Промяна в Официалните правила във връзка със старта на Активацията „КОД ЧЕРВЕНО С COCA-COLA“ /24.07.2018 г./

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 02.07.2018 г. и продължава до 26.08.2018 г. (включително). Активацията „КОД ЧЕРВЕНО С COCA-COLA“, която се провежда в рамките на Промоцията, стартира на 24.07.2018 г. и продължава до 26.08.2018 г. (включително). 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И КОДОВЕ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero от 500 ml с промоционални етикети и промоционални сребристи капачки.

Кодовете, участващи в Активацията „КОД ЧЕРВЕНО С COCA-COLA“, присъстват във видеата от поредицата „Код червено“, публикувани всяка седмица от 24.07.2018 г. до 26.08.2018 г. на Facebook страницата на Coca-Cola Bulgaria (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria), и са общо 7 на брой, разпределени по равно в 7-те видеа. След успешна регистрация на код в MySPARX x WOAH участникът получава специален код, който може да бъде използван за закупуване на билет за награда от Промоцията „ИЗЖИВЕЙ ВЕЛИКИ ЛЕТНИ МОМЕНТИ С COCA-COLA“. Този специален код не носи 100 кредита, но е еквивалентен на специалните кодове, които участникът получава след регистрация на кодове от капачките на бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero от 500 ml с промоционални летни етикети и промоционални сребристи капачки и/или от капачки на 500ml бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero с промоционални 2018 Russia FIFA World Cuptm. Кодовете може да бъдат използвани за закупуване на билет за една и съща награда, тъй като имат една и съща тежест. Така например, ако за да играете за определена награда са нужни 2 кода (виж т. 8.2, където е описано колко кода са нужни за всяка определена награда), може да регистрирате 1 код от видеата „Код червено“ и 1 код от участващите бутилки (описани по-горе в същата точка), като тази комбинация ще е валидна.

6.2 Участващите кодове във видеата „Код червено“ имат лимитиран брой регистрирания в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg). Тоест всеки един от 7-те кода може да бъде регистриран максимум 150 пъти, като след това става невалиден. В случай че кодът е вкаран вече 150 пъти и стане невалиден, потребителите, опитали да го регистрират след 150-тия път, ще бъдат уведомявани, че е невалиден. Един потребител може да регистрира един код максимум веднъж, т.е. всяко повторно регистриране на код ще е невалидно. Регистрацията на код от видео не носи на участника 100 кредита в платформата MySPARX x WOAH, а само специален код за Промоцията „ИЗЖИВЕЙ ВЕЛИКИ ЛЕТНИ МОМЕНТИ С COCA-COLA“.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:

а) уникален код за MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно Условията за ползване на MySPARX x WOAH и описаното в настоящия документ, публикувани на www.mysparx.bg и на www.coca-cola.bg, можете да вземете участие в томболата за описаните в Част 7.1.1. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

8.1.1 Участие с код от видео от поредицата „Код червено“ - изгледайте видеоклип „Код червено“, публикуван на Facebook страницата на Coca-Cola Bulgaria (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria), и открийте уникалния, скрит 4-цифрен код във видеото. Регистрирайте 4-цифрения в полето "Въведи код" в платформата MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg). В случай че кодът е вкаран вече 150 пъти и стане невалиден, потребителите, опитали да го регистрират след 150-тия път, ще бъдат уведомявани, че е невалиден. Един потребител може да регистрира един код максимум веднъж, т.е. всяко повторно регистриране на код ще е невалидно.

С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно Условията за ползване на MySPARX x WOAH и описаното в настоящия документ, публикувани на www.mysparx.bg и на www.coca-cola.bg, можете да вземете участие в томболата за описаните в Част 7.1.1. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

8.2. Детайли за използване на специалните кодове, придобити с кодове под капачките и кодове от видеата от поредицата "Код червено", и участие в теглене на томбола:

 

Промяна в Официалните правила /19.07.2018 г./

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

7.1.1. Награди от томбола в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg), участие с регистрация на кодове:

2.  Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния – 24 бр., 2 кода, с регистрация на кодове до 25.07.2018 г., 12:00 часа на обяд.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX x WOAH минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX x WOAH. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

o   Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“ – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) до 25.07.2018 г., 12:00 часа, от периодa на Промоцията; наградата включва само билет за целия фестивал (4 дни), но не и покриване на разходи за пътуване и настаняване в Румъния.

