Промяна в Официалните правила /11.07.2018 г./

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

·           Новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде избран въз основа на публично гласуване на www.mysparx.bg/home#fanta, при което потребилите ще могат да гласуват за авторите на финално селектираните пет дизайна. Гласуването ще бъде с продължителност от 96 часа и ще стартира в 00:00 ч. на 12.07.2018 г. Целта на всеки участник е да популяризира своя дизайн, приканвайки приятелите си в социалните медии или всякакви други алтернативни източници на информация да гласуват за неговия дизайн. Всички, желаещи да гласуват, трябва също да се регистрират в платформата www.mysparx.bg, както е описано в точка 6. Въз основа на резултата от гласуването и на вътрешната оценка от жури в състав Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро, Андреа Банда Банда и представители на Организатора, новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде обявен публично на www.mysparx.bg/home#fanta в едноседмичен срок от приключване на публичното гласуване, т.е. считано от 16.07.2018 г.

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.3. Финално селектираните пет дизайна и техните автори ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg/home#fanta на 11.07.2018 г. Новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде оповестен в едноседмичен срок, считано от 16.07.2018 г. на www.mysparx.bg/home#fanta. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Личните данни на победителите ще бъдат използвани единствено и само за изработването и промотирането на лимитирана серия кенчета Fanta Портокaл 330ml, както и за издаването на персонално удостоверение за участието им в играта.

 

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.3 Периодите и датите за обявяване на печелившите са, както следва:

·           Обявяване на авторите на 5-те най-добри дизайна: 11.07.2018 г.

·           Обявяване на победител от публично гласуване: в едноседмичен срок, считано от 16.07.2018 г.

 

Промяна в Официалните правила /02.07.2018 г./

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта е от 19.06.2018 г. до 10.07.2018 г. /включително/.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.2. След успешна регистрация участникът започва играта. Тя се състои в следното:

6.2.1.      Желаещите да нарисуват един или повече от петте нови дизайна на кенчета Fanta Портокaл 330ml следва да:

·         Изтеглят полето за рисуване от www.mysparx.bg/home#fanta

·         Да нарисуват своето предложение за някой от новите пет дизайна на Fanta Портокал 330мл, вдъхновено от някое от петте сетива – Слух, Зрение, Вкус, Осезание и Обоняние

·         Да го сканират/снимат и качат на платформата www.mysparx.bg, като изберат категория Fanta и съответната подкатегория, която кореспондира с представеното от тяхното предложение сетиво.

Приемат се файлове в разширения jpg, jpeg, pdf или png, качени до 10.07.2018 г. /включително/ на www.mysparx.bg/home#fanta през формата за споделяне на мигове на www.mysparx.bg.

 

6.2.3 Желаещите да станат част от Супер екипа на Fanta, представен от Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро и Андреа Банда Банда, следва да:

·           Са качили до 10.07.2018 г. /включително/ през формата за споделяне на мигове на www.mysparx.bgпоне едно свое предложение за нов дизайн на Fanta Портокал 330ml, вдъхновено от някое от петте сетива – Слух, Зрение, Вкус, Осезание и Обоняние.

·           Всеки един успешно качен дизайн получава оценка, базирана на публично гласуване на www.mysparx.bg/home#fanta чрез функцията за харесване между 19.06.2018 г. и 10.07.2018 г. /включително/ и вътрешна оценка от жури в състав Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро, Андреа Банда Банда и представители на Организатора. Въз основа на финалната оценка биват избрани финалните пет дизайна на Fanta Портокал 330ml.

·           Новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде избран въз основа на публично гласуване на www.mysparx.bg/home#fanta, при което потребилите ще могат да гласуват за авторите на финално селектираните пет дизайна. Гласуването ще бъде с продължителност от 48 часа и ще стартира в 00:00 ч. на 12.07.2018 г. Целта на всеки участник е да популяризира своя дизайн, приканвайки приятелите си в социалните медии или всякакви други алтернативни източници на информация да гласуват за неговия дизайн. Всички, желаещи да гласуват, трябва също да се регистрират в платформата www.mysparx.bg, както е описано в точка 6. Въз основа на резултата от гласуването и на вътрешната оценка от жури в състав Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро, Андреа Банда Банда и представители на Организатора, новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде обявен публично на www.mysparx.bg/home#fanta в едноседмичен срок от приключване на публичното гласуване т.е. считано от 14.07.2018 г.

 

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.3. Финално селектираните пет дизайна и техните автори ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg/home#fanta на 11.07.2018 г. Новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде оповестен в едноседмичен срок, считано от 14.07.2018 г. на www.mysparx.bg/home#fanta. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Личните данни на победителите ще бъдат използвани единствено и само за изработването и промотирането на лимитирана серия кенчета Fanta Портокaл 330ml, както и за издаването на персонално удостоверение за участието им в играта.

