Производството на Coca-Cola в България датира от 1965 г. България е първата държава в социалистическия лагер, която започва да произвежда световноизвестната напитка. 

Днес системата на Кока-Кола в България се състои от 5 юридически лица:

 • Кока-Кола България ЕООД
 • Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
 • Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисис Организейшън
 • Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис
 • Кока-Кола Ентърпрайз Шеърд Сървисис 

През 1992 г. се основават местните офиси на Кока-Кола България ЕООД и на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани. През 2004 г. групата Кока-Кола ХБК открива първия си център за споделени услуги в областта на информационните технологии (Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис), а през 2011 г. компанията основава в България втори такъв център, този път в областта на финансите и човешките ресурси (Кока-Кола Бизнес Сървисис Организейшън). През 2013 г. компанията Кока-Кола Ентърпрайз също избира София за свой център за споделени услуги в областта на финансите и основава в България Кока-Кола Ентърпрайз Шеърд Сървисис.

Кока-Кола България ЕООД е местното дъщерно дружество на The Coca-Cola Company и отговаря за маркетинга на продуктите на компанията, за разработването на нови безалкохолни напитки и за сиропите и концентратите, влизащи в състава на напитките. The Coca-Cola Company и нейните 300 бутилиращи партньори заедно съставят Системата на Кока-Кола по света. Системата създава ползи както за клиентите, така и за потребителите, което я прави уникална сред бизнеса.

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани (Кока-Кола ХБК)  е бутилиращ партньор за търговските марки на The CocaCola Company и е част от Системата на Кока-Кола, една от най-големите системи за дистрибуция на напитки в света. Компанията купува концентратите и сиропите за производството на напитките по споразумение за франчайзинг с The Coca-Cola Company и отговаря за продажбата на продуктите, отношенията с клиенти и доставчици, реализирането на промоции и дистрибуцията на продуктите.

Устойчивият растеж на цялата Система зависи от споделените ценности и цели на The Coca-Cola Company и нейните бутилиращи партньори, както и от сътрудничеството и подкрепата между всички страни в нея.

Системата на Кока-Кола има значително въздействие върху българската икономика, надхвърлящо нейния пряк принос. За 2015 г.:

 • генерира €50 милиона пряка добавена стойност, равна на 0,05% от БВП.
 • поддържа €283 милиона добавена стойност в икономиката, равна на 0,6% от БВП.
 • добавя 0,6 евро към всяко евро, платено за нейните напитки.

Системата на Кока-Кола създава възможност за значителни данъчни плащания заедно с нейната стойностна верига:

 • Системата е платила €12 милиона данъци през 2015 г.
 • Системата поддържа общо €115 милиона данъчни плащания в своята стойностна верига, равни на 0,9% от всички български данъчни приходи.

Системата на Кока-Кола осигурява висококачествена заетост и е свързана със съществен брой работни места в българската икономика:

 • Наела е 2100 души през 2015 г.
 • Нейното общо въздействие върху заетостта е 19 900 работни места или 0,6% от работната сила.
 • Всяко работно място в Кока-Кола поддържа косвено 8 работни места българската икономика.

  - Производството на Кока-Кола в България от 1965 г.
  - Производство на 320 милиона литра напитки годишно - около 45 литра на всеки българин.
  - €53 милиона инвестиции в местни доставчици.
  - От 1992 г. до днес – инвестиции за над €250 милиона в българската икономика.
  - Заедно с други 212 предприятия, с които работи, осигурява 40% от работните места, генерирани в производството на безалкохолни напитки.
  - €75 милиона ДДС от продуктите на Кока-Кола.