Уведомление за защитата на личните данни, управляващо https://www.coca-cola.bg/

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: 24.05.2018

I.             ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Следното Уведомление за защита на личните данни ("Уведомлението за защита на личните данни") определя нашите правила за обработка на Вашите лични данни, които събираме чрез нашия уебсайт на адрес https://www.coca-cola.bg/ ("Уебсайтът").

"НВ Кока-Кола Сървисиз СА", с адрес на управление "Шосе дьо Монс" 1424, 1070 Брюксел ("ККС"), е администратор на данни (по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, наричан оттук нататък "Общият регламент за защита на данните"), отговарящ за обработката на Вашите лични данни във връзка с Уебсайта (оттук нататък наричани "ние", "нас" и "нашия/та/то/те").

II.           КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И ЗАЩО?

Ние обработваме лични данни, събрани чрез Уебсайта. "Лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (по смисъла на Общия регламент за защита на данните).

1.        Посещения на Уебсайта

Когато посещавате Уебсайта ние събираме следните Ваши лични данни,  независимо дали сте регистриран потребител на Уебсайта или не:

·        IP адрес

·        информация за Вашето устройство (например размер на екрана)

·        потребителско име в (социална) мрежа, ако имате такова

·        местоположение

·        използване на Уебсайта (т.e. как си взаимодействате с нашия Уебсайт)

Ние ще използваме Вашия IP адрес, както и бисквитки:

·        IP адрес: Вашият IP (интернет протокол) адрес е уникален за Вашия компютър номер, който автоматично му се присвоява от Вашия Интернет доставчик (ISP). Всеки път, когато посещавате Уебсайта, вашият IP адрес автоматично се регистрира и се записва в нашите сървърни дневници, които показват времевия(те) интервал(и), през който (които) сте посетили Уебсайта и отделната(ите) страница(и), която (които) сте разгледали. Обработката на Вашия IP адрес е обяснена в нашата Политика относно бисквитките, която можете да намерите тук. С изключение на случаите, когато обработката на Вашия IP адрес е строго необходима, за да се осигури правилното функциониране на Уебсайта или за да Ви се предоставят услугите, които сте поискали, можете да приемете или да откажете обработката на вашия IP адрес за всяка отделна цел, като се присъедините към нашия Център за заявяване на предпочитаният.

·        Бисквитки: обработката на личните Ви данни, получени чрез използването на бисквитки, е обяснено в нашата Политика относно бисквитките, достъпна тук. С изключение на случаите, когато обработката на вашия IP адрес е строго необходима, за да се осигури правилното функциониране на Уебсайта, или за да Ви бъдат предоставени услугите, които сте поискали, можете да приемете или да откажете използването на бисквитки от нас за всяка отделна цел, като се обърнете към нашия Център за заявяване на предпочитания.

Като цяло от Вас няма да се изисква да се вписвате или да предоставяте лични данни, за да получите достъп до Уебсайта. От Вас може да бъде поискано да влезете в профила си, за да получите достъп до определени функции.

2.        Специални характеристики, опции и други цели

Ние също така обработваме следните лични данни в допълнение към посочените в т. 1 по-горе, за целите, описани по-нататък:

·     Основни лични данни (име / фамилия / възраст)

·     Имейл адрес

·     Телефонен номер

Използваме Вашите лични данни за следните цели:

a.      За да отговорим на Ваши запитвания / административни взаимодействия

·        За да отговорим на Ваши запитвания, въпроси и коментари и да изпълним Ваши искания

Имате възможност да се свържете с нас на посочените в Раздел VII контакти. Ако ни изпратите съобщение на посочените контакти във връзка с Уебсайта, ще използваме Вашите лични данни, за да можем да обработваме запитвания, предложения и оплаквания, които евентуално имате.

Като цяло няма да изпращаме искания или запитвания към трети лица, освен в случай на оплаквания, свързани с продукти, които ще предадем на съответното бутилиращо предприятие - "Кока-Кола ХБК България (ул. "Райчо Петков Казанджията" № 8, София, България).

Правно основание за обработването: нашите законни интереси, да отговорим на Вашите запитвания.

b.     Анализ на данните за извличане на тенденции и подобряване на продуктите и услугите на Кока-Кола,

Ние събираме Ваши лични данни в обобщена форма, за да измерим ангажираността Ви с Уебсайта (напр. за да разберем как използвате нашия Уебсайт, кога го използвате, с какво устройство) и от този анализ да извлечем общи тенденции и модели на потреблението. Този анализ ни помага да опознаем по-добре потребителите на Уебсайта и да го адаптираме към посочените предпочитания на потребителите, но и по-общо да адаптираме продуктите и услугите на Кока-Кола към общите предпочитания на потребителите.

Правно основание за обработката: Вашето съгласие

Можете да приемете или да откажете събирането и използването на личните Ви данни с цел извършване на анализ на данните, за да можем да извлечем тенденции и да подобрим Уебсайта си и по-общо продуктите и услугите на Кока-Кола, като се свържете с нас на посочените в Раздел VII контакти.

