ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта „Fanta Manguava – открий баланса“, наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mysparx.bg и на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Играта ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция Амекси ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички навършили 16 години физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 11.06.2018 г. и продължава до 08.07.2018 г. /включително/. Желаещите да участват трябва да балансират парченцата манго и гуава, като движат телефона си или чрез курсора на мишката /ляво-дясно/ в рамките на 8 сек., за да играят за малка награда, или в рамките на 16 сек., за да играят за голяма награда, използвайки наличните графични елементи и функционалности в съответната секция на специално изградения за Играта микросайт: www.fanta.mysparx.bg

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да участва в Играта, участникът в Играта трябва да има регистрация в платформата MySPARX х WOAH според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use  и в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy). Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX x WOAH (налично в Play Store и App Store). Регистрация е безплатна и изисква следното:

·        Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.

·        Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.

·        Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.

При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX х WOAH: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy)  и официалните правила на играта „Fanta Manguava – открий баланса“.

6.2. След успешна регистрация участникът започва играта. Тя се състои в постигане на баланс на парченцата манго и гуава, като се използват предоставените графични елементи и функционалности в секция „Играй“ на www.fanta.mysparx.bg.  За да се включи в томболата малки награди на Играта, участникът трябва  да балансира плодовете в рамките на 8 сек., а за да се включи в томбола за големи награди – в рамките на 16 сек.

6.3. Механизмът за раздаване на награди е описан в Част 7.

6.4. За участие в Играта не е задължително да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company.

6.5. Във всеки един момент участникът може да изтрие записите от изиграните от нея/него игри директно през профила си, като това действие ще я/го (участника) изключи от жребия за съответния период.

 

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според т. 4 от настоящите правила.

7.2. За валидно се счита всяко участие на www.fanta.mysparx.bg, при което е участникът  успее да балансира парченцата манго и гуава сек. в рамките на 8 сек. за малки награди и в рамките на 16 сек. - за големи награди според изискванията по Раздел 4, Раздел 5 и Раздел 6.

7.3. Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.fanta.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на оповестяване на списъка с печеливши от съответното теглене на www.fanta.mysparx.bg . В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Данните на победителите ще бъдат използвани единствено и само за успешна доставка на спечелената награда.

7.4. Всички решения на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД  и/или Администратора са окончателни и не подлежат на обжалване.

7.5. Печелившите участници ще бъдат общо 76 на брой, избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки тип награда.

7.6. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

7.7. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 60 (шестдесет) работни дни, след като бъде потвърден предоставения от печелившия адрес за доставка. Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия за сметка на Организатора. Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат. Данните на победителите ще бъдат използвани единствено и само за успешна доставка на спечелената награда.

7.8. В случай че награда бъде спечелена от Участник, който е навършил 16, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

7.9. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

7.10. В случай че в края на Играта има останали награди, тогава, по преценка на Организатора, може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

7.11. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Данните на победителите ще бъдат използвани единствено и само за успешна доставка на спечелената награда.

 

 ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите в Играта са, както следва:

·        Малка награда: Надуваем дюшек  – общо 20 за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта; Fanta Manguava тениска - общо 20 за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта; Fanta Manguava торбичка - общо 20 за цялата продължителност (5 за всеки период) на Играта.

·        Голяма награда: Преносими колонки – общо 8 броя за цялата продължителност (2 за всеки период) на Играта; Пуф – общо 8 броя за цялата продължителност (2 за всеки период) на Играта.

8.2. Малката награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли всяка седмица. Голямата награда се присъжда чрез електронен жребий на случаен принцип, който се тегли всяка седмица. Един участник не може да спечели награди от две различни категории едновременно, както и не може да спечели повече от една награда за целия период на Играта.

8.3 Периодите и датите на теглене на печелившите са, както следва:

Период 1: 11.06 – 17.06.2018 г.

Малки награди:

-  5 бр. Надуваем дюшек

- 5 бр. Fanta Manguava тениска

- 5 бр. Fanta Manguava торбичка

Големи награди:

-  2 бр. Преносими колонки

-  2 бр. Пуф

Дата на теглене: 18.06.2018 г.

 

Период 2: 18.06 – 24.06.2018 г.

Малки награди:

- 5 бр. Надуваем дюшек

- 5 бр. Fanta Manguava тениска

- 5 бр. Fanta Manguava торбичка

Големи награди:

-  2 бр. Преносими колонки

-  2 бр. Пуф

Дата на теглене: 25.06.2018 г.

 

Период 3: 25.06 – 01.07.2018 г.

Малки награди:

- 5 бр. Надуваем дюшек

- 5 бр. Fanta Manguava тениска

- 5 бр. Fanta Manguava торбичка

Големи награди:

-  2 бр. Преносими колонки

-  2 бр. Пуф

Дата на теглене: 2.07.2018 г.

 

Период 4: 02.07 – 8.07.2018 г.

Малки награди:

- 5 бр. Надуваем дюшек

- 5 бр. Fanta Manguava тениска

- 5 бр. Fanta Manguava торбичка

Големи награди:

-  2 бр. Преносими колонки

-  2 бр. Пуф

Дата на теглене: 09.07.2018 г.

8.4. Имената на печелившите се обявяват в деня на тегленето на електронния жребий.

8.5. Всеки участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.

8.6. Изиграните игри в съответен период участват в тегленето на награди само за този период.

8.7. Представянията на награди в секция "Награди" на www.fanta.mysparx.bg са с илюстративна цел.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.

9.2. Организаторът няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

9.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

9.4. Организаторът не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложеното в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

9.5. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

 

ЧАСТ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

10.1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 11.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

ЧАСТ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

12.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена и псевдоним в MySPARX x WOAH биха могли да бъдат използвани от Организатора в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.

 

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. Организаторът „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

 

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

 

•           Информираност;

 

•           Достъп до собствените си лични данни;

 

•           Коригиране (ако данните са неточни);

 

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

 

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

 

1.         На адреса на Организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

 

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията/играта;

 

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

 

•           директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за игри, промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

 

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

 

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

 

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията/играта – 1 г. от заявяването за участие в промоцията/играта.

 

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията/играта.

 

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции, игри и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1г. от началото на промоцията/играта.

 

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

 

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

 

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията/играта по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

 

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка за стойността на наградата са: име, ЕГН, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените в профил в МySPARX x WOAH данни може да бъде получена посредством:

·        Уведомлението за защита на личните данни: (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и директно в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

·        Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com

 

Заявени при регистрацията на профил в MySPRARX x WOAH съгласия може да бъдат оттеглени посредством:

·        Опциите в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

·        Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com