Промяна в официалните правила /22.02.2019 г./

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА

5.1. Активацията „ИГРА НА КЕНОВЕ“ стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 24.02.2019 г. (включително). 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

Онлайн частта на Активацията, която се провежда посредством регистрация на кодове от кенове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 24.02.2019 г. (Кодове могат да бъдат регистрирани в този интервал.)

 

Промяна в официалните правила /03.12.2018 г./

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА

5.1. Активацията „ИГРА НА КЕНОВЕ“ стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 28.02.2019 г. (включително). 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

Онлайн частта на Активацията, която се провежда посредством регистрация на кодове от кенове в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg), стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 28.02.2019 г. (Кодове могат да бъдат регистрирани в този интервал.)

 

Промяна в официалните правила /30.11.2018 г./

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА

5.1. Активацията „ИГРА НА КЕНОВЕ“ стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 31.12.2018 г. (включително). 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

Онлайн частта на Активацията, която се провежда посредством регистрация на кодове от кенове в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg), стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 31.12.2018 г. (Кодове могат да бъдат регистрирани в този интервал.)

 

Промяна в официалните правила /12.11.2018 г./

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Активацията, са следните:

- мини хладилник (общо 40 бр., по 10 на седмица за период от 4 седмици)

- грамофон (общо 20 бр., по 5 на седмица за период от 4 седмици)

- персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) /фигурира в MySPARX x WOAH като специална награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“/, заедно с Емил Конрад, Михаела Филева, Михаела Маринова и Ивайло Захариев (общо 8 печеливши, по 2-ма за първите две седмици и 4 за третата седмица за период от 3 седмици - до 12-ти ноември 2018 включително). В рамките на трето теглене ще бъдат изтеглени и печеливши за оставащите от предишните периоди бройки от награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“. Подробности за часа, деня и начина на провеждане на изживяването ще бъдат оповестени на печелившите след изтеглянето им и в нарочна комуникация с партньор на Организатора.

7.2. Необходим брой кодове за съответните награди:

- мини хладилник – за участие за спечелване на мини хадилник е нужна регистрация на минимум 3 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml

- грамофон - за участие за спечелване на грамофон е нужна регистрация на минимум 3 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml

- персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) /фигурира в MySPARX x WOAH като специална награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“/ - за участие за спечелване на персонално изживяване е нужна регистрация на 2 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml.

7.3. Теглене на награди

Тегленията за наградите се състоят всяка седмица. Количествата награди за всяко едно теглене са съответно 10 мини хладилника, 5 грамофона и 2 (първи две тегления) и 4 (последно, трето теглене) печеливши за персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms. В рамките на трето теглене ще бъдат изтеглени и печеливши за оставащите от предишните периоди бройки от награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“.

7.4. Наградите по точка 7.1.1. са с пазарна стойност над 30 лв.

7.5. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.2.6. Теглене на печелившите:

Първият период започва да тече от понеделник, 22.10.2018 до 23.59 ч. в понеделник, 29.10.2018, едноседмичен период. Съответно, първото теглене на награди е на 30.10.2018 – вторник – първия ден след изтичане на периода за регистрация на кодове за съответната седмица. Печелившите ще се обявяват в деня на изтегляне на жребия или най-късно всяка сряда, до 23:59 ч., на съответната страница на MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg). Следващите периоди са на седмична база, както следва:

·       От 30.10.2018, 00:00 ч. до 05.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 06.11.2018 г.

·       От 06.11.2018, 00:00 ч. до 12.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 13.11.2018 г.

·       От 13.11.2018, 00:00 ч. до 19.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 20.11.2018 г.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Активацията е 4 седмици с общо 4 тегления на награди. В последното, четвърто теглене няма да бъдат теглени печеливши за награда „Персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) /фигурира в MySPARX x WOAH като специална награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“/“, тъй като в рамките на трето теглене ще бъдат изтеглени 4 (четирима) вместо 2 (двама) печеливши. В рамките на трето теглене ще бъдат изтеглени и печеливши за оставащите от предишните периоди бройки от награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.5. В случай че в края на Активацията има неполучени награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове за томболите за съответните награди ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на една седмица след 21.11.2018 г. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер + 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3, като за адрес за изпращане на наградата ще се счита посоченият в профила на Участника адрес към момента на изпращане на известието. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това. Изключение от описаното в тази точка прави награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“ - кумулативното финално теглене за оставащите от всички периоди бройки ще бъде направено в рамките на трето теглене на 13-ти ноември 2018 г.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВАЦИЯТА

1.1. Активацията „ИГРА НА КЕНОВЕ“, наричана по-нататък Активацията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Активацията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg за целия период на Активацията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Активацията.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Активацията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Амекси“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА АКТИВАЦИЯ

