Промяна в официалните правила /23.07.2019/

ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

6.1. Конкурсът стартира на 04.07.2019 г. и продължава до 31.07.2019 г. (включително).


ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „СЪЗДАЙ СВОЙ АВТОРСКИ СТИКЕР ЗА FANTA DRAGONATA ИЛИ ЗА FANTA БАОБАБ, МАЛИНА И ЛАЙМ“

7.2. ... Журито в лицето на Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев, Поли Недкова и Йордан Момински от суперекипа на Fanta ще избере победителите в рамките на 5 работни дни след края на Конкурса (31.07.2019 г. (вкл.).

... Победителите ще бъдат обявени на 07.08.2019 г. в платформата MySPARX (www.mysparx.bg).

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА „СЪЗДАЙ СВОЙ АВТОРСКИ СТИКЕР ЗА FANTA DRAGONATA ИЛИ ЗА FANTA БАОБАБ, МАЛИНА И ЛАЙМ“

1.1.  Конкурсът „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“, наричан по-нататък Конкурса, е възложен от S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

1.2. Конкурсът се организира, провежда и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София 1111, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).

1.3.  Конкурсът се провежда на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), която се поддържа и управлява от агенция „Амекси“ ООД, София, ул. „Христо Максимов“ №7.

 

 

ЧАСТ 2. ОПИСАНИЕ НА КОНКУРСА „СЪЗДАЙ СВОЙ АВТОРСКИ СТИКЕР ЗА FANTA DRAGONATA ИЛИ ЗА FANTA БАОБАБ, МАЛИНА И ЛАЙМ“

2.1. „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“ е конкурс между всички потребители на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), чиято цел е да избере осем победители – автори на публикувани в категория „Fanta” в MySPARX стикери - след края на конкурсния период от 3 седмици. Победителите се избират от жури, в което участват Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев, Поли Недкова и Йордан Момински от суперекипа на Fanta.

 

 

ЧАСТ 3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Конкурса, наречени Официални правила.

3.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii за целия период на Конкурса. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https://www.coca-cola.bg/oficialni-pravila-na-igri-i-promocii.

3.4. С участието си в Конкурса участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Конкурса.

 

 

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

4.1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

 

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

5.1. В Конкурса имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, S.A. Coca-Cola Services N.V., „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Конкурса, както и членове на семействата на всички посочени.

 

 

ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

6.1. Конкурсът стартира на 04.07.2019 г. и продължава до 31.07.2019 г. (включително).

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „СЪЗДАЙ СВОЙ АВТОРСКИ СТИКЕР ЗА FANTA DRAGONATA ИЛИ ЗА FANTA БАОБАБ, МАЛИНА И ЛАЙМ“

7.1. За да участва в конкурса „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“, потребителят трябва да има одобрен профил в платформата MySPARX (www.mysparx.bg, налична и като мобилно приложение за операционни системи Android и iOS) спрямо условията за ползване, публикувани тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, и в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни, публикувано тук: https://mysparx.bg/page/privacy-policy.

7.2. Желаещият да участва в Конкурса трябва да публикува в МySPARX (www.mysparx.bg), като миг в категория „Fanta“, статично изображение на авторски стикер, който трябва да включва графичен елемент, свързан с Fanta Dragonata или с Fanta Баобаб, малина и лайм. Всички мигове в категория „Fanta“, съдържащи авторски стикери спрямо описаното по-горе, се считат за кандидатури в Конкурса.

Всички кандидатури в Конкурса „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“ ще бъдат публикувани в специална подсекция „Fanta“ в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), където ще бъдат видими за журито и всички потребители на платформата.

Конкурсът „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“ ще се проведе по следния начин: публикуване на мигове (снимка, рисунка, колаж, дизайн), съдържащи авторски стикери за Fanta Dragonata или Fanta Баобаб, малина и лайм“ (с графични елементи, свързани с единия от вкусовете), в категория „Fanta“ в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Журито в лицето на Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев, Поли Недкова и Йордан Момински от суперекипа на Fanta ще избере победителите в рамките на 5 работни дни след края на Конкурса (31.07.2019 г. (вкл.). Критериите, от които ще се ръководи журито при избора на победители, са: оригиналност, креативност, актуалност, релевантност към стила на Fanta, качество на интеграция на визуални елементи от Fanta Dragonata или Fanta Баобаб, малина и лайм, проява на добро чувство за хумор.   Победителите ще бъдат обявени на 07.08.2019 г. в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Всеки от печелившите ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) в рамките на 5 работни дни от избирането му/ѝ за печеливш. Създадените от печелившите стикери ще пуснати в MySPARX (www.mysparx.bg) като част от функционалността за публикуване на мигове. Организаторът си запазва правото да променя и манипулира по избран от него (Организатора) начин стикерите на печелившите, включително и да ги променя изцяло, преди те (стикерите) да бъдат пуснати във функционалността за публикуване на мигове на платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Организаторът не е длъжен и може да не съгласува промените по дадено съдържание с публикувалия го участник, както и няма задължение да уведомява даден участник за намеренията си да редактира публикувано от нея/него съдържание за целите на Конкурса.

 

 

ЧАСТ 8. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА „СЪЗДАЙ СВОЙ АВТОРСКИ СТИКЕР ЗА FANTA DRAGONATA ИЛИ ЗА FANTA БАОБАБ, МАЛИНА И ЛАЙМ“

8.1. Участието в Конкурса „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“ изисква създаване на индивидуален профил или регистрация във вече създаден индивидуален профил в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) според изложеното в Условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy).