 

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите в Играта са, както следва:

·           Петте селектирани дизайна ще бъдат произвдени върху лимитирана серия на кенчета Fanta Портокaл 330ml

·           Участникът,  представил най-оригиналния дизайн и събрал най- много гласове от гласувалите в платформата и от журито става част от Супер екипа на Fanta, представен от Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро и Андреа Банда Банда, и инфлуенсър на Fanta.

8.3 Периодите и датите за обявяване на печелившите са, както следва:

·           Обявяване на авторите на 5-те най-добри дизайна: 11.07.2018 г.

·           Обявяване на победител от публично гласуване: в едноседмичен срок, считано от 14.07.2018 г.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организатор на играта „Нарисувай кен, стани повече от фен“ е „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mysparx.bg и на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Играта ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция Амекси ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички навършили 16 години физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Играта трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Играта. Регистрации за участие на Участници под тази възраст ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Играта, е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта е от 19.06.2018 г. до 10.07.2018 г. /включително/.

 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да участва в Играта, участникът в Играта трябва да има регистрация в платформата MySPARX х WOAH според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use  и в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy). Регистрация трябва да бъде направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX x WOAH (налично в Play Store и App Store). Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·           Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.

·           Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.

·           Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX х WOAH.

При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнато поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX х WOAH: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy)  и официалните правила на играта „Нарисувай кен, стани повече от фен“.

6.2. След успешна регистрация участникът започва играта. Тя се състои в следното:

6.2.1.      Желаещите да нарисуват един или повече от петте нови дизайна на кенчета Fanta Портокaл 330ml следва да:

·         Изтеглят полето за рисуване от www.mysparx.bg/home#fanta

·         Да нарисуват своето предложение за някой от новите пет дизайна на Fanta Портокал 330мл, вдъхновено от някое от петте сетива – Слух, Зрение, Вкус, Осезание и Обоняние

·         Да го сканират/снимат и качат на платформата www.mysparx.bg, като изберат категория Fanta и съответната подкатегория, която кореспондира с представеното от тяхното предложение сетиво.

Приемат се файлове в разширения jpg, jpeg, pdf или png, качени до 10.07.2018 г. /включително/ на www.mysparx.bg/home#fanta през формата за споделяне на мигове на www.mysparx.bg.

1)            Всеки участник има право да качи само веднъж една и съща снимка/файл.

2)            С една снимка/файл може да се участва само вежнъж и само от един участник.

Снимки/ файлове, които не отговарят на горепосочените условия, както и такива с неподходящо съдържание ще бъдат дисквалифицирани, като под неподходящо съдържание ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:

-              обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само на Организатора, продукти и търговски марки на The Coca-Cola Company и/или техни работници/служители;

-              съдържание, което може да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;

-              съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора и The Coca-Cola Company, като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);

-              съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;

6.2.2.     С изпращането на всяка снимка/файл всеки отделен участник декларира и гарантира следното:

-              снимките/ файловете съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни снимките съдържат и личните данни на друго лице, което е различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложими закон) да използва неговите лични данни в снимката/файла за целите на настоящата кампания;

-              в случай че изпратена снимка/файл представлява обект на интелектуална собственост, произведение на фотографското изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, такива които са били фотографирани, творби, дизайн и т.н.), участникът декларира и гарантира, че притежава и/или е уредил всички необходими права и/или правомощия за това (доколкото това се изисква по силата на съответно приложимия закон), да използва снимката/файла  за целите на участието в настоящата кампания;

-              Изпращането на снимките/файловете и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.

В случай че някоя снимка/файл породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, Организаторът ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива снимки/файлове.  В случай че дадена снимка/файл   бъде изпратени от участник при нарушение на гаранциите и декларации по-горе, които участникът е дал при качването, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, качил такава снимка/файл, ще носи цялата отговорност за подобни вреди.  Снимки/файлове, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани.  Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/файловете, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Огранизатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

6.2.3 Желаещите да станат част от Супер екипа на Fanta, представен от Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро и Андреа Банда Банда, следва да:

·           Са качили до 10.07.2018 г. /включително/ през формата за споделяне на мигове на www.mysparx.bg поне едно свое предложение за нов дизайн на Fanta Портокал 330ml, вдъхновено от някое от петте сетива – Слух, Зрение, Вкус, Осезание и Обоняние.

·           Всеки един успешно качен дизайн получава оценка, базирана на публично гласуване на www.mysparx.bg/home#fanta чрез функцията за харесване между 19.06.2018 г. и 10.07.2018 г. /включително/ и вътрешна оценка от жури в състав Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро, Андреа Банда Банда и представители на Организатора. Въз основа на финалната оценка биват избрани финалните пет дизайна на Fanta Портокал 330ml.