3.1. Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Активацията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Активацията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Активацията трябва да бъдат на възраст 16 навършени години или по-големи. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно Условията за ползване на MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че Участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Активацията, е на възраст под 16 години, неговото/нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА

5.1. Активацията „ИГРА НА КЕНОВЕ“ стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 28.02.2019 г. (включително). 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И КОДОВЕ

6.1. „Участващи опаковки“ са кеновете Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар от 330 ml с промоционални кодове, позиционирани под езика на кена.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Активацията, са следните:

- мини хладилник (общо 40 бр., по 10 на седмица за период от 4 седмици)

- грамофон (общо 20 бр., по 5 на седмица за период от 4 седмици)

- персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) /фигурира в MySPARX x WOAH като специална награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“/, заедно с Емил Конрад, Михаела Филева, Михаела Маринова и Ивайло Захариев (общо 8 печеливши, по 2-ма за първите две седмици и 4 за третата седмица за период от 3 седмици - до 12-ти ноември 2018 включително). В рамките на трето теглене ще бъдат изтеглени и печеливши за оставащите от предишните периоди бройки от награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“. Подробности за часа, деня и начина на провеждане на изживяването ще бъдат оповестени на печелившите след изтеглянето им и в нарочна комуникация с партньор на Организатора.

7.2. Необходим брой кодове за съответните награди:

- мини хладилник – за участие за спечелване на мини хадилник е нужна регистрация на минимум 3 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml

- грамофон - за участие за спечелване на грамофон е нужна регистрация на минимум 3 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml

- персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) /фигурира в MySPARX x WOAH като специална награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“/ - за участие за спечелване на персонално изживяване е нужна регистрация на 2 кода под езика на Coca-Cola и/или Coca-Cola Без Захар от 330 ml.

7.3. Теглене на награди

Тегленията за наградите се състоят всяка седмица. Количествата награди за всяко едно теглене са съответно 10 мини хладилника, 5 грамофона и 2 (първи две тегления) и 4 (последно, трето теглене) печеливши за персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms. В рамките на трето теглене ще бъдат изтеглени и печеливши за оставащите от предишните периоди бройки от награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“.

7.4. Наградите по точка 7.1.1. са с пазарна стойност над 30 лв.

7.5. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1. За участие в активацията участниците следва да:

а) закупят промоционален кен с код под езичето.

б) сканират Shazam логото от опаковката, което стартира тийзър видео. С един клик влезлият в профила си в MySPARX x WOAH потребител отива на началната страница на активацията в MySPARX x WOAH, където са представени активните предизвикателства с инфлуенсърите на Coca-Cola и наградите в активацията. Всяка седмица на страницата се публикуват нови предизвикателства, чийто общ брой е 16. Всяко видео може да бъде отключено с код под езичето на промоционалния кен.

в) регистрират код под езика, което им дава възможност да участват и за описаните в т. 7.1. награди. Участието за всяка награда изисква определен брой кодове съгласно т. 7.2.

8.1.1 Всеки успешно регистриран код от под езика на участващите опаковки носи:

·       1 ключ за отключване на 1 видео с предизвикателство;

·       1 промо код, който може да се използва за закупуване на билет за специална награда от Aктивацията съгласно описаното в т. 7.1;

·       100 кредита, които може да бъдат използвани за закупуване на билет за някоя от текущите месечни томболи в MySPARX х WOAH.

8.2.1. Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Активацията трябва да има регистрация в платформата MySPARX х WOAH според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX x WOAH (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

  • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
  • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
  • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX x WOAH.
  • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/terms-of-use ), Уведомлението за защите на личните данни на MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и настоящите официални правила, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата: https://mysparx.bg/page/terms-of-use; Уведомлението за защите на личните данни на MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и официалните правила на потребителска Активация „Игра на кенове“.

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX x WOAH минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-горе, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX x WOAH.

8.2.3.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда по време на Активацията.

8.2.4. При покупка на билет за участие в дадена томбола от Активацията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Активацията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Активацията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Онлайн частта на Активацията, която се провежда посредством регистрация на кодове от кенове в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg), стартира на 22.10.2018 г. и продължава до 28.02.2019 г. (Кодове могат да бъдат регистрирани в този интервал.)

8.2.6. Теглене на печелившите:

Първият период започва да тече от понеделник, 22.10.2018 до 23.59 ч. в понеделник, 29.10.2018, едноседмичен период. Съответно, първото теглене на награди е на 30.10.2018 – вторник – първия ден след изтичане на периода за регистрация на кодове за съответната седмица. Печелившите ще се обявяват в деня на изтегляне на жребия или най-късно всяка сряда, до 23:59 ч., на съответната страница на MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg). Следващите периоди са на седмична база, както следва:

·       От 30.10.2018, 00:00 ч. до 05.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 06.11.2018 г.