 

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на жребий за Наградите в MySPARX.

Промоцията стартира на 02.07.2018 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), стартира на 02.07.2018 г. и продължава до 26.08.2018 г. (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодът за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) са, както следва:

Първият период започва да тече от понеделник, 02.07.2018 до неделя, 15.07.2018, 23:59 ч., двуседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 16.07.2018 – понеделник – първия ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта. Следващите периоди са на седмична база, както следва:

От 16.07.2018, 00:00 ч. до 25.07.2018, 12:00 ч. на обяд,

последван от 23.07.2017, 00:00 ч. до 29.07.2017, 23:59 ч., (С изключение на томбола за „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“, която ще бъде изтеглена на 25-ти юли след 12:00 часа на обяд.)

30.07.2018, 00:00 ч. до 05.08.2018, 23:59 ч.,

06.08.2018, 00:00 ч. до 12.08.2018, 23:59 ч.,

13.08.2018,00:00 ч. до 19.08.2018, 23:59 ч.,

20.08.2018, 00:00 ч. до 26.08.2018, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната Промоция.

Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе период са 16.07.2018, 25.07.2018, 30.07.2018, 06.08.2018, 13.08.2018, 20.08.2018 и последно теглене на 27.08.2018. (С изключение на томбола за „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“, която ще бъде изтеглена на 25-ти юли след 12:00 часа на обяд.)

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 9 седмици със 7 тегления на награди.

Наградите ще бъдат теглени в следната последователност:

 • Първи награден фонд – „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“ – 12 броя при теглене на 16.07.2018 г. и 12 броя при теглене на 25.07.2018 г. след 12:00 часа.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1 Промоцията „ИЗЖИВЕЙ ВЕЛИКИ ЛЕТНИ МОМЕНТИ С COCA-COLA, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-cola.bg

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Промоцията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция „Амекси“ ООД (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно Условията за ползване на MySPARX x WOAH (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и настоящите правила, ще се считат за невалидни. В случай че Участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 16 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 02.07.2018 г. и продължава до 26.08.2018 г. (включително). Активацията „КОД ЧЕРВЕНО С COCA-COLA“, която се провежда в рамките на Промоцията, стартира на 24.07.2018 г. и продължава до 26.08.2018 г. (включително). 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ И КОДОВЕ

6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero от 500 ml с промоционални етикети и промоционални сребристи капачки.

Кодовете, участващи в Активацията „КОД ЧЕРВЕНО С COCA-COLA“, присъстват във видеата от поредицата „Код червено“, публикувани всяка седмица от 24.07.2018 г. до 26.08.2018 г. на Facebook страницата на Coca-Cola Bulgaria (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria), и са общо 7 на брой, разпределени по равно в 7-те видеа. След успешна регистрация на код в MySPARX x WOAH участникът получава специален код, който може да бъде използван за закупуване на билет за награда от Промоцията „ИЗЖИВЕЙ ВЕЛИКИ ЛЕТНИ МОМЕНТИ С COCA-COLA“. Този специален код не носи 100 кредита, но е еквивалентен на специалните кодове, които участникът получава след регистрация на кодове от капачките на бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero от 500 ml с промоционални летни етикети и промоционални сребристи капачки и/или от капачки на 500ml бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero с промоционални 2018 Russia FIFA World Cuptm. Кодовете може да бъдат използвани за закупуване на билет за една и съща награда, тъй като имат една и съща тежест. Така например, ако за да играете за определена награда са нужни 2 кода (виж т. 8.2, където е описано колко кода са нужни за всяка определена награда), може да регистрирате 1 код от видеата „Код червено“ и 1 код от участващите бутилки (описани по-горе в същата точка), като тази комбинация ще е валидна.

6.2 Участващите кодове във видеата „Код червено“ имат лимитиран брой регистрирания в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg). Тоест всеки един от 7-те кода може да бъде регистриран максимум 150 пъти, като след това става невалиден. В случай че кодът е вкаран вече 150 пъти и стане невалиден, потребителите, опитали да го регистрират след 150-тия път, ще бъдат уведомявани, че е невалиден. Един потребител може да регистрира един код максимум веднъж, т.е. всяко повторно регистриране на код ще е невалидно. Регистрацията на код от видео не носи на участника 100 кредита в платформата MySPARX x WOAH.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

7.1.1. Награди от томбола в MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg), участие с регистрация на кодове:

1. Двоен пакет за Морско приключение (6 – 9 септември 2018 г.) – 10 бр., 22 кода, с регистрация на кодове до 26.08.2018 г.

