ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА VIBER ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Viber бот активация за Fuzetea“, наричана по-нататък Промоцията се инициира от  S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium. Промоцията се организира от Digital ID, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НА VIBER ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 18 навършени години или по-големи, за да вземат участие в играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 18 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА VIBER ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 17.10.2018 г. и продължава до 23:59 ч. на 14.12.2018 г. Номинациите се провеждат в периода 17.10.2018 - 18.11.2018 г. Организацията и провеждането на специалните преживявания се организират и провеждат в периода 19.11.2018 – 14.12.2018 г.

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени във Viber Bot промоцията са следните специални преживявания за целия офис:

1.      stand up комедийно шоу, за чието изпълнение Организаторът ангажира стенд ъп комик/ци, който изпълнява скеч в офиса на печелившия;

2.      кратък масаж , за чието изпълнение Организаторът ангажира масажист, който прави масаж на всички желаещи в офиса на печелившия. Масажът е частичен и не изисква специална подготовка;

3.      диджей сет, за чието изпълнение Организаторът ангажира диджей, който пуска предпочитан стил музика в офиса на изтегления финалист;

4.      кулинарна демонстрация, за чието изпълнение Организаторът ангажира шеф-готвач, който прави кулинарна демонстрация на място или носи приготвена хара за екипа в офиса на изтегления финалист.

Наградата няма търговска стойност и не може да бъде заменяна за паричния й еквивалент.  

Общият брой на наградите за целия период на промоцията е 4(четири), а времетраенето на специалните преживявания не надвишава 1 час.

Реализацията на наградите изисква съдействие от страна на спечелилите за осигуряване на разрешение и достъп до съответните офис пространства. Реализациите на наградите ще бъде съобразена с възможностите на съоветното офис- пространство. Организаторът не носи отговорност, ако наградите не могат да бъдат осъществени следствие на организационни, логистични или други причини, които са извън неговите компетенции.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В VIBER ПРОМОЦИЯТА

7.1.  Във Viber Sticker Market е наличен специален пакет стикери на Fuzetea „А tea кой си?“. След сваляне на стикерите, потребителят автоматично получава покана да влезе в канала на чатбота на Fuzetea.  Чатботът прави кратко представяне на канала и подканя потребителя да се включи в игра с награди.

Първата стъпка от играта е да номинираш твой колега в някоя от следните категории:

1. Номинирай „Веселякът в офиса“

2. Номинирай „Модната икона в офиса“

3. Номинирай „Гладникът на офиса“

4. Номинирай „Непукистът в офиса“

5. Номинирай „Артистът в офиса““

6. Номинирай „Спортистът в офис“

7. Номинирай „Музикалният фен в офиса““

8. Номинирай „Оптимистът в офиса“

След като потребителят направи номинацията, той автоматично участва в томбола за спечелване на награда – специално преживяване за номинирания от него колега и целия офис. Наградите – специални преживявания, се разпределят в следните четири категории:

1.      Оптимистът в офиса/Веселякът в офиса с награда – специално преживяване: stand up комедийно шоу

2.      Непукистът в офиса/Спортистът в офиса с награда – специално преживяване: масаж

3.      Музикалният фен в офиса/Модната икона в офиса – специално преживяване: диджей сет

4.      Артистът в офиса/Гладникът на офиса с награда – специално преживяване: кулинарна демонстрация.

Номинациите се правят в периода  17.10.2018 – 18.11.2018г.

Наградите ще бъдат изтеглени след приключване на периода за номинации  в седмицата 05.11.2018 г. – 18.11.2018г.  от Viber с помощта на специализиран софтуеър, осигуряващ равен шанс на участващите в промоцията да спечелят.

Специалните прежиявания, организирани за -печелившите, се заснемат от снимачен екип, осигурен от Организатора на Промоцията. От заснетия материал се създават кратки видео форми, които в последствие ще бъдат публикувани във Viber канала на Промоцията, както и във всички официални канали за комуникация на марката  Fuzetea в България.

Участието в играта:

  • не изисква попълване на лични данни
  • не изисква създаване на индивидуален профил на потребителя
  • при регистрация в канала на чатбота и заявяване на желание за участие в играта с наградите от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за Промоцията, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията, споменати по-горе на промоцията.
  • Във всеки един момент Участник може да се откаже от участие в промоцията и сам да заличи направените до момента номинации и цялата си активност в  канала на чатбота на Fuzetea.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според Част 4 от настоящите правила.

8.2. Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат уведомявани в платформата Viber в деня на изтегляне на жребия чрез съобщение, изпратено от чат бота.

8.3. За да получи наградата си, всеки печеливш трябва да се свърже с Организатора на Промоцията на изрично посочен през  канала на чатбота на Fuzetea в рамките на 72 часа от обявяването на финалистите и да предостави свои контакти за обратна връзка – три имена и телефон за връзка. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 72 часа след уведомяване на спечелването на наградата, ще бъде изтеглен друг финалист на томболен принцип.

8.4. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за получаване на награда. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Играта и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

8.5. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

8.6. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

8.7. Стойността на наградите, представени в играта „А tea кого номинираш?, надвишава 30 лева. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

8.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника и подготовка на Служебна бележка, нужна за декларирането на спечелената награда с подаването на Годишна данъчна декларация по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Същата Служебна бележка ще бъде издадена от Организатора и изпратена към печелившия в договорен между двете страни срок. Организаторът съхранява предоставените данни от страна на печелившия за срока изискуем от българското законодателство.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, в случай че, участник, спечелил награда не разполага с валидни документи, необходими за верифициране на самоличността му.

9.2. Организаторът на Промоцията не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, за комуникация в публичния канал на Fuzetea в мобилното приложение Viber: https://www.viber.com/fuzeteabulgaria

9.3. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

9.4. Организаторът не носи отговорност за и няма да бъде част от съдебни дела, касаещи правилното функциониране на мобилното приложение Viber, както и на софтуера за комуникация в публичния канал на Fuzetea в приложението Viber https://www.viber.com/fuzeteabulgaria

9.5. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не верифицира получената от нея/него награда спрямо изложено в Част 9.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като изтрие бота от Viber менюто, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и заличава направените до момента номинации и цялата си активност в  канала на чатбота на Fuzetea, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели.  При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

13.2.  При  спечелване на награда, на печеливите е известно, че техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, печелившите декларират , че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите,Организаторът или оторизирани от него лица  ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края й.

13.3.  Спечелилите награда специално преживяване в офиса във Viber Bot Промоцията на Fuzetea декларират, че им е известно, че по време на предоставяне на наградата  ще  бъдат снимани и снимки и видеоматериали с тяхно участие  ще бъдат публикувани в Viber Bot каанала на Промоцията, както и във всички официалните канали на Fuzetea в България –в страницата на Fuzetea във Facebook (https://web.facebook.com/FuzeTeaBG/), в профила на Fuzetea в Instagram (https://www.instagram.com/fuzetea_bg/), в Youtube канала на Fuzetea (link)., без за тези публикации Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително заплащане на печелившия участник. Същите ще се съхраняват за период от 5 години.