и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.8. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за правилното функциониране на играта „Вкарай гол за награда“ и няма да бъде страна по каквито и да било спорове (съдебни или извънсъдебни), касаещи функционирането на играта „Вкарай гол за награда“ в рамките на Промоцията, включитело в случaй на технически неизправности на сайта или невъзможност за свързване или лоша интернет връзка.

 

ЧАСТ 15. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

•           Информираност;

•           Достъп до собствените си лични данни;

•           Коригиране (ако данните са неточни);

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

•           директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Промоцията – 1 г. от заявяването за участие в Промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на Промоцията.

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1 г. от началото на Промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка за стойността на наградата са: име, ЕГН, адрес.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „ПОСРЕЩНИ ЛЯТОТО НА СВЕТОВНО НИВО - FIFA 2018“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mysparx.bg и на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Амекси“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно Условията за ползване на MySPARX (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че Участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 30.04.2018 г. и продължава до 01.07.2018 г. или до изчерпване на количествата награди в наградните центрове, което от двете събития настъпи по-рано. Играта "Вкарай гол за награда" в платформата MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) продължава до 15.07.2018 г. (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете събития настъпи първо. 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero от 500 ml с промоционални етикети и промоционални златисти капачки.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

7.1.1. Награди, раздавани в наградните центрове:                             

 1. FIFA ключодържател – общо 280 000 бр.
 2. FIFA фен шапка – общо 60 000 бр.

Наградите по точка 7.1.1 са с пазарна стойност под 30 лв.

7.1.2. Награди от томбола в MySPARX (www.mysparx.bg), участие с регистрация на 22 кода до 03.06.2018:

Билет за ¼ финал от 2018 FIFA World Cup Russiatm в Сочи - 18 бр.

Наградите по точка 7.1.2 са с пазарна стойност над 30 лв.

7.1.3. Награди от допълнителна игра „Вкарай гол за награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg), участие с регистрация на 1 код от 15.05.2018 до 15.07.2018 (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо:

1. Футболна топка FIFA World Cup Russiatm - 9 бр. 

2. Раница FIFA World Cup Russiatm - 37 бр. 

3. Сак FIFA World Cup Russiatm - 119 бр.

4. Слушалки FIFA World Cup Russiatm - 33 бр. 

5. Шапка FIFA World Cup Russiatm - 368 бр. 

6. Мешка FIFA World Cup Russiatm - 360 бр.  

7. Купичка FIFA World Cup Russiatm - 49 бр. 

8. USB памет FIFA World Cup Russiatm - 33 бр.

9. Преносим хладилник Coca-Cola - 20 бр., всеки брой на стойност над 30 лв., + 5 допълнителни бр., всеки брой на стойност над 30 лв. = общо 25 бр. 

10. Топка в кутия FIFA World Cup Russiatm - 5 бр., всеки брой на стойност над 30 лв.

11. Ключодържател FIFA World Cup Russiatm  10 бр.

12. Тетрадка FIFA World Cup Russiatm  25 бр.

Наградите ще бъдат представяни последователно в комбинация по 4 (четири) наведнъж. При изчерпване на дадена награда, тя ще бъде заменяна с друга от описаните до достигането на бройката от 4 (четири) налични награди. Възможно е, в резултат на изчерпване на награди, в даден момент да са активни и налични по-малко от 4 (четири) награди.

Наградите по точка 7.1.3 са с пазарна стойност под 30 лв., с изключение на „Преносим хладилник Coca-Cola“ и „Топка в кутия FIFA World Cup Russiatm“ , чиито единични стойности надвишават 30 лв. 

7.1.4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:

а) надпис „ключодържател“ или „шапка“ – в този случай печелите една от съответните награди, която можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;

б) уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на MySPARX и описаното в настоящия документ, публикувани на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в томболата за описаната в Част 7.1.2. награда. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т.

8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

8.2.1. Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрация е безплатна и изисква следното:

 

 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
 • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
 • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
 • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и настоящите официални правила, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и официалните правила на потребителска промоция „Посрещни лятото на световно ниво - FIFA 2018“.

