Промяна в Официалните правила /24.04.2019 г./

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО FRIEND REQUEST

7.2. Механика на Състезанието Friend Request

...................................................................

-         Фаза 2: след приключване на фаза 1 на платформата MySPARX (www.mysparx.bg) ще бъдат обявени 10-ма (десетима) финалисти, за които потребителите на платформата ще могат да гласуват с харесване, т.е. като натиснат бутона-сърце в рамките на публикацията от вид "story". Гласуването ще се проведе от 1.04.2019г. до 12.04.2019г. Чрез публичния вот ще бъдат избрани 2-ма (двама) победители. Журито в лицето на Емил Конрад, Стан и Стефи заедно с екип на The Coca-Cola Company ще изберат още 2-ма (двама) победители.

Четиримата победители в Състезанието ще бъдат обявени със специално видео в секция Coca-Cola Stories (https://mysparx.bg/home#cc-story) на платформата MySPARX (www.mysparx.bg) на 09.05.2019 г.  

След приключване на втората фаза на състезанието, 4-мата (четиримата) финалисти ще участват във видео с участието на инфлуенсърите на Coca-Cola.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО FRIEND REQUEST

1.1   Състезанието Friend Request, наричана по-нататък Състезанието се инициира от S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium.

Състезанието се организира от агенция „Диджитал Ай Ди“, София, ул. „Николай Хайтов“ №3, наричано по-нататък Организатор.

Състезанието се провежда на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), която се поддържа и управлява от агенция „Амекси“ ООД.

 

ЧАСТ 2. ОПИСАНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО FRIEND REQUEST

Friend Request е състезание между всички потребители на платформата MySPARX (www.mysparx.bg), чиято цел е да избере четирима победители, които ще се присъединят към екипа от инфлуенсъри на Coca – Cola и ще участват в различните активности, които са планирани за марката през 2019 г. Победителите се избират чрез публичен вот в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) и от жури, в което участват Емил Конрад, Стан и Стефи и представители на The Coca-Cola Company.

 

ЧАСТ 3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в Състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Състезанието, наречени Официални правила.

3.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg за целия период на Състезанието. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

3.4. С участието си в Състезанието участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Състезанието.

 

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

4.1. Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Състезанието имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Състезанието, както и членове на семействата на всички посочени.

 

ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието стартира на 25.02.2019 г. и продължава до 22.04.2019г.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО FRIEND REQUEST

7.1.  Обща механика STORIES

На всеки кен Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero 330 ml или бутилка Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero 500 ml има отпечатана дума и QR код. След сканиране на QR кода потребителят е пренасочен в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), където получава достъп до онлайн речник с думи, които могат да се използват в създаването на постове в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Постовете могат да бъдат статични изображения и видеа до 15 секунди и се наричат Стори.  

Думите, които потребителят получава при първо сканиране на кен Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero 330 ml или бутилка Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero 500 ml са:

- думата, която е на кена, който потребителят е сканирал;

- стартов пакет от 5 (пет) думи, който е еднакъв за всички потребители;

- бонус пакет, който съдържа 9 (девет) думи. В платформата са налични общо 10 (десет) бонус пакета, които се разпределят на случаен принцип между потребителите;

- бонус пакет със съюзи и предлози.

Всички описани пакети с думи се получават еднократно при първо сканиране на QR код върху кен Coca-Cola Original и Coca-Cola Без Захар 330 ml или от бутилка Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero 500 ml.

Потребителят може да получи и допълнителни бонус пакети с думи при следните условия:

-         бонус пакет от 4 думи при изпълнение на предизвикателство от страна на инфлуенсър. Налични са 3 бонус пакета от 4 думи всеки, които могат да бъдат спечелени след изпълнение на предизвикателство от страна на инфлуенсърите към потребителите. Трите пакета с думи са разпределени между тримата инфлуенсъри – Емил Конрад, Стан и Стефи, и всеки един от тях може да бъде придобит само след изпълнение на предизвикателството на съответния инфлуенсър.

-         бонус пакет от 2 думи при изпълнение на предизвикателство от страна на администратор. Налични са 2 бонус пакета от 2 думи всеки.

7.2. Механика на Състезанието Friend Request

След сканиране на кен Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero 330 ml или от бутилка Coca-Cola Original и Coca-Cola Zero 500 ml и отваряне на онлайн речника в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), потребителят може да се включи в състезанието Friend Request. За да участват в състезанието Friend Request, потребителите трябва да публикуват стори (статично изображение или видео пост до 15 секунди), което съдържа думите „приятели“, „могат“, „всичко“. Всички сторита, съдържащи трите думи „приятели“, „могат“, „всичко“ се считат за кандидатури в Състезанието.

Всички кандидатури в Състезанието Friend Request ще бъдат публикувани в специална подсекция Friend Request в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), където ще бъдат видими за журито и всички потребители на платформата.

Състезанието Friend Request ще се проведе в две основни фази:

-         Фаза 1: публикуване на сторита (статично изображение или видео до 15 секунди), съдържащи думите „приятели“, „могат“, „всичко“ на платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Публикуването на сторита се провежда в периода 25.02.2019 г. – 1.04.2019 г.

