Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила (отбелязвани като „Официални Правила“)

Общи разпоредби:

1)    Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на тези Официални правила

2)    Официалните правила са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на промоционалната кампания (18.03.2019 г. - 18.04.2019 г. включително) на www.coca-cola.bg

3)    Организаторът на промоционалната кампания си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след публикуването им на адрес www.coca-cola.bg

 

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

Fuzetea 2019 - „Време е за FUZE пауза. Спечели време за себе си“ ("Кампанията") се организира от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, със седалище ул. „Рачо П. Казанджията“ 8, чрез съдействието на  „Кока-Кола България“ ЕООД, „Coca-Cola Services N.V.“, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисиз“ ЕООД София и рекламна агенция „Страта Промо“ ЕООД.

 

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

“Кампанията” се провежда на територията на Република България и се разделя на два периода в зависимост от наградите:

·       Големи награди (релаксиращ стол и електронен четец) - в периода 18 март  2019 г. – 18 април 2019 г. включително;

·       Малки моментни награди – от 18 Март 2019 г. до изчерпване на скреч картите в търговските обекти.

След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията“ все още продължава.

„Кампанията“ се организира и провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

 

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта е отворена за участие нa всички физически лица, навършили 16 години, с изключение на служителите на: „Страта Промо“ ЕООД; „Кока-Кола България“ ЕООД; „Coca-Cola Services N.V.“; „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, „Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисиз“ ЕООД (Общо наричани Компании от Групата на „Кока-Кола Хеленик“); „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

 

Раздел IV. КАМПАНИЯТА СЕ РАЗДЕЛЯ НА ДВЕ ЧАСТИ

1) Кампания в търговската мрежа с моментни награди - Taзи част от кампанията е валидна само при наличието на скреч карти и награди в магазинната мрежа и е обвързана с покупка на 2 броя от 1.5 л. от следните продукти Fuzetea: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л..

2) Национална кампания с големи награди на томболен принцип – Тази част от кампанията е обвързана с покупка на 2 броя от 1.5 л. от следните продукти Fuzetea: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.и регистрацията на кода, изписан на скреч картата чрез безплатен СМС на кратък номер 10 800.

 

Раздел V. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯ, В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА, С МОМЕНТНИ НАГРАДИ

а. В магазинната мрежа Организаторът провежда Кампания с моментни награди, обвързани с покупка, със следния механизъм:

При закупуването на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л (Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.), клиентът участва чрез скреч карта и може да спечели:

-        Слушалки Fuzetea

След покупката на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л, клиентът взима скреч карта от касата на магазинната мрежа. Скреч картата се избира от клиента на случаен принцип. В случай на печеливша скреч карта, клиентът получава своя подарък от касиера в магазинната мрежа.

б. Важно

Всеки участник има възможността да участва за неограничен брой моментни награди, стига  да е закупил 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л (Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.).

 

Раздел VI. ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С ГОЛЕМИ НАГРАДИ НА ТОМБОЛЕН ПРИНЦИП

1. Място и срок за участие:

а. „Кампанията“ се провежда чрез безплатен СМС на кратък номер 10 800.

б. „Кампанията“ стартира на 18.03.2019 г. и продължава до 18.04.2019 г. включително.

в. Участието в тази „Кампанията“ включва автоматично пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

2. Участващи:

Участието в „Кампанията“ за наградите е обвързано с покупка на 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л: Студен чай Fuzetea манго и лайка 1.5 л., Студен чай Fuzetea лимон и лимонена трева 1.5 л., Студен чай Fuzetea праскова и хибискус 1.5 л., Студен чай Fuzetea манго и ананас 1.5 л., Студен чай Fuzetea горски плодове 1.5 л.

3. Механизъм за участие в „Кампанията“:

а. Механизъм за участие чрез СМС

За да се регистрира за участие в „Кампанията“ чрез безплатен СМС, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л, участващи в „Кампанията“

Стъпка 2. Да регистрира кода от скреч картата, която е взета от касата, чрез СМС на кратък номер 10 800 и да я запази до получаване на наградата.

*СМС на кратък номер 10 800 е напълно безплатен.

*С един СМС може да бъде регистриранa само една скреч карта. Респективно, една скреч карта може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Регистрирайки се чрез СМС, участникът веднага разбира чрез обратен СМС дали печели една от общо всички 100 (сто) големи награди.

б. Важно за механизма за участие:

Един участник може с един уникален телефонен номер да регистрира САМО 6 КОДА от скреч карти за КАЛЕНДАРНА СЕДМИЦА.

Един участник с един уникален телефон номер може да регистрира САМО 30 КОДА от скреч карти за ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА (18.03.2019 г. – 18.04.2019 г.)