 

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

 • Минимум 22 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на Билет за ¼ финал на 2018 FIFA World Cup Russiatm – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията; наградата включва:
  • Пътуване със самолет до Сочи и обратно: детайлите отдолу
  • Настаняване в Сочи: хотел "Бархатные сезоны" https://www.bh-s.ru
  • Билет за ¼ финал на 2018 FIFA World Cup Russiatm на 07.07 в Сочи;
  • Застраховка

 

Наградата НЕ включва: средства за режийни разходи, рекламни сувенири, хранения /закуска, обяд и/или вечеря/, транспортиране от най-близкия транспортен възел (летище, гара и др.) до и от дома на победителя или друго място на тръгване, туристически обиколки, посещения на каквито и да било обекти в Сочи с изключение на стадиона, на който ще се проведе футболната среща от 1/4 финала на 2018 FIFA World Cup Russiatm

 

Детайли за полетите:

Airline

Flight Number

дата

From

Destination

Leaving

Arriving

Turkish Airlines

TK 1030

05.07.2018

SOFIA, BULGARIA

ISTANBUL INTERNATIONAL

21:40

23:05

TERMINAL 2

TERMINAL

Turkish Airlines

TK 0160

06.07.2018

ISTANBUL

SOCHI,

1:05

2:40

INTERNATIONAL

RUSSIA

TERMINAL

 

Turkish Airlines

TK 0161

08.07.2018

SOCHI,

ISTANBUL

4:00

6:00

RUSSIA

INTERNATIONAL

 

TERMINAL

Turkish Airlines

TK 1027

08.07.2018

ISTANBUL

SOFIA, BULGARIA

7:45

9:05

INTERNATIONAL

TERMINAL 2

TERMINAL

 

 • Минимум 1 код за билет за участие в играта „Вкарай гол за награда“ – наличните в нея награди са описани в Част 7.1.3 и фигурират като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията, в който е активна играта: 15.05.2018 – 15.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо. Един код дава право на едно участие в играта. В рамките на играта желаещият да участва има право да избере наградата, за която да играе. За да спечели желаната от нея/него награда, тя/той трябва да вкара гол дузпа във виртуална среда. Непосредствено след края на играта участникът разбира дали печели награда, или не.

8.2.3.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 44 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Билет от лице, което е купило 1 билет с 22 регистрирани кода. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда по време на Промоцията.

8.2.4. При покупка на билет за участие в дадена томбола от Промоцията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях не може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди. В настоящата промоция може да се участва и с кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero с промоционални летни етикети.

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на жребий за Наградите в MySPARX.

Промоцията стартира на 30.04.2018 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 30.04.2018 г. и продължава до 03.06.2018 г. (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал). Играта „Вкарай гол за награда“ стартира на 15.05.2018 и продължава до 15.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодът за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:

Периодът започва да тече от понеделник, 30.04.2018 до неделя 03.06.2018, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната Промоция. Съответно тегленето на наградите е на 04.06.2018 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията.

Периодът за регистрация на кодове и участие в играта „Вкарай гол за награда“ е от 15.05.2018 до 15.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо. Наградите в играта „Вкарай гол за награда“ се печелят посредством автоматичен електронен жребий на случаен принцип – участник, вкарал гол в играта, печели избраната от нея/него награда веднага.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 5 седмици с 1 теглене на награди – общо 18 награди. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове и участие в играта „Вкарай гол за награда“ е от 15.05.2018 до 15.07.2018 или до изчерпване на количествата награди, което от двете настъпи първо, т.е. максимум 9 седмици и 5 дни с автоматични електронни жребии на случаен принцип за награди.  

Победителите трябва да имат навършени 16 г. Ако печелившият в тегленето за третия награден фонд е между 16 г. и 18 г., то той/ тя трябва да бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия, удостоверяваща тяхното съгласие той/тя да напусне страната със съответния придружител. Ако печелившият е над 18 г., то той/тя има право да вземе със себе си лице между 16 г. и 18 г., само и единствено ако има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на придружаващия, удостоверяваща тяхното съгласие той/ тя да напусне страната със съответния печеливш.