8.2. Публикувайки миг в категория „Fanta“ в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) с авторски стикер за Fanta Dragonata или Fanta Баобаб, малина и лайм, потребителят се включва в Конкурса „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“ и се съгласява с настоящите официални правила, както и с обработката на посочените от нея/него (потребителя) данни в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) за целите на Конкурса.

8.3. Включвайки се в Конкурса според описаното в т. 8.2. от настоящата част, потребителят дава на Организатора и Възложителя изключително право на ползване, преотстъпване на трети лица и изменение на стикерите, създадени в рамките на Конкурса, включително и правото да ги публикуват и ползват по собствено усмотрение в следните канали: www.mysparx.bg, https://www.instagram.com/fantabulgaria/, https://www.facebook.com/fantabulgaria и https://www.youtube.com/channel/UCgxaEgyca90fR5Jclie5c6w, без за тези права и употреби да се дължат каквито и да било компенсации на потребителя от страна на Организатора и/или Възложителя.

8.4. Във всеки един момент участникът може да се откаже от участие в Конкурса, като изтрие своя миг/своите мигове от платформата MySPARX (www.mysparx.bg) посредством опция „Изтрий миг“. В случай че участникът изпитва затруднение да изтрие миг, може да се обърне за съдействие към администратор на платформата посредством изпращане на e-mail съобщение до support@mysparx.bg.

 

 

ЧАСТ 9. НАГРАДИ В КОНКУРСА  „СЪЗДАЙ СВОЙ АВТОРСКИ СТИКЕР ЗА FANTA DRAGONATA ИЛИ ЗА FANTA БАОБАБ, МАЛИНА И ЛАЙМ“

9.1. Наградите за 8-те печеливши (осемте) са по 1 бр. Fanta пуф. Авторските стикери на 8-те печеливши ще бъдат част от пакет Fanta стикери, достъпни за потребителите в MySPARX посредством функционалността за публикуване на съдържание.

9.2. Наградата се предоставят на участници, имащи право на участие в Конкурса според Част 5 от настоящите правила.

9.3. Победителите ще бъдат уведомени в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) до 72 часа след приключване на гласуването от страна на журито. Печелившите ще бъдат информирани чрез публикация в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), както и с лични съобщения до профилите си. Личните съобщения ще бъдат изпратени в рамките на 5 работни дни от обявяването на печелившите.

9.4. В случай че към момента на изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни,  Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат 16 навършени години. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от печелившия в профила му в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда. В случай че печелившият е посочил грешна или непълна информация за нуждите на доставката, не отговаря на някое от условията в настоящите правила или се откаже от награда след уведомяване за спечелването на наградата, Организаторът си запазва правото да посочи друг победител спрямо процедурата, описана в Част 7.1.

9.5. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация. Всички предоставени от победителя данни ще бъдат обработвани за целите на Конкурса.

9.6. Всеки победител е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за реализирането на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

9.7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако победителят не успее да предостави информация, която се изисква от него (победителя). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не спазва гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

9.8. Стойността на описаните в т. 9.1. награди не надвишава 100 лв.

9.9. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на лични известия в профилите на печелившите в MySPARX (www.mysparx.bg).  Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в профила ѝ/му в MySPARX (www.mysparx.bg) адрес и контакти за доставка.

9.10. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. В случай че печелившият участник е на възраст между 16 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. При отказ да бъде попълнена и подписана декларацията печелившият губи правото си награда.

 

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Конкурса не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик, и няма да участва като страна по съдебни производства за авторските права върху изображения и текстове, участващи в Конкурса.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за достъп до интернет на участник в Конкурса, натрупани вследствие на действия, свързани с Конкурса.

10.3. Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, които са необходими за заснемане и използване на изображенията в Конкурса. Участникът носи пълна отговорност, в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на изображенията по предвидения в настоящите правила начин.

10.4. Всички регистрации и публикации след определения краен срок на Конкурса, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Конкурса, се считат за невалидни.

10.5. Организаторът няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

10.6. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

10.7. Организаторът на Конкурса не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до Конкурса. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

11.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви мигове и информация, които са:

·        незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;

·        нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;

·        са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;

·        съдържат информация, която е невярна и неточна;

·        представят или приканват към дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;

·        накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;

·        съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;

·        насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;

·        съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;

·        рекламират пряко или косвено, цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;

·        рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;

·        омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Конкурса, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company;

·        използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

 

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Конкурса и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в Конкурса участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Конкурса. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Конкурса, като заяви изрично аргументираното си желание за това, с което прекратява договора между него/нея и Организатора. Въпросният участник може и да изтрие всички създадени от нея/него публикации в MySPARX (www.mysparx.bg) за участие в Конкурса.

13.2. Всички участници в Конкурса декларират, че отстъпват безвъзмездно на Coca-Cola изключителното право на ползване, преотстъпване на трети лица и изменение на миговете, създадени в рамките на Конкурса. В това число и правото всички фото и видео материали, рисунки, колажи, дизайни да бъдат публикувани на официалните страници на Fanta в България – в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), в страницата на Fanta във Facebook (https://www.facebook.com/fantabulgaria/), в профила на Fanta Bulgaria в Instagram (https:/www.instagram.com/fantabulgaria) и в страницата на Coca-Cola Bulgaria в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCgxaEgyca90fR5Jclie5c6w), без за тези публикации Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително уведомление или заплащане.