Промяна в официалните правила /23.05.2019 г./

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 30.04.2019 г. и продължава до 21.07.2019 г.


ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.2.4...

Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download), стартира на 30.04.2019 г. и продължава до 21.07.2019 г. Участия за теглене на награди се регистрират в периода от 00.00 ч. всеки понеделник до 23.59 ч. всяка неделя и са валидни за томболата за сътветния ден. Изключение прави първото теглене, което е 5 седмици след началото на промоцията, съответно периодът за регистрация на кодове е петседмичен.

Периодите за регистриране на участие в томболите и теглене на наградите от Промоцията в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) са, както следва:
• Първият период започва да тече от 00.00 ч. във Вторник, 30.04.2019 г. до 23:59 ч. в неделя, 02.06.2019 г., съответно първото теглене на награди е на 03.06.2019 г. (Понеделник) – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта.
• Следващите тегления ще се осъществяват ежедневно в периода от 03.06.2019 г. до 21.07.2019 г., като 20.07.2019 г. е последен ден за регистрация на кодове за Промоцията, за теглене на награди на 21.07.2019 г.

Във всяко теглене ще бъдат изтеглени по 34 брандирани бамбукови купи с дървени прибори, 28 комплекта дървена мелница за пипер и солница и 38 брандирани дървени дъски за рязане. Спечелилите голямата награда Семейно приключение ще бъдат изтеглени с последното теглене на 21.07.2019 г.

 

Промяна в официалните правила /13.05.2019 г./

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.2.4....

Периодите за регистриране на участие в томболите и теглене на наградите от Промоцията в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) са, както следва:

·        Първият период започва да тече от 00.00 ч. във Вторник, 30.04.2019 г. до 23:59 ч. в неделя, 26.05.2019 г., съответно първото теглене на награди е на 27.05.2019 г. (Понеделник) – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта.

·        Следващите тегления ще се осъществяват ежедневно в периода от 27.05.2019 г. до 14.07.2019 г., като 14.07.2019 г. е последен ден за регистрация на кодове за Промоцията, за теглене на награди на 15.07.2019 г.

Във всяко теглене ще бъдат изтеглени по 34 брандирани бамбукови купи с дървени прибори, 28 комплекта дървена мелница за пипер и солница и 38 брандирани дървени дъски за рязане. Спечелилите голямата награда Семейно приключение ще бъдат изтеглени с последното теглене на 15.07.2019 г.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ ЗА ВКУСНИТЕ МОМЕНТИ ЗАЕДНО”, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0800 12345 (безплатна линия). 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) и на сайта www.coca-cola.bg.

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Базата данни и приложението, в което се провежда Промоцията ще са поддържани и управлявани от Брейнсторм доо (Brainstorm doo), ул. Кумановска 12, Белград, Сърбия (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и регистрирани от тях кодове за участие в томболите, провеждани в приложението SimplyTastly, ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 16 години, неговото/нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена, като участникът не може да има претенции за получаване на такава награда.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 30.04.2019 г. и продължава до 21.07.2019 г. 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Тропик, Fanta Меднес и Sprite в опаковки от 1.5L с промоционални етикети и промоционални златни капачки.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

7.1.1.   Брандирана бамбукова купа с дървени прибори – 1666 бр.

7.1.2.   Комплект дървена мелница за пипер и солница – 1372 бр.

7.1.3.   Брандирана дървена дъска за рязане – 1862 бр.

7.1.4.   Семейно приключение – 5 бр. – голяма награда.

Наградата по т. 7.1.4. е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Ин Тайм ООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1. За да участва, потребителят трябва да закупи бутилка от участващите опаковки и да регистрира кода под капачката в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download). Събраните точки се използват за регистриране на участие в томболата за награди. В периода на промоцията ще бъдат проведени общо 49 тегления на наградите: бамбукова купа с дървени прибори, комплект дървена мелница за пипер и солница, дървена дъска за рязане, съгласно предвиденото в т. 8.2.4. Във всяко теглене на награди участват всички потребители, регистрирали код за участие в конкретната томбола. Регистрираните в определения период кодове за участие са валидни само за съответната томбола, отнасяща се за този период, съгласно т. 8.2.4. След изтичане на този период, регистрираните кодове са валидни за следващото теглене. Няма ограничение в броя участия, които един потребител може да регистрира.

За голямата награда „Семейно приключение“ тегленото ще се проведе на датата посочена в т. 8.2.4., всички регистрирани кодове преди това са активни до самото теглене.

За регистриране на едно участие в томболата, потребителят следва да използва 1 код за дървена бамбукова купа с дървени прибори, 2 кода за комплект дървена мелница за пипер и солница, 3 кода за дървена дъска за рязане и 7 кода за семейно преживяване.

Наградата „Семейно приключение“ включва трансфер, настаняване, изхранване и програма за семейства с до 4ма души, съгласно описаното по-долу:

 

Петък (9.08.2019 г.)

Трансфер София- Горно поле, община Маджарово, Област Хасково

Пристигане и настаняване

Демонстрация мелене на брашно и кулинарен курс по месене на хляб

Вечеря в ресторанта на хотела

Събота (10.08.2019 г.)

Закуска

Търсене на съкровище

Обяд в ресторанта на хотела

Състезателни игри

Свободно време

Кулинарно състезание със Сандра

Вечеря

Неделя (11.08.2019 г.)

Закуска

Разходка с каяци

Обяд в ресторанта на хотела

Освобождаване на стаите

Трансфер до София

Организаторът си запазва правото да прави частични промени в активностите от програмата.

Всяко семейство трябва да има поне един пълнолетен участник.

Наградата НЕ включва: средства за режийни разходи, рекламни сувенири и посещения на каквито и да било обекти, с изключение на изрично обявените в програмата.