·           Новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде избран въз основа на публично гласуване на www.mysparx.bg/home#fanta, при което потребилите ще могат да гласуват за авторите на финално селектираните пет дизайна. Гласуването ще бъде с продължителност от 96 часа и ще стартира в 00:00 ч. на 12.07.2018 г. Целта на всеки участник е да популяризира своя дизайн, приканвайки приятелите си в социалните медии или всякакви други алтернативни източници на информация да гласуват за неговия дизайн. Всички, желаещи да гласуват, трябва също да се регистрират в платформата www.mysparx.bg, както е описано в точка 6. Въз основа на резултата от гласуването и на вътрешната оценка от жури в състав Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро, Андреа Банда Банда и представители на Организатора, новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде обявен публично на www.mysparx.bg/home#fanta в едноседмичен срок от приключване на публичното гласуване т.е. считано от 16.07.2018 г.

6.3. За участие в Играта не е задължително да бъдат закупувани продукти на The Coca-Cola Company.

6.4. Във всеки един момент участникът може да изтрие изпратените от него/нея дизайни директно през профила си, като това действие ще я/го (участника) изключи от участие в играта. При отказ от участие в активоността на един от първите пет участника, събрали най – много харесвания, за участие във финалното публично гласуване влиза следващия участник с най- много гласове.

 

ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според т. 4 от настоящите правила.

7.2. За валидно се счита всяко участие на www.mysparx.bg/home#fanta, при което е участникът е качил поне един свой дизайн през формата за споделяне на мигове на www.mysparx.bg.

7.3. Финално селектираните пет дизайна и техните автори ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg/home#fanta на 11.07.2018 г. Новият член на Супер екипа на Fanta ще бъде оповестен в едноседмичен срок, считано от 16.07.2018 г. на www.mysparx.bg/home#fanta. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Личните данни на победителите ще бъдат използвани единствено и само за изработването и промотирането на лимитирана серия кенчета Fanta Портокaл 330ml, както и за издаването на персонално удостоверение за участието им в играта.

7.4. Всички решения на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД  и/или Администратора са окончателни и не подлежат на обжалване.

7.5. Печелившите участници са пет, избрани вследствие оценка, сформирана от публично гласуване и оценка от вътрешно жури в състав Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро, Андреа Банда Банда и представители на Организатора. Само един от спечелилите участници ще получи възможността да стане част от Супер екипа на Fanta спрямо условията, описани в т. 6.

7.7. В случай че награда бъде спечелена от Участник, който е навършил 16, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена приодобрение от родител или друг законен представител. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

7.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Данните на победителите ще бъдат използвани единствено и само за изработването и промотирането на лимитирана серия кенчета Fanta Портокaл 330ml, както и за издаването на персонално удостоверение за участието им в играта.

7.9.  Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии като печеливш в Играта и/или като част от на Супер екипа на Fanta, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на Промоцията.

 

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите в Играта са, както следва:

·           Петте селектирани дизайна ще бъдат произвдени върху лимитирана серия на кенчета Fanta Портокaл 330ml

·           Участникът,  представил най-оригиналния дизайн и събрал най- много гласове от гласувалите в платформата и от журито става част от Супер екипа на Fanta, представен от Павел Колев, Цветослав Цонев – Цуро и Андреа Банда Банда, и инфлуенсър на Fanta.

8.3 Периодите и датите за обявяване на печелившите са, както следва:

·           Обявяване на авторите на 5-те най-добри дизайна: 11.07.2018 г.

·           Обявяване на победител от публично гласуване: в едноседмичен срок, считано от 16.07.2018 г.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.

9.2. Организаторът няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

9.3. Организаторът не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложеното в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

9.4. Всички автори на дизайни преотстъпват правата за използването им на Организатора на играта.

9.5. Авторите на одобрените дизайни за изработване и промотиране на лимитирана серия кенчета Fanta Портокaл 330ml преотстъпват правата за използването им на Организатора на играта. Организаторът ще може да използва съответните материали за непределен срок от време и с предназначение по негова преценка, без да дължи каквото и да е възнаграждение на автора на съответния дизайн.

9.6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

 

ЧАСТ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

10.1. Не се допуска размяна на награда за пари и други алтернативи.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 11.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

 

ЧАСТ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

12.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена и псевдоним в MySPARX x WOAH биха могли да бъдат използвани от Организатора в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.

 

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. Организаторът „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

 

•           Информираност;

 

•           Достъп до собствените си лични данни;

 

•           Коригиране (ако данните са неточни);

 

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

 

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

 

1.         На адреса на Организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

 

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията/играта;

 

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

 

•           директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за игри, промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

 

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията/играта – 1 г. от заявяването за участие в промоцията/играта.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията/играта.

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции, игри и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1г. от началото на промоцията/играта.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията/играта по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данни, които ще се събират, са: име, ЕГН, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените в профил в МySPARX x WOAH данни може да бъде получена посредством:

·        Уведомлението за защита на личните данни: (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и директно в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

·        Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com

Заявени при регистрацията на профил в MySPRARX x WOAH съгласия може да бъдат оттеглени посредством:

·        Опциите в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

·        Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com