ПРОМЯНА В ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА /26.08.2019/

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 01.07.2019 г. и продължава до 15.09.2019 г. включително.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ С РЕГИСТРАЦИЯ В promo.fuzetea.bg

8.3.1. Моментни награди:
За периода от 01.09.2019 до 15.09.2019 потребителите ще имат възможност да спечелят една от изброените по-долу награди:
- Ваучер за филм по избор от платформа за домашно кино RakutenTV
- Абонамент за един месец от платформа за аудиокниги и е-книги от Storytel

 

 

 ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатори на Играта са „Кока - Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и „Кока-Кола България“ ЕООД („Организатор“), със съдействието на „Диджитал Ай Ди“ АД, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ 3А.

 

 ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу общи условия за участие в Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa promo.fuzetea.bg и coca-cola.bg за целия период на Играта. При участието си в Играта участниците се обвързват с Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта promo.fuzetea.bg и coca-cola.bg.

2.4. Базата данни и онлайн сайтът на Играта се поддържат от Организатора.

2.5. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Възложителя, Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, които живеят на територията на Република България с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, Организатора, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Регистрации за участие на участници, които не са навършили 16 години, ще се считат за невалидни. В случай че Участник, който е спечелил от томбола награда от Играта, е на възраст под 16 години, неговото/нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена/дадена/получени.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 01.07.2019 г. и продължава до 15.09.2019 г. включително.

 

 ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващи продукти“ са всички вкусове студен чай Fuzetea в бутилки от 500 мл с промоционални етикети.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

7.1.1. Награда за моментна печалба: 94 598 броя Fuzetea от 500 мл

Всяка капачка с код FUZETEA05 печели 1 (един) брой бутилка Fuzetea от 500 мл.

Наградата се предоставя от обектите - наградни центрове, в които има останали налични награди, срещу предоставяне на печелившата капачка с промокод FUZETEA05 до изтичане срока на промоцията или до изчерпване количествата награди, което от двете настъпи по-рано.  

Информация за наградните центрове може да бъде получена на сайта на играта, както и на тел. на потребителя 0800-12345.

Организаторът на играта не носи отговорност  за предоставяне на награди след изтичане на срока на играта или след изчерпване на броя на наградите в наградните центрове.

7.1.2. Награди с регистрация на код от капачка на Участващ продукт на платформата promo.fuzetea.bg, разпределяни на случаен принцип:

7.1.2.1.     Награди с регистрация на печеливш код и възможност за спечелване на награда на момента:

При регистрация на код, маркиран под капачката на участващите продукти Fuzetea 500 мл, участникът може да спечели една от следните награди:

- 1 от 6 000 броя ваучери за филми от платформа за домашно кино Rakuten TV

- 1 от 15 000 броя абонаменти за един месец от платформа за аудиокниги и е-книги Storytel

- 1 от 35 000 броя кодове за 40% отстъпка за поръчка от scullcandy.eu

Всеки участник може да спечели само по един брой награда от вид от посочените в т.7.1.2.1 награди, независимо от броя на регистрираните кодове.

7.1.2.2     Голяма награда с теглене на томбола:

Ваучер за Skullcandy Venue ANC безжични слушалки от skullcandy.eu - 60 броя награди

При регистрация на 5 кода всеки участник участва в томболата за ваучер за Skullcandy Venue ANC безжични слушалки от skullcandy.eu. Броят на кодовете, които могат да се регистрират, е неограничен. По-големият брой кодове увеличава шансовете на участниците да спечелят Голямата награда, като всеки 5 кода дава право на 1 участие в 1 томбола за спечелване на голямата награда. Тоест потребител регистрирал 15 кода има 3 пъти по-голям шанс да спечели от регистрирал 5 кода.

Всеки код, въведен от един участник, без значение дали е спечелил награди по т.7.1.2.1, участва в натрупването за тегленето за голямата награда по т. 7.1.2.2 при натрупване от 5 регистрирани кода.

Голяма награда може да бъде спечелена само веднъж, независимо от броя регистрираните кодове.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ С РЕГИСТРАЦИЯ В promo.fuzetea.bg

8.1.  Купете бутилка от участващите продукти. Под капачката на бутилката ще откриете един от следните кодове:

- печеливш код FUZETEA05, който дава право на безплатна бутилка Fuzetea от 500 мл, както е описано в т. 7.1;

или

- уникален код за регистрация в играта, който може да бъде регистриран в платформата promo.fuzetea.bg. С този код, съгласно правилата на играта, публикувани на promo.fuzetea.bg и coca-cola.bg, участвате в теглене за награди, описани в т. 7.2. Точният брой кодове, необходими за участие в теглене за наградите от т. 7.2, са описани в т. 8.2.2

8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на наградите при регистрация на код:

8.2.1. Регистрация: Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на потребителски профил на promo.fuzetea.bg. Регистрацията на профил е безплатна и изисква участникът да посочи своите имена, да предостави актуален имейл адрес и номер на мобилен телефон, на които може да бъде открит при спечелване на награда.

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата минимум от кодове за съответната награда.