Организаторът не носи отговорност за претенции от или срещу участниците във връзка с провеждане на мероприятията по-горе, включени в цялостната програмата. С приемането на наградата, участниците се съгласяват, че няма да има претенции по отношение на провеждане и участие в мероприятията, в които те ще изберат дали да участват по своя воля и също така носят отговорност за спазване на правилата за ред в местата за настаняване и правилата за участие в организираните мероприятия. Участниците ще носят отговорност за здравето и поведението си по време на провеждане на Семейното приключение.

8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:

8.2.1. Регистрация: за участие в промоцията потребителят трябва да свали приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) и да има регистрация в него, която може да се извърши през бутона Профил, достъпен от основното меню на приложението.

Регистрацията е безплатна и изисква следното:

8.2.1.1.      Име и фамилия;

8.2.1.2.      Дата на раждане;

8.2.1.3.      Имейл адрес;

8.2.1.4.      Персонална парола;

8.2.1.5.      Пол.

Информацията по точка 8.2.1.2., 8.2.1.3, 8.2.1.4 и 8.2.1.5. остава видима само от Участника и администратор на Simply Tastly.

При регистрация в приложението SimplyTastly от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на приложението, достъпни от бутона „Условия за ползване“; да се запознаят с Уведомлението за защита на личните данни и да изразят своите предпочитания за обработка на тяхната лична информация за персонализиране на известията и за анализ на данни.

За участие в Промоцията участникът следва да предостави допълнително следната информация, която ще бъде използвана за доставка на неговата награда, в случай че спечели.

8.2.1.6.      Номер на мобилен телефон - задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.

8.2.1.7.      Адрес, на който участникът желае да получи своята награда, в случай че спечели такава и наградата се предоставя по куриер.

За участие в промоцията потребителите следва да приемат настоящите официални правила на промоцията и да предоставят своето съгласие за обработка на личните данни за целите на участието им в промоцията съгласно Уведомлението за защита на лични данни, достъпно на страницата на промоцията от основното меню на приложението.

8.2.2.  Колкото повече кодове се регистрират, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице с 4 регистрирани кода има по-голяма вероятност да спечели награда от лице с 2 регистрирани кода. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията. Участниците могат да спечелят максимум по една награда от даден вид. Изтеглен като печеливш участник в томбола за даден период не може да играе за същата награда в томбола за следващ период.

8.2.3. Кодове, регистрирани за томбола за един вид награда, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.  

8.2.4. Регистриране на участие в томбола за награди и теглене на жребии.

Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download), стартира на 30.04.2019 г. и продължава до 21.07.2019 г. Участия за теглене на награди се регистрират в периода от 00.00 ч. всеки понеделник до 23.59 ч. всяка неделя и са валидни за томболата за сътветния ден. Изключение прави първото теглене, което е 5 седмици след началото на промоцията, съответно периодът за регистрация на кодове е петседмичен.

Периодите за регистриране на участие в томболите и теглене на наградите от Промоцията в приложението SimplyTastly (https://tastly.cooking/download) са, както следва:

·        Първият период започва да тече от 00.00 ч. във Вторник, 30.04.2019 г. до 23:59 ч. в неделя, 02.06.2019 г., съответно първото теглене на награди е на 03.06.2019 г. (Понеделник) – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта. 

·      Следващите тегления ще се осъществяват ежедневно в периода от 03.06.2019 г. до 21.07.2019 г., като 20.07.2019 г. е последен ден за регистрация на кодове за Промоцията, за теглене на награди на 21.07.2019 г.
  

Във всяко теглене ще бъдат изтеглени по 34 брандирани бамбукови купи с дървени прибори, 28 комплекта дървена мелница за пипер и солница и 38 брандирани дървени дъски за рязане. Спечелилите голямата награда Семейно приключение ще бъдат изтеглени с последното теглене на 21.07.2019 г.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени до 3 (три) дни от провеждане на тегленето в специално обозначения за целта раздел на страницата на промоцията, достъпна от основното меню на приложението. В случай, че предоставените от спечелилия данни за доставка на наградата (адрес и мобилен телефон) са неточни, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата, а участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично.

9.2. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника в приложението адрес към момента на публикуване на имената на печелившите и/или към момента на изпращане на известието за спечелената награда. Ако потребителят желае да промени посочените данни за получаване на наградата (адрес и/или телефон за контакт), може да го направи на безплатната телефонна линия 0800 12345 или на имейл адрес tastly.bul@bstorm.co.

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен от същия в приложението. Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

9.4. Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

9.5. В случай, че в края на Промоцията има останали награди, тогава, по преценка на Организатора, регистрираните участия ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички регистрирани участия от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

9.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

9.7. Срокът за доставка на наградите от куриер, за сметка на Организатора, е 2 месеца от теглене/обявяване на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 10.4).

9.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

9.9. В попълнената декларация всеки печеливш трябва да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

9.10. Всички печеливши от Промоцията в приложението SimplyTastly ще получат известия за наградите си чрез специално писмо на посочения и-мейл адрес в профила му.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката.

10.3. Всички предявени капачки с кодове за участие в Промоцията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

10.4. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

10.5. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.

 

ЧАСТ 15. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). ККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

•           Информираност;

•           Достъп до собствените си лични данни;

•           Коригиране (ако данните са неточни);

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще съхранява личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия, всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345.

Личните данни, които ще се събират във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са съгласно посоченото в Условията за ползване на SimplyTastly и Уведомлението за защита на личните данни, приложимо за лични данни, обработвани в контекста на Приложението, които документи са достъпни от профила на потребителя в SimplyTastly.

Във връзка с теглене на печелившите и предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират са: имена, адрес и мобилен номер.