Можете да оттеглите Вашето съгласие за събирането и използването на личните Ви данни за горепосочената цел, като се свържете с нас на посочените в Раздел VII от настоящото Уведомление за зашита на личните данни контакти.След като оттеглите своето съгласие, ние ще преустановим обработката за съответната цел.

c.      Корпоративни операции / Сливания и придобивания

Използваме Вашите лични данни, за да осъществим преструктуриране, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, трансфер или друг вид разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи или акции (включително във връзка с фалит или подобно производство).

Правно основание за обработването: нашите законни интереси за провеждане на корпоративната ни стратегия.

d.     IT администрация

Ние използваме Ваши лични данни за диагностициране на проблеми със сървъри, администриране на Уебсайта и да проверяваме дали той функционира правилно.

Правно основание за обработването: нашите законни интереси да администрираме нашите IT системи и мрежи, за да осигурим правилното функциониране на Уебсайта.

III.          С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние споделяме Вашите лични данни със следните получатели:

·        Кока-Кола България ЕООД (ул. "Райчо Петков Казанджията" № 8, София, България), което отговаря за развитието на Платформата;

·        Amazon Web Services, което хоства платформата на уебсайта;

·        Adobe Experience Manager, което представлява системата за управление на съдържанието на Уебсайта;

·        MRM McCann, което осигурява (i) управление на базите данни на нашия Уебсайт и (ii) поддръжка на анализите на данни;

·        Gigya, което осигурява възможност за коментиране и споделяне на съдържание в социалните медии;

·        Google Analytics и Google Doubleclick, които проследяват ангажираността Ви с Уебсайта (напр. да разбере как използвате нашия Уебсайт, кога го използвате, с какво устройство), да извлечем от този анализ общи тенденции и модели на потребление, което да ни позволи да подобрим продуктите и услугите на Кока-Кола.

·        CCA international, което извършва поддръжка на дейности на Центъра за взаимодействие с клиентите;

·        Findasense, което извършва поддръжка на дейности на Центъра за взаимодействие с клиентите;

·        The Coca-Cola Company, което взима стратегически решения за развитие и управление на Уебсайта на база на предоставените данни за резултатите от неговото функциониране.

IV.          КАКВИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ?

За да постигнем целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, ние прехвърляме Вашите Лични данни на страни, които не предлагат адекватно ниво на защита, като САЩ.

Нашето предаване на данни към страни, които не предлагат адекватно ниво на защита, подлежат на една от следните подходящи предпазни мерки в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), за да се осигури адекватната защита на Вашите лични данни:

-        Стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС съгласно член 46, параграф 2 от ОРЗД (кликнете тук за достъп до решението на Комисията на ЕС относно стандартните договорни клаузи за прехвърляния към обработващи, установени в Трети държави); и

-        Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ за трансфери към юридически лица, установени в Съединените щати (кликнете тук за достъп до решението на Комисията в ЕС, отнасящо се за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ).

За да получите релевантна информация относно всеки трансфер на Ваши лични данни към Трети държави (включително механизмите за съответния трансфер), моля свържете се с нашия Отговорник по защита на данните на този адрес privacy@coca-cola.com.

V.           ДРУГИ ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ТОВА КАК СПАЗВАМЕ ИЗИСКВАНИЯТА ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1.      Специални бележки за родителите

Ние се отнасяме много сериозно към отговорностите си по отношение на децата и младежите под шестнадесет (16)-годишна възраст съгласно законите за защита на личните данни онлайн. Уебсайтът не е предназначен за използване от лица в тази възрастова група, а от лицата под 16-годишна възраст отправяме молба да не споделят никакви лични данни чрез Уебсайта.

2.       Сигурност

Въвели сме редица мерки и инструменти за сигурност, за да осигурим защитата на личните данни, които са под наш контрол, срещу загуба, злоупотреба или промяна. Никой метод за прехвърляне или съхранение на данни не е напълно защитен. Въпреки че полагаме максимални усилия да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на цялата информация, която предоставяте чрез Уебсайта или във връзка с него. Ако имате основания да смятате, че Вашето взаимодействие с нас вече не е защитено (напр. ако имате опасения относно сигурността на потребителски акаунт, който сте създали при нас), трябва да ни информирате незабавно за всички проблеми, които срещате, като се свържете с нас чрез някоя от опциите във "Връзка с нас" в Уебсайта. Моля, обърнете внимание, че ако се свържете с нас по пощата, това ще доведе до забавяне от наша страна да се справим с проблема и следователно може да забави и нашия отговор.

