Системата на Кока-Кола в България има отговорност за обществото, околната среда и света около нас. Това е част от нашето ДНК, заедно с нашия стремеж към устойчиво развитие, който създава стойност за бизнеса и обществото.

Ние непрекъснато се стремим да намалим количеството вода и електричество, използвани в нашето производство и да увеличим процента на рециклиране на отпадъците. 

Фокусираме усилията си в няколко области, свързани с нашия бизнес:

  • Опазване на водните ресурси 
  • Енергия и изменение на климата
  • Опаковане и рециклиране

Опазване на водните ресурси

Водата е от съществено значение за Кока-Кола, тъй като тя е основна съставка на нашите продукти. Затова сме особено внимателни и отговорни при използването на този най-ценен природен ресурс. Инвестираме в научни изследвания, мониторинг и прогнозиране на водните ресурси, особено в районите, където се намират нашите производствени центрове.

Енергия и изменение на климата

Компанията предприема мерки за управление на рисковете, свързани с изменението на климата. Ние се съсредоточаваме върху подобряването на енергийната ефективност в нашите производствени мощности, инвестициите в по-чисти източници на енергия, намаляването на емисиите през целия жизнен цикъл на продукта, насърчаването на информираността и инициативите за енергийна ефективност и предприемане на действия към справяне с климатичните промени. 

Опаковане и рециклиране 

Опаковката е незаменима, когато става дума за осигуряване на висококачествени продукти на потребителите и защита на тези продукти от замърсяване. Опаковъчните материали обаче имат тежък екологичен отпечатък. Съответно ние оценяваме тези въздействия и работим за смекчаването им във всяка фаза на жизнения цикъл, от производството до безопасното им унищожаване и рециклиране.

Ние намалихме теглото на PET бутилките на минерална вода "Банкя":

0.5 L PET - предишната бутилка от 12,1 грама беше заменена с туист PlantBotttle бутилка, намаляващ теглото до 10,3 грама през 2016 г.

0.75 L PET — от 22 g до 17.2 g през 2017 г.

Намаление на използвания PET материал - опаковки на Банкя 1.5 л. 2015 г.

13 280 (кг)

Намаление на използвания PET материал - опаковки на Банкя 1.5 л. 2016 г.

11 039 (кг)