Кока-Кола в България е един от примерите за зелената еволюция на бизнеса, които трябва да бъдат следвани. Бутилиращата компания от Системата на Кока-Кола има 2 производствени и 7 дистрибуционни центъра. 

В началото на годината за трети път компанията стана  лидер в класацията на Индекса за Устойчиво развитие (DJSI) в сектор „Напитки”. И обяви нови, амбициозни глобални цели за устойчиво развитие до 2020 година. Компанията се ангажира да:

  • използва 40% от общата енергия от възобновяеми и чисти енергийни източници;
  • рециклира минимум 40% от опаковките на продуктите си на пазара;
  • въведе използването на рециклирани (или произведени от възобновяеми материали) РЕТ опаковки, които ще представляват минимум 20% от общото количество, лансирано на пазара;
  • намали количеството на първични опаковки с 25% на литър произведена напитка;
  • сертифицира над 95% от основните селскостопански суровини в съответствие с водещите принципи за устойчиво земеделие на системата на Кока-Кола;
  • инвестира поне 2% от своята годишна печалба, преди данъчно облагане, в обществото;
  • удвои броя на служителите, които участват в доброволчески инициативи през работно време, като достигне 10%.

"Убедени сме, че ще постигнем тези много амбициозни цели, защото от 2010 г. досега данните ни доказват, че успяхме да ограничим значително количеството използвана вода в заводите ни в България. Добър пример е този в Костинброд", разказа Ловорка Кекез, мениджър Околна среда на Кока-Кола ХБК по време на Осмия зелен форум на списание „Мениджър”.

Ето какво сподели още тя:

„Намалихме с 14% водата и с 20% електроенергията, която използваме в нашите заводи. Постигнахме 35% рециклиране на отпадъците от нашето производство и нашите заводи. Разбира се, тези резултати са чудесни, но стават още по-значими, като се има предвид, че на този фон не само поддържаме обема на нашата продукция, но и пускаме нови продукти. Само през 2016 година сме лансирали три различни опаковки на минерална вода „Банкя”  - Банкя 0.33 л РЕТ, Банкя 0.75 л и Банкя 1 л на основата на специалната иновация на компанията, олекотената бутилка  Банкя Plant Bottle. Изработена с 30% растителни материали, тя е с по-малък въглероден отпечатък от стандартните пластмасови бутилки.

Също така заводът ни в Костинброд пуска два нови продукта в сегмента на безалкохолните напитки – Coca Cola 0.75 л RGB и Schweppes Ginger Ale, което винаги е предизвикателство за компаниите, ангажирани с устойчиво развитие, защото е свързано с пренастройване на производствените линии, като в същото време трябва да намаляваме нашите екологични параметри. Погледнато през този ъгъл, това наистина е значимо постижение. Естествено, постигането на такива цели е невъзможно без сериозни инвестиции. Такава инвестиция е пуснатата в експлоатация миналата година нова и най-модерна линия за бутилиране на вода в Банкя – „Krones”. Инвестирахме и в нова охладителна система в завода в Костинброд с общ капацитет 2100 кW, като в същото време спестяваната  енергия е в размер на 530 МWh годишно. Това води не само до икономия на разходи на стойност 110 000 евро годишно, а и до намаляване на въглеродните емисии.

Кока-Кола непрекъснато инвестира и в закупуването на специални хладилни витрини от ново поколение – т.нар. еко-бокс устройства. Само през миналата година сме закупили 2845 броя такива хладилни съоръжения. През нощта те „заспиват”, т.е. свеждат до минимум консумацията на ток и по този начин харчат по-малко енергия, без обаче това да се отразява на качествата на продуктите в тях.

С наши средства и усилия бе изградена и модерната пречиствателна станция в Костинброд, където също инвестираме непрекъснато в подобрения и иновации, така че да осигуряваме постоянно висок стандарт при пречистването и заустяването на отпадни води.

Внедряваме нов стандарт за собственици на воден бизнес – т.нар. EWS Standard, с който надграждаме ISO стандартите. Миналата година сертифицирахме с този стандарт завода ни в Костинброд, а тази година, само преди месец - и завода в Банкя. Инвестициите, на които най-много държим, са тези, които влагаме в работа с обществото и с нашите партньори като „Софийска вода” - в проектите за пречистване на използваните от нас води - и „Екопак“, който е с нас от самото начало в дейностите по рециклиране на опаковки. Заедно стартирахме и мащабната инициатива „Моят зелен град“, която бе изключително добре приета от всички хора и стана много популярна в цялата страна.”