VI.          УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Уебсайтът е свързан с уебсайтове на трети лица чрез линкове. Свързаните сайтове, които се хостват от трети лица, включително сайтовете, принадлежащи на наши свързани лица, са извън нашия контрол и следователно ние не поемаме никаква отговорност за практиките по защита на данните, прилагани от тези трети лица. Тези линкове се предоставят само за Ваше удобство и наличието им не означава, че съответният сайт на трети лица е препоръчан от нас. Когато предоставяте информация за плащане или други лични данни чрез някой от тези уеб сайтове на трети лица, съответната транзакция ще се осъществи на съответния уебсайт на трето лице, а не на нашия сайт, като всяка предоставена от Вас лична информация ще бъде събирана и проверена в съответствие със съответната политика за поверителност на данните на това трето лице. Поради това е важно да сте запознати с политиките и практиките за защита на личните данни на тези трети лица.

Уебсайтът също така използва и софтуерни компоненти, като например приставки (плъгини) от социални и други мрежи, като например Facebook, Brightcove, Twitter, LinkedIn и Pinterest. Тези приставки могат да се идентифицират чрез лого или допълнителен бутон "Харесвам" бутон на (Facebook). Винаги, когато посещавате уебсайтове, използващи този тип приставки, браузърът автоматично ще създава директна връзка към сървърите на мрежите, като изпраща към браузъра Ви съдържанието на приставките и след това ги интегрира в Уебсайта. В резултат на това информацията, че сте посетили в нашия Уебсайт, ще бъде препратена до съответната мрежа.

Ако кликнете върху бутона "Харесвам", информацията ще бъде прехвърлена директно към Facebook и съхранявана там.

Политиките за защита на данните на тези мрежи осигуряват допълнителна информация за целта и обхвата на събирането, обработката и използването на данните от тяхна страна, за правата и за настройките, което може да Ви помогне да защитите своята неприкосновеност.

VII.         КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ОТ НАС, КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Вие имате право:

·        да Ви бъде предоставено копие на всички лични данни, които съхраняваме за Вас, с определена свързана с това информация;

·        да поискате от нас да актуализираме или коригираме всички неверни лични данни или да попълним непълни лични данни;

·        да поискате да преустановим обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Вие също така имате право, при определени обстоятелства:

·         да възразите срещу обработката на Вашите лични данни;

·        да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни;

·        да "ограничим" обработката на Вашите лични данни, така че тя да продължи само при много строги ограничения; и

·        да поискате лични данни, които сте ни предоставили и които се обработват въз основа на Вашето съгласие или изпълнението на договор между Вас и нас, да бъдат "пренесени" до Вас или до посочен от Вас получател.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права на информация, поправяне, заличаване на данни, ограничаване на обработката на данни, право на възражение, за прехвърляне на данните Ви или за блокиране на обработката на данните Ви, можете да се свържете с нас, като използвате една от опциите по-долу.

1.      Можете да ни изпратите имейл на следния адрес: CICBulgaria@coca-cola.com;

2.      Можете да ни се обадите на (+359) 0800-12345 - безплатна телефонна линия

3.       Можете да ни пишете на следния адрес:

Кока-Кола България ЕООД

ул. "Райчо Петков Казанджията" № 8,

София,

България

4.      Можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните (ОЗД) на следния адрес: DPO-Europe@coca-cola.com.

5.      Моля, посочете ясно коя информация желаете да прегледаме или изменим.

6.      В съответствие с член 77 от Общия регламент за защита на данните ще продължите да имате право да подавате жалби до съответния надзорен орган (по-специално в държавата-членка, в която обичайно пребивавате, мястото ви на работа или мястото на твърдяното нарушение, ако считате, че Ваши лични данни се обработват по начин, представляващ нарушение на Общия регламент за защита на данните.

VIII.       ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Възнамеряваме да поддържаме точността и актуалността на Вашите Лични данни. Ще изтрием Личните данни, които съхраняваме за Вас, когато вече не са ни необходими.

Запазваме Ваши Лични данни, които използваме за целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, за максимален срок от 2 години, освен когато са приложими законови изисквания, които ни налагат да запазим Вашите Лични данни за по-дълъг или по-кратък срок.

За да разберете колко дълго съхраняваме бисквитки във Вашето крайно оборудване, моля, направете справка с нашата Политика относно бисквитките.

IX.          ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Можете да разберете кога е последното изменение на това Уведомление за защита на личните данни, като направите справка в началото на тази страница.

Всички предвиждани промени в това Уведомление за защита на личните данни ще Ви бъдат съобщени много преди промените действително да влязат в сила.

Това Уведомление за защита на личните данни е единственото разрешено уведомление на ККС относно подхода на дружеството към събирането на лични данни чрез Уебсайта и как се използват тези лични данни от нас. Всякакви резюмета на това Уведомление за защита на личните данни, генерирани от софтуер на трети лица или по друг начин (например във връзка с Платформа за предпочитания за поверителност" или "П3П") нямат правно действие и по никакъв начин не са задължителни за нас. Те не могат да се използват като заместител на това Уведомление за защита на личните данни  и не го заместват или променят.

X.           ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Това Уведомление за защита на личните данни се урежда и тълкува в съответствие със законите на Белгия и всички други действащи закони в Европейския съюз.