Глътка природа всеки ден

Банкя | Извор на живот

Тя се характеризира с изключителна природна чистота, стабилен физико-химичен състав и ниско съдържание на минерални соли. Водата Банкя дължи своята природна чистота на факта, че се добива от дълбочина 740 метра. Поради ниското съдържание на минерални соли (Общата минерализация на водата Банкя 387 мг/л) и приятния свеж вкус тя е подходяща за ежедневна употреба.Натурална минерална вода Банкя отговаря на изискванията на българското и европейското законодателство за натурални минерални води и се бутилира съгласно най-високите стандарти за качество.Физико-химичният състав на натурална минерална вода Банкя (съгласно Сертификат на Министерство на здравеопазването № 94 от 30.05.2012 г.) е:АНИОНИ (mg/l): F¯: 0.51; Cl¯: 11.64; SO42¯107.20; CO32¯: 7.00; HCO3¯: 72.20КАТИОНИ (mg/l): Na+: 84.21; K+: 0.57; Ca2+: 8.29Обща минерализация: 327,87 mg/lpH: 8,71Електропроводимост: 420 µS/сm