2.  Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния – 24 бр., 2 кода, с регистрация на кодове до 25.07.2018 г., 12:00 часа на обяд.

3.  Билет за концерт MTV Varna (12 aвгуст 2018 г.) във Варна, България – 24 бр., 2 кода, с регистрация на кодове до 05.08.2018 г.

4. Двоен VIP пакет за концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018 в град София (15 септември 2018 г.), 10 бр., 2 кода, с регистрация на кодове до 19.08.2018 г.

Наградите по точка 7.1.1. са с пазарна стойност над 30 лв.

 

7.1.2. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА

8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:

а) уникален код за MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно Условията за ползване на MySPARX x WOAH и описаното в настоящия документ, публикувани на www.mysparx.bg и на www.coca-cola.bg, можете да вземете участие в томболата за описаните в Част 7.1.1. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

8.1.1 Участие с код от видео от поредицата „Код червено“ - изгледайте видеоклип „Код червено“, публикуван на Facebook страницата на Coca-Cola Bulgaria (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria), и открийте уникалния, скрит 4-цифрен код във видеото. Регистрирайте 4-цифрения в полето "Въведи код" в платформата MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg). В случай че кодът е вкаран вече 150 пъти и стане невалиден, потребителите, опитали да го регистрират след 150-тия път, ще бъдат уведомявани, че е невалиден. Един потребител може да регистрира един код максимум веднъж, т.е. всяко повторно регистриране на код ще е невалидно.

С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно Условията за ползване на MySPARX x WOAH и описаното в настоящия документ, публикувани на www.mysparx.bg и на www.coca-cola.bg, можете да вземете участие в томболата за описаните в Част 7.1.1. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.

8.2. Детайли за използване на специалните кодове, придобити с кодове под капачките и кодове от видеата от поредицата "Код червено", и участие в теглене на томбола:

8.2.1. Регистрация: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX x WOAH според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX x WOAH (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
 • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
 • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX x WOAH.
 • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX x WOAH: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и настоящите официални правила, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX x WOAH: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и официалните правила на потребителска промоция „Изживей велики летни моменти с Coca-Cola.

8.2.2. За да бъде допуснат за участие в тегленето на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX x WOAH минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, Участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на Участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX x WOAH. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:

o   Минимум 22 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на „Двоен пакет за Морско приключение (6 – 9 септември 2018 г.)“  – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) за периодa на Промоцията; наградата включва:

·       Пътуване до и настаняване в хотел Black Sea Rama в Балчик за двама (печелившия и навършил 16 години придружител);

·       Три нощувки в хотел Black Sea Rama в Балчик за двама (печелившия и навършил 16 години придружител);

·       Развлекателна програма, включваща каране на бъгита, парти на яхта, парти около басейн, мини музикални концерти и срещи с музикални изпълнители и влогъри, за двама (печелившия и навършил 16 години придружител);

Наградата НЕ включва: средства за режийни разходи, рекламни сувенири и посещения на каквито и да било обекти в Балчик и района, с изключение на изрично обявените в програмата.

Детайли за пътуването:

6 септември, 2018 /четвъртък/    

 • 09:30 - 17:00 Трансфер гр. София (ст. „Васил Левски“) – Black Sea Rama Golf & Villas Hotel
 • 13:00 - 14:00 Обяд в EGO Pizza & Grill Center, гр. Велико Търново
 • 17:00 - 17:30 Настаняване в индивидуални вили
 • 17:30 - 19:00 Welcome Coca-Cola Summer House
 • 19:00 - 20:30 Вечеря в Pizzeria La Campania
 • 20:30 - 23:00 Refresh with a Coke or jump in the pool party

