1. Причиняват ли затлъстяване газираните напитки?

  2. В какво се изразява работата на компанията Coca-Cola по отношение на проблема със затлъстяването?

  3. Може ли да се намали затлъстяването чрез въвеждане на забрани, данъци или ограничения?

  4. Компанията Coca-Cola провежда ли собствени проучвания?