8.3. Видове награди:

8.3.1. Моментни награди:

След успешна регистрация на един брой код, според описаното по-долу, Участникът участва в моментно теглене на случаен принцип за една от следните награди:

- 1 от 6 000 броя ваучери за филм по избор от платформа за домашно кино RakutenTV –  минимум 1 код

- 1 от 15 000 броя абонаменти за един месец от платформа за аудиокниги и е-книги от Storytel – минимум 1 код

- 1 от 35 000 броя кодове за 40% отстъпка от всички продукти в skullcandy.eu – минимум 1 код

След въвеждане на кода, участникът веднага разбира дали е спечелил награда и каква е тя. Всички спечелили моментни награди се обявяват автоматично на promo.fuzetea.bg

За периода от 01.09.2019 до 15.09.2019 потребителите ще имат възможност да спечелят една от изброените по-долу награди:
- Ваучер за филм по избор от платформа за домашно кино RakutenTV
- Абонамент за един месец от платформа за аудиокниги и е-книги от Storytel

8.3.2.   Голяма награда:

След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът участва в томбола за голямата награда.

- 1 от 60 броя ваучери за Skullcandy Venue ANC безжични слушалки от skullcandy.eu – минимум 5 регистрирани кода

Печелившите ще бъдат теглени на случаен принцип, чрез електронно теглене измежду всички участници, отговарящи на условията за участие, които са въвели изисквания брой кодове. Тегленията за голямата награда ще се състоят както следва:

- На 22.07.2019 – 5 печеливши

- На 02.08.2019 – 10 печеливши

- На 12.08.2019 – 15 печеливши

- На 22.08.2019 – 15 печеливши

- На 02.09.2019 – 15 печеливши

Печелившите  на голямата награда ще бъдат обявявани на promo.fuzetea.bg в деня на тегленето, а имено:

- На 22.07.2019 – 5 печеливши

- На 02.08.2019 – 10 печеливши

- На 12.08.2019 – 15 печеливши

- На 22.08.2019 – 15 печеливши

- На 02.09.2019 – 15 печеливши

Участник, регистрирал 5 кода, участва във всяко едно теглене, като ако регистрира няколко пъти по пет, шансовете му да бъде изтеглен нараства. Участник може да спечели само една голяма награда в рамките на играта.

 

 ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според т. 4 и спечелили някоя от наградите съгласно т. 7 от настоящите правила.

Всички печеливши ще бъдат оповестявани на сайта promo.fuzetea.bg, като ще получат известие и на посочения от тях при регистрацията имейл адрес. Организаторът не носи отговорност в случай, че предоставеният от участника имейл адрес е грешен, неактивен или непълен.

9.2. Наградите от Играта ще бъдат връчвани по следния начин: 

Наградите ще бъдат доставяни под формата на код по електронен път чрез имейл, като ще бъдат съпроводени с подробни инструкции как срещу печелившия код да се получи наградата от съответния доставчик. В инструкциите ще бъде описано в какъв срок може да се получи всяка от наградите, като този срок е ограничен във времето.

9.3. Наградите ще бъдат  предоставени и използвани съобразно с политиките на съответния доставчик – Rakuten TV, Storytel и SkullCandy.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки с кодове за участие в Играта.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети/капачки с кодове за участие в Играта, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката или регистрирал съответния код/кодове.

10.3. Всички предявени капачки с кодове за участие в Играта подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

10.4. Организаторът на Играта не отговаря за качеството на наградите.

10.5. Наградата по т. 8.3.2. е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

10.6. Организаторът на Играта не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и участникът няма право да получи  техния паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14. 1.  С приемане на настоящите Официални правила участниците са уведомени, че  личните им данни: три имена,  телефонен номер, имейл адрес  и дата на раждане, ще бъдат обработвани на договорно основание от НВ Кока-Кола Сървисиз СА, с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Брюксел, като администратор,  и „Диджитал Ай Ди“ АД,  ЕИК 200500324, като обработващ лични данни  за посочените цели (комуникиране на спечелването на награда), и ще бъдат съхранявани за посочените по-долу срокове:

·       идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Играта: в продължение до 1 г. от заявяването за участие в Играта.

·       идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата; : в продължение до  11 месеца от началото на Играта

·       публикуване на имената на печеливши участници в интернет материали на администратора и лица от групата дружества на Coca-Cola: до 1 г. от заявяването за участие в Играта

14.2. Администраторът и Обработващият  предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

14.3. Всяко физическо лице-субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта („Лични данни“),  има право  да:

-        получи копие от всички Лични данни, които се съхраняват от Администратора

-        поиска от  Администратора да актуализира или коригира всички неточни Лични данни или да допълни непълни Лични данни

-        възрази срещу обработката на Лични данни;

-         да поиска от Администратора  да изтрие  Личните данни в случай, че Личните данни се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание;

-        ограничи обработването на Личните данни;

Упражняването на посочените по-горе права се осъществява от участника лично посредством един или повече от следните начини за връзка:

-        имейл на електронен адрес: CICBulgaria@coca-cola.com

-        обаждане на безплатен телефонен номер 0800-12345

-        писмо до следния адрес: Кока-Кола България ЕООД, ул. "Рачо Петков Казанджията" №8, София 1766, България.

Допълнителна информация може да получите на https://www.fuzetea.bg/bg/privacy-policy/