7 септември, 2018 /петък/

 • 08:30 - 10:00 Закуска
 • 10:00 - 10:30 Трансфер Black Sea Rama Golf & Villas Hotel - порт Балчик
 • 11:00 - 16:30 Полудневен яхт пикник
 • 16:30 - 17:30 Трансфер порт Балчик - Black Sea Rama Golf & Villas Hotel
 • 17:30 - 19:00 Свободно време
 • 19:00 - 20:30 Вечеря в ресторант Steak House
 • 20:30 - 23:00 Coca-Cola All Stars Pool Party

8 септември, 2018 /събота/

 • 08:30 - 09:45 Закуска
 • 09:45 - 10:30 Трансфер Black Sea Rama Golf & Villas Hotel – Картинг писта гр. Варна
 • 10:30 - 12:30 ОFF-road бъгита7
 • 12:30 – 13:00 Трансфер гр. Варна – плаж к.к. Златни Пясъци
 • 13:00 - 14:30 Обяд в плажен ресторант “PartyStadl”  
 • 14:30 - 17:00 Джетове
 • 17:00 - 18:00 Трансфер плаж к.к. Златни Пясъци - Black Sea Rama Golf & Villas hotel
 • 18:00 - 19:30 Свободно време
 • 19:30 - 22:00 Вечеря в Lake Tavern

9 септември, 2018 /неделя/

 • 08:00 - 09:00 Закуска
 • 09:00 - 10:00 Освобождаване на вилите
 • 10:30 - 16:30 Трансфер Black Sea Rama Golf & Villas Hotel – гр. София

o   Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“ – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) до 25.07.2018 г., 12:00 часа, от периодa на Промоцията; наградата включва само билет за целия фестивал (4 дни), но не и покриване на разходи за пътуване и настаняване в Румъния.

o   Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на „Билет за концерт MTV Varna (12 aвгуст 2018 г.) във Варна, България“ – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) до 05.08.2018 г. от периодa на Промоцията; наградата включва само билет за концерта, но не и покриване на разходи за пътуване и настаняване във Варна, България.

o   Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на „Двоен VIP пакет за концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018 в град София (15 септември 2018 г.)“ – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) до 19.08.2018 г. от периодa на Промоцията; наградата включва достъп до VIP зоната на концерта за двама души (печелившия и навършил 16 години придружител), фен артикули на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018, възможност за снимка с изпълнителите от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018, но не и покриване на разходи за пътуване и настаняване в София, България.

8.2.3.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 44 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели Двоен пакет за Морско приключение от лице, което е купило 1 билет с 22 регистрирани кода. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели не повече от една награда по време на Промоцията.

8.2.4. При покупка на билет за участие в дадена томбола от Промоцията Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за доставка на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

8.2.5. Билети, закупени за томбола за един вид награда с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към друга награда, съответно за друго теглене.

Кредитите в MySPARX x WOAH, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX x WOAH (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), но с тях не може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди. Единствено изключение правят кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero и Coca-Cola Cherry Zero с промоционални 2018 Russia FIFA World Cuptm етикети, с които може да се участва в настоящата Промоция.

8.2.6. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на жребий за Наградите в MySPARX.

Промоцията стартира на 02.07.2018 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:

Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg), стартира на 02.07.2018 г. и продължава до 26.08.2018 г. (кодове могат да бъдат регистрирани само в този интервал).

Периодът за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) са, както следва:

Първият период започва да тече от понеделник, 02.07.2018 до неделя, 15.07.2018, 23:59 ч., двуседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 16.07.2018 – понеделник – първия ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в играта. Следващите периоди са на седмична база, както следва:

От 16.07.2018, 00:00 ч. до 25.07.2018, 12:00 ч. на обяд,

последван от 23.07.2017, 00:00 ч. до 29.07.2017, 23:59 ч., (С изключение на томбола за „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“, която ще бъде изтеглена на 25-ти юли след 12:00 часа на обяд.)

30.07.2018, 00:00 ч. до 05.08.2018, 23:59 ч.,

06.08.2018, 00:00 ч. до 12.08.2018, 23:59 ч.,

13.08.2018,00:00 ч. до 19.08.2018, 23:59 ч.,

20.08.2018, 00:00 ч. до 26.08.2018, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната Промоция.

Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе период са 16.07.2018, 25.07.2018, 30.07.2018, 06.08.2018, 13.08.2018, 20.08.2018 и последно теглене на 27.08.2018. (С изключение на томбола за „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“, която ще бъде изтеглена на 25-ти юли след 12:00 часа на обяд.)

Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 9 седмици със 7 тегления на награди.

Наградите ще бъдат теглени в следната последователност:

 • Първи награден фонд – „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“ – 12 броя при теглене на 16.07.2018 г. и 12 броя при теглене на 25.07.2018 г. след 12:00 часа.
 • Втори награден фонд – „Билет за концерт MTV Varna (12 aвгуст 2018 г.) във Варна, България“ – 12 броя при теглене на 30.07.2018 г. и 12 броя при теглене на 06.08.2018 г.
 • Трети награден фонд – „Двоен VIP пакет за концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018 в град София (15 септември 2018 г.)“ – 5 броя при теглене на 13.08.2018 г. и 5 броя при теглене на 20.08.2018 г.
 • Четвърти награден фонд – „Двоен пакет за Морско приключение (6 – 9 септември 2018 г.)“  – 10 броя при финално теглене на 27.08.2018 г.

Победителите трябва да имат навършени 16 г. Ако печелившият в тегленето за която и да била от наградите е на възраст между 16 г. и 18 г., то той/тя трябва да получи наградата си с разшерение от родител/настойник. Организаторът и неговите партньори си запазват правото да изискат писмено доказателство за получено разрешение. Печелившите награди „Двоен VIP пакет за концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018 в град София (15 септември 2018 г.)“ и „Двоен пакет за Морско приключение (6 – 9 септември 2018 г.)“  могат да вземат със себе си придружител, който обаче също трябва да е навършил над 16 г. Ако придружителя на съответния печеливш е на възраст между 16 г. и 18 г., то той/тя трябва да получи разшерение от родител/настойник да придружи печелившия. Организаторът и неговите партньори си запазват правото да изискат писмено доказателство за получено разрешение.  

Ако съответният ден, в който трябва да се изтегли награда, е неработен, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.

Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 24 уникални печеливши за целия период на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 24 уникални печеливши за целия период на Промоцията. В третия награден фонд ще има 10 уникални печеливши за целия период на Промоцията. В четвъртия награден фонд ще има 10 уникални печеливши за целия период на Промоцията.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

Всички печеливши от съответните тегления ще бъдат оповестени на сайта www.mysparx.bg в деня на изтегляне на жребия. Ако бъде изтеглен като печеливш в някое от тегленията за съответния период, Участникът ще получи известие в профила си в платформата MySPARX х WOAH (www.mysparx.bg) В случай че към момента на  изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX x WOAH, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни,  Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В процеса на покупка на билет за томболата за дадена награда Участникът ще получи възможност да потвърди и, ако е нужно, обнови данните в профила си. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат навършени 16 г. Ако печелившият в тегленето за която и да била от наградите е на възраст между 16 г. и 18 г., то той/тя трябва да получи наградата си с разшерение от родител/настойник. Организаторът и неговите партньори си запазват правото да изискат писмено доказателство за получено разрешение. Печелившите награди „Двоен VIP пакет за концерт от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2018 в град София (15 септември 2018 г.)“ и „Двоен пакет за Морско приключение (6 – 9 септември 2018 г.)“  могат да вземат със себе си придружител, който обаче също трябва да е навършил над 16 г. Ако придружителя на съответния печеливш е на възраст между 16 г. и 18 г., то той/тя трябва да получи разшерение от родител/настойник да придружи печелившия. Организаторът и неговите партньори си запазват правото да изискат писмено доказателство за получено разрешение.  

9.2. За адрес за доставка на спечелена награда се счита  посоченият от Участника в профила му в платформата адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда.

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин: 
Наградите ще бъдат доставяни под формата на билети/наградни ваучери с куриер до адреса на печелившия, посочен в профила му (на печелившия) в MySPARX x WOAH (виж т. 9.1. и 9.2.). Куриерът ще посети адреса максимум два пъти. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на второто посещение печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера). Наградите ще бъдат доставяни в срок от 45 работни дни от датата на тегленето им и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията.

9.4. Награди, които не са доставени на адрес при нито едно от двете посещения, ще могат да бъдат потърсени в офис на куриера до 2 седмици след първото посещение на куриер на адреса. Награди, които не са потърсени от печелившия в рамките на този срок, нито в срок от 1 месец от спечелването им, ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губят право да ги получат.