Един участник може да спечели само 1 (една) голяма награда.

4. Награди

По време на цялата кампания, на случаен принцип, от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 100 (сто) участници, които ще спечелят една от следните награди:

-        50 броя релаксиращи стола

-        50 броя електронни четци

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

С един регистриран код от скреч карта, участникът може да спечели само една награда.

5.     Теглене на наградите:

Тегленето на всички награди става чрез специален софтуер, на лотариен принцип, на дневна база, от всички регистрирали код от скреч карта, със СМС на кратък номер 10 800.

6.     Печеливши участници

Организаторите се свързват с печелившия участник, на телефонния номер, чрез който е изпратил СМС за участие, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 дни след полученото съобщение, че участникът печели.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съответния победител в продължение на 3 (три) дни, този победител се дисквалифицира.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители:

·       документ за самоличност, чрез който се удостоверява самоличността на участника, без да се записват данни от този документ за него;

·       скреч карта с печелившия код.

Важно:

Организаторите на промоцията си запазват правото да заменят печеливш участник, който не отговаря на условията, описани в тези Официални правила.

Организаторите си запазват правото да променят начина на уведомяване на спечелилите участници.

Организаторите запазват правото си да се започне процедура на разследване и да се дисквалифицира печеливш участник, ако се установи злоупотреба.

Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, както и при установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в документа за самоличност, предоставен от потенциалния печеливш. 

7.     Валидиране на участниците:

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда: 

-        Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес за доставка, на който да бъде изпратена наградата  (може да бъде и удобен за участника офис на куриерската фирма, с която се изпращат наградите).

-        Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители скреч карта, чийто код е регистриран в „Кампанията“, със закупени 2 броя продукти Fuzetea от 1.5 л, участващи в „Кампанията“.

-        Наградата не се предава на участника при непредоставяне на скреч карта от негова страна.

8.     Получаване на наградата:

а. За да бъде счетено участието за валидно и да получи наградата си, печелившият трябва да отговаря на всички условия, посочени в раздел III „Право на участие“,  раздел IV и да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на промоционалната кампания, описани в раздел VI, т.3 „Механизъм за участие“.

б. Изпращането на пратките ще се извършва до 45 работни дни след приключване на Кампанията и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на „Кампанията“.

В случай, че участникът не отговаря дори на едно от обявените условия в този Официален правилник, то той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

в. Доставката на наградата ще се извърши за сметка на Организаторите чрез куриерска фирма. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ адрес няма да бъде посещаван повторно от куриерската фирма. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе пратката, тя ще бъде върната в централния офис в София и няма да бъде изпращана повторно за сметка на Организатора.

 

Раздел VII.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА

         а. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер или електронна поща.

         б. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.

         в. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.

         г. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции, дисквалифициране на участието, получаване на награда, както и след изтичане на срока на “Кампанията“ или по други подобни поводи.

         е. Организаторът си запазва правото да променя моделa и марката на предоставените наградите, само след като промените бъдат отразени в тези „Официални Правила“. Промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес www.coca-cola.bg

 

Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

          а. Краят на “Кампанията“ за участие за големите награди (релаксиращ стол и електронен четец ) е 23:59 часа на 18.04.2019 г.

          б. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на www.coca-cola.bg, включително и в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.

 

Раздел IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

          а. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани във връзка с настоящата „Кампания“. Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (телефон, електронна поща, адрес).

          б. Взимайки участие в „Кампанията“, участникът дава съгласието си и доброволно предоставя на ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД и неговите договорни партньори („Страта Промо ЕООД“, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, куриери) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, ЕГН), с цел участие в тази „Кампанията“, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда.

          в. Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите публично, като публикува имената им уеб сайта www.coca-cola.bg.

          г. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

          д. „Страта Промо“ ЕООД“ и „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, са регистрирани като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни и се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на Участниците пред трети лица.

          е. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки участник има право да поиска данните му да бъдат заличени от базата данни на Организатора. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. Елемаг 19, блок 309, ап 8 или на електронната поща: office@strata.bg.

          ж. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в „Кампанията“ и неговото/нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).

         

Раздел X. ДРУГИ

          а. Правилата са публикувани и ще останат достъпни за целия период на „Кампанията“ на адрес www.coca-cola.bg. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се публикуват на www.coca-cola.bg. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в „Кампанията“.

          б. За всички неуредени въпроси в тези промоционални правила се прилага действащото българско законодателство.

          в. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния съд в гр. София.

С регистрацията за участие в „Кампанията“ участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите правила.