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. Общо 18 уникални печеливши за Билет за ¼ Final FIFA World Cup Russia 2018. Наградите в играта „Вкарай гол за награда“ се печелят посредством автоматичен електронен жребий на случаен принцип – участник, вкарал гол в играта, печели избраната от нея/него награда веднага – печеливши за всички представени в Част 7.1.3. награди.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в някое от тегленията за съответния период, Участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) В случай че към момента на  изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни,  Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В процеса на покупка на билет за томболата за дадена награда Участникът ще получи възможност да потвърди и, ако е нужно, обнови данните в профила си. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Ако печелившият в тегленето за третия награден фонд е между 16 г. и 18 г., то той/ тя трябва да бъде придружен от възрастен над 18 г., който да има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на печелившия, удостоверяваща тяхното съгласие той/тя да напусне страната със съответния придружител. Ако печелившият е над 18 г., то той/тя има право да вземе със себе си лице между 16 г. и 18 г., само и единствено ако има нотариално заверена декларация от двамата родители/ настойници на придружаващия, удостоверяваща тяхното съгласие той/ тя да напусне страната със съответния печеливш.

9.2. За адрес за доставка на спечелена награда се счита  посоченият от Участника в профила му в платформата адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда.

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин: 
Наградите ще бъдат доставяни под формата на ваучер с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). В допълнение към доставката на ваучера партньори на Организатора ще се свържат с печелившия на посочения в профила ѝ/му в MySPARX телефонен номер. Наградите, спечелени в рамките на играта „Вкарай гол за награда“, ще бъдат доставяни в срок от 45 работни дни от датата на тегленето им и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията.

9.4. Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 3 седмици от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат. Награда се счита за непотърсена и в случай че печеливш участник не отговори на обажданията на оторизирания партньор на Организатора в срок, необходим за връчването на наградата спрямо детайлите на пътуването. 

9.5. В случай че в края на Промоцията има неполучени награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове за томболите за съответните награди ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на една седмица след 04.06.2018. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със следния срок, за да предявят наградата си: 2 посещения от куриер + 2 седмици изчакване в офис на куриер от тегленето след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3, като за адрес за изпращане на наградата ще се счита посоченият в профила на Участника адрес към момента на изпращане на известието. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

9.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

9.7. Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 седмици от теглене/обявяване на печелившите. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 9.4). В допълнение към доставката на ваучера партньори на Организатора ще се свържат с печелившия на посочения в профила ѝ/му в MySPARX телефонен номер. 

9.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация  относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Данните на печелившия ще бъдат удостоверени допълнително посредством телефонно обаждане от оторизиран партньор на Организатора на посочения в профила на печелившия в MySPARX телефонен номер. 

9.9. В попълнената декларация всеки печеливш трябва да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

9.10. Всички печеливши от частта на Промоцията в платформата MySPARX ще получат известия за наградите си в личните си профили.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката.

10.3. Всички предявени капачки с кодове за участие в Промоцията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

10.4. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

10.5. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, в случай че участник, спечелил награда „Билет за ¼ финал на 2018 FIFA World Cup Russiatm“ и/или нейният/неговият придружител не разполагат с валидни документи, необходими за реализацията на пътуванията, включени във въпросните награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

10.7. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

10.8. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за правилното функциониране на играта „Вкарай гол за награда“ и няма да бъде страна по каквито и да било спорове (съдебни или извънсъдебни), касаещи функционирането на играта „Вкарай гол за награда“ в рамките на Промоцията, включитело в случaй на технически неизправности на сайта или невъзможност за свързване или лоша интернет връзка.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.

 

ЧАСТ 15. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

•           Информираност;

•           Достъп до собствените си лични данни;

•           Коригиране (ако данните са неточни);

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

•           директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Промоцията – 1 г. от заявяването за участие в Промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на Промоцията.

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1 г. от началото на Промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка за стойността на наградата са: име, ЕГН, адрес.