·       От 06.11.2018, 00:00 ч. до 12.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 13.11.2018 г.

·       От 13.11.2018, 00:00 ч. до 19.11.2018, 23:59 ч., за теглене на 20.11.2018 г.

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Активацията е 4 седмици с общо 4 тегления на награди. В последното, четвърто теглене няма да бъдат теглени печеливши за награда „Персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) /фигурира в MySPARX x WOAH като специална награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“/“, тъй като в рамките на трето теглене ще бъдат изтеглени 4 (четирима) вместо 2 (двама) печеливши. В рамките на трето теглене ще бъдат изтеглени и печеливши за оставащите от предишните периоди бройки от награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“.

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившите ще бъде избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. Общият брой на печелившите в Активацията е 68.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Активацията според т. 4 от настоящите правила.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия или най-късно един ден след изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в някое от тегленията за съответния период, Участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg). В случай че към момента на изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX x WOAH, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В процеса на покупка на билет за томболата за дадена награда Участникът ще получи възможност да потвърди и, ако е нужно, обнови данните в профила си. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Ако печелившият в тегленето за която и да била от наградите е на възраст между 16 г. и 18 г., то той/тя трябва да получи наградата си с разшерение от родител/настойник. Организаторът и неговите партньори си запазват правото да изискат писмено доказателство за получено разрешение.

9.2. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от Участника в профила му в платформата MySPARX x WOAH адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда.

9.3. Наградите от Активацията ще бъдат връчвани по следния начин: 
Наградите ще бъдат доставяни с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX x WOAH (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). Наградите ще бъдат доставяни в срок от 45 работни дни от датата на тегленето им и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Активацията. Подробности за часа, деня и начина на провеждане на изживяването в рамките на наградата „Персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms“ (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) ще бъдат оповестени на печелившите след изтеглянето им и в нарочна комуникация с партньор на Организатора. 

9.4. Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат. Подробности за часа, деня и начина на провеждане на изживяването в рамките на наградата „Персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms“ (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) ще бъдат оповестени на печелившите след изтеглянето им и в нарочна комуникация с партньор на Организатора. 

9.5. В случай че в края на Активацията има неполучени награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове за томболите за съответните награди ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на една седмица след 21.11.2018 г. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер + 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3, като за адрес за изпращане на наградата ще се счита посоченият в профила на Участника адрес към момента на изпращане на известието. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това. Изключение от описаното в тази точка прави награда „Изживяване със звездите на Coca-Cola“ - кумулативното финално теглене за оставащите от всички периоди бройки ще бъде направено в рамките на трето теглене на 13-ти ноември 2018 г. 

9.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

9.7. Срокът за доставка на наградите е 45 работни дни от теглене на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Активацията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 9.4). Подробности за часа, деня и начина на провеждане на изживяването в рамките на наградата „Персонално изживяване в една от стаите на Dextrophobia Rooms“ (ул. „Хан Аспарух“ 53, гр. София) ще бъдат оповестени на печелившите след изтеглянето им и в нарочна комуникация с партньор на Организатора. 

9.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

9.9. В попълнената декларация всеки печеливш трябва да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/ѝ за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

9.10. Всички печеливши от частта на Активацията в платформата MySPARX x WOAH ще получат известия за наградите си в личните си профили.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Активацията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на етикети/капачки/кенове с кодове за участие в Активацията.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети/капачки с кодове за участие в Активацията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката.

10.3. Всички предявени капачки с кодове за участие в Активацията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

10.4. Организаторът на Активацията не отговаря за качеството на наградите.

10.6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Активацията, натрупани вследствие на действия, свързани с Активацията.

10.7. Организаторът на Активацията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

10.8. Организаторът на Активацията не носи отговорност за правилното функциониране на играта на платформата MySPARX x WOAH в рамките на Активацията, включително в случaи на технически неизправности на сайта или невъзможност за свързване, или лоша интернет връзка.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Активацията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1. Спорове между Организатора на Активацията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14. С участието в тази Активация участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Активацията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.

 

ЧАСТ 15. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

•           Информираност;

•           Достъп до собствените си лични данни;

•           Коригиране (ако данните са неточни);

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Активацията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

•           директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Активацията – 1 г. от заявяването за участие в Активацията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на Активацията.

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1г. от началото на Активацията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в Активацията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка за стойността на наградата са: име, ЕГН, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените в профил в МySPARX x WOAH данни може да бъде получена посредством:

•           Уведомлението за защита на личните данни: (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и директно в секция „Настройки“ на профила на MySPARX;

•           Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com

Заявени при регистрацията на профил в MySPARX x WOAH съгласия може да бъдат оттеглени посредством:

•           Опциите в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

•           Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com