9.5. В случай че в края на Промоцията има неполучени награди, тогава, по преценка на Организатора, закупените билети с кодове за томболите за съответните награди ще бъдат комбинирани в отделно теглене накрая, което ще сумира всички билети, закупени с кодове от всеки отделен участник, и ще определи участници в рамките на всеки съответен награден фонд за кумулативно финално теглене на жребий. В случай че Организаторът прецени да направи кумулативно финално теглене на жребий, то ще се осъществи в рамките на една седмица след 27.08.2018. Участниците, които са изтеглени в кумулативното финално теглене, ще разполагат със същия срок, за да предявят наградата си (2 посещения от куриер; 2 седмици изчакване в офис на куриер + 1 месец от тегленето) след получаване на известие в профила на печелившия в MySPARX x WOAH (www.mysparx.bg) според описаното в т. 9.2. и т. 9.3, като за адрес за изпращане на наградата ще се счита посоченият в профила на Участника адрес към момента на изпращане на известието. Ако има награди, които все още са останали след това последно теглене, Организаторът може да реши да направи още едно теглене за изчерпване на наградите или да ги задържи по своя преценка, без да дължи обяснения за това.

9.6. Организаторът ще поеме всички разходи, свързани с доставката на наградите до адрес на печелившите, както е описано в т 9.3. и 9.4.

9.7. Срокът за доставка на наградите е 45 работни дни от теглене на печелившите и най-късно 2 месеца след датата на приключване на Промоцията. На печелившия се предоставя номер за контакт с представител на Организатора, в случай че е възпрепятстван да получи наградата си по обективни, непредвидени причини (0800 12345). Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен (виж т. 9.4).

9.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва, заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща.

9.9. В попълнената декларация всеки печеливш трябва да изрази в писмена форма своето съгласие неговите лични данни, посочени в декларацията, да бъдат въведени в базата данни на Организатора, поддържана от Агенцията, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

9.10. Всички печеливши от частта на Промоцията в платформата MySPARX x WOAH ще получат известия за наградите си в личните си профили.

 

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията.

10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху етикети/капачки с кодове за участие в Промоцията, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил капачката.

10.3. Всички предявени капачки с кодове за участие в Промоцията подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

10.4. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

10.5. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, в случай че участник, спечелил награда „Билет за фестивал Untold Festival (2 – 5 август 2018 г.) в Клуж, Румъния“ , не разполага с валидни документи, необходими за реализацията на пътуванията, включени във въпросните награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

10.7. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

10.8. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за правилното функциониране на играта платформата MySPARX x WOAH в рамките на Промоцията, включително в случaй на технически неизправности на сайта или невъзможност за свързване или лоша интернет връзка.

 

ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ

13.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в и публикувани в интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.

 

ЧАСТ 15. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД (ККХБК) е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). КККХБК се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство.

ККХБК предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. ККХБК определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Тъй като данните ще бъдат обработвани електронно, ККХБК взема специални мерки за тяхната защита и за целта се издава нарочна инструкция за обработване на събрани в периода на промоционалната игра лични данни.

Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната игра от ККХБК има право на:

•           Информираност;

•           Достъп до собствените си лични данни;

•           Коригиране (ако данните са неточни);

•           Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

•           Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

•           Преносимост на личните данни между отделните администратори;

•           Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

•           Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.         На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.         На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•           идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•           идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;

•           директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

При директен маркетинг и реклама с оглед популяризация на предлаганите продукти и услуги от ККХБК, включително но не само чрез изпращане на новини, подобрения, предлагане на нови стоки и услуги на участниците, за промоции и маркетингови кампании, допитване с цел проучване относно продуктите и услугите и др. – 1г. от началото на промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Във връзка с предоставяне на наградите, личните данните, които ще се събират, включително във връзка със законовото задължение на Организатора да издаде служебна бележка за стойността на наградата са: име, ЕГН, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените в профил в МySPARX x WOAH данни може да бъде получена посредством:

•           Уведомлението за защита на личните данни: (https://mysparx.bg/page/privacy-policy) и директно в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

•           Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com

Заявени при регистрацията на профил в MySPRARX x WOAH съгласия може да бъдат оттеглени посредством:

•           Опциите в секция „Настройки“ на профила на MySPARX x WOAH;

•           Изпращане на e-mail съобщение на CICBulgaria@coca-cola.com, обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com