ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Купи продукти от магазин СиБиЕс на стойност 15 лв. с една от участващите Кока-Кола напитки в количката и вземи една точка. Събери необходимия брой стикери и можеш да закупиш страхотен кухненски съд само за 5лв.“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода: от 11.11.2019 г. до 31.12.2019 или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 11 ноември 2019 г. и ще продължи до 31 декември 2019 г. (включително) или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано, независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България в магазин „СиБиЕс“- Стара Загора.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко физическо лице закупило продукти на стойност 15лв с включен един от продуктите на Кока-Кола, получава стикер и книжка за събиране на стикери.

При предоставяне на събрани необходими стикери, може да заплати сумата от 5лв и да получи един от трите брандирани с логото на Coca-Cola кухненски съдове по избор:

- тавичка – Трябва да се съберат 5 стикера

- тенджера с дръжка – Трябва да се съберат 5 стикера

- тенджера с капак – Трябва да се съберат 5 стикера

Средствата от събраните съдове ще се дарят на сдружение „Изследовател“ за засаждане на дръвчета с деца в Стара Загора.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 11.11.2019 г. и продължава до 31.12.2019 г. или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1.„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Бяла праскова, Fanta Меднес, Fanta Грозде, Fanta Малина и Sprite в опаковки от 1.5L. Бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал и Sprite в опаковки от 1L и 2L.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

- тавичка

- тенджера с дръжка

- тенджера с капак

7.1.1. Награди, раздавани в магазин СиБиЕс:                     

1.     Тавичка, брандирана с логото на Coca-Cola -  общо 300 бр.

2.     Тенджера с дръжка, брандирана с логото на Coca-Cola -  общо 300 бр.

3.     Тенджера с капак, брандирана с логото на Coca-Cola -  общо 600 бр.

Наградите по точка 7.1.1 са с пазарна стойност под 100 лв.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1 „Купи продукти от магазин СиБиЕс на стойност 15 лв. с една от участващите Кока-Кола напитки в количката и вземи една точка. Събери необходимия брой стикери и можеш да закупиш страхотен кухненски съд само за 5лв.“

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.