-         Фаза 2: след приключване на фаза 1 на платформата MySPARX (www.mysparx.bg) ще бъдат обявени 10-ма (десетима) финалисти, за които потребителите на платформата ще могат да гласуват с харесване, т.е. като натиснат бутона-сърце в рамките на публикацията от вид "story". Гласуването ще се проведе от 1.04.2019г. до 12.04.2019г. Чрез публичния вот ще бъдат избрани 2-ма (двама) победители. Журито в лицето на Емил Конрад, Стан и Стефи заедно с екип на The Coca-Cola Company ще изберат още 2-ма (двама) победители.

Четиримата победители в Състезанието ще бъдат обявени със специално видео в секция Coca-Cola Stories (https://mysparx.bg/home#cc-story) на платформата MySPARX (www.mysparx.bg) на 09.05.2019 г.  

След приключване на втората фаза на състезанието, 4-мата (четиримата) финалисти ще участват във видео с участието на инфлуенсърите на Coca-Cola.

 

ЧАСТ 8. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО FRIEND REQUEST

8.1. Участието в Състезанието Friend Request изисква създаване на индивидуален профил или регистрация във вече създаден индивидуален профил в платформата MySPARX (www.mysparx.bg)

8.2. Публикувайки история (story, стори), независимо от колко парчета е съставена, в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) със снимка и/или видео и думите с подложка-кен "приятели", "могат" и "всичко", потребител се включва в състезанието Friend Request и се съгласява с настоящите официални правила, както и с обработката на посочените от нея/него (потребителя) данни в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) за целите на Състезанието.

8.3. Във всеки един момент участник може да се откаже от участие в Състезанието като изтрие своето стори/своите сторита от платформата MySPARX (www.mysparx.bg).

 

ЧАСТ 9. НАГРАДИ В СЪСTEЗАНИЕТО FRIEND REQUEST

9.1. Наградата за 4-мата (четиримата) победители ще е да се присъединят към екипа инфлуенсъри на Coca-Cola и да получат ексклузивен достъп до всички събития на Coca-Cola, които се планират до края на 2019г.

9.2. Наградата се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според Част 4 от настоящите правила.

9.3. Победителите ще бъдат уведомени в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) до 72 часа след приключване на гласуването от страна на потребителите и журито. Финалистите ще бъдат информирани чрез съобщение в платформата MySPARX (www.mysparx.bg).

9.4. За да се възползва от наградата си, всеки победител трябва да се свърже с Организатора през платформата MySPARX (www.mysparx.bg) и да предостави свои контакти за обратна връзка – три имена и телефон за връзка. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 72 часа след уведомяване на спечелването на наградата, ще бъде определен друг победител.

9.5. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация. Всички предоставени от победителя данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на Състезанието и след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

9.6. Всеки победител е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за реализирането на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

9.7. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако победителят не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не спазва гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Състезанието не отговаря, в случай че участник публикува или по друг начин използва материали, на чиито авторски права не е собственик.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Състезанието, натрупани вследствие на действия, свързани с Състезанието.

10.3. Участникът е длъжен да получи всички съгласия, разрешения и лицензи, за които са необходими за заснемане и използване на видеата в Състезанието. Участникът носи пълна отговорност в случай на съдебен процес, заведен от трета страна въз основа на нарушени права както и имуществените санкции, наложени от компетентни държавни органи за нарушение на приложимото законодателство в резултат на заснемане и използване на видеата по предвидения в настоящите Общи условия начин.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го лиши от достъп до чатбот канала на Състезанието. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.

11.2. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник и да изтрие всички и всякакви видеа и информация, които са:

 • незаконосъобразни и непочтени и нарушават правилата за лоялна конкуренция, добрите нрави и морала;
 • нарушават разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за закрила на детето и другите приложими закони;
 • са със съдържание, което е неприлично или несъвместимо с обществения морал или което изобразява открито сексуално поведение;
 • съдържат информация, която е невярна и неточна
 • представят или приканват към дискриминация основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
 • накърняват доброто име, честта и репутацията на други лица и организации;
 • съдържат обидни или неприлични изрази или изрази, които могат да засегнат човешкото достойнство;
 • насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността на хора и животни, или което застрашава опазването на околната среда;
 • съдържат фирма, марка, географско означение или име на домейн или препращат към интернет страници;
 • рекламират пряко иликосвено, цигари и други тютюневи изделия или алкохолни напитки;
 • рекламират лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или лечение, което се назначава само по лекарско предписание;
 • използват в тях герба, знамето и химна на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Състезанието и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в Състезанието участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Състезанието. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Състезанието като заяви изрично аргументираното си желание за това, с което прекратява договора между него/нея и Организатора.

13.2.  Всички участници в Състезанието декларират, че отстъпват безвъзмездно на Coca Cola изключителното право на ползване, преотстъпване на трети лица и изменение на видеата, заснети в рамките на Състезанието.  В това число и правото всички фото и видео материали да бъдат публикувани на официалните страници на Coca-Cola в България– в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), в страницата на Coca Cola във Facebook (h https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/), в профила на Coca-Cola Bulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/cocacolabulgaria/, в YouTube канала на Coca-Cola (https://www.youtube.com/channel/UCgxaEgyca90fR5Jclie5c6w?view_as=subscriber) без за тези публикации Организаторът и неговите партньори да дължат каквото и да било допълнително уведомление или заплащане. Същите ще се съхраняват за период от 2 години, след което ще бъдат изтрити.