Какво се случва, когато едно голямо желание за промяна срещне също толкова голямо разбиране на стремежа да правиш нещата по-добри? Независимо дали са малки, или по-големи, дали засягат 20, или 200 души. Просто защото искаш една малка общност в един малък град също да се събуди за промяна. Вярваш, че можеш да го постигнеш. И го правиш. Това е мисията на хората от сдружение „BG Бъди активен”. През миналата година, за пореден път с подкрепата на The Coca-Cola Foundation, те реализираха един от най-успешните социални проекти в страната – TheSpot, или _Място.

Идеята

Проектът _Място има за цел да промени градската среда чрез изграждането на социални пространства, привлекателни за младите хора, обединяващи в себе си възможности за спорт на открито, места за социализиране и възможност за културни формални и неформални събития. TheSpot е многостранен проект, основаващ се на процеса Placеmaking, вдъхновен от потенциала на местната общност. Той мотивира хората колективно да (пре)осмислят и (пре)създават публични пространства, като център на всяка една общност.

10_Места в 10 града

Само за една година:

 • 10 _Места бяха създадени в 10 града по територията на цяла България през 2017 г.
 • Всяко _Място се използва от различно население - младежи, възрастни хора, деца, семейства.
 • _Място насърчава общността да се ангажира и да се гордее с новото си пространство.


 • 20 общински консултации с акцент върху младежта са осъществени в 10-те града
 • 10 Граждански организации започваха и развиваха партньорства с местните общински служители
 • 2 семинара по темата за младежко наставничество, доброволческа дейност и ангажиране на гражданите
 • 20 младежи преминаха обучение за предприемачество и организиране на събития
 • Заключителната конференция на изданието от 2017 г. на проекта събра 70 експерта в областта на архитектурата и създаването на места

_Място в цифри

 • 3 579 души са участниците, навършили десет години, пряко ангажирани в изграждането на пространствата в различните градове.
 • 19 190 души са преките бенефициенти, които използват активно пространството след откриването.
 • 44 286 души са непреки бенефициенти – всички граждани в градовете, в които е осъществен проектът. Това е 10% от населението на участващите градове.

През 2018-а стартира второто издание на проекта “_Място – Доброволчество с въздействие” и ще се реализира в още 10 града в България. През тази година проектът ще надгражда предишното издание с цел да интегрира в него темата за управлението и рециклирането на отпадъците в градските паркове, като планира поредица от семинари по темата.

Проектът “_Място – Доброволчество с въздействие” е ръководен и разработен от сдружение „BG Бъди активен“ и се осъществява с финансовата подкрепа на The Coca-Cola Foundation.

The Coca-Cola Foundation

The Coca-Cola Foundation e създадена през 1984 г. Чрез фондацията компанията Кока-Кола се ангажира всяка година да отпуска 1% от оперативната си печалба за предходната година за подпомагане на местните общности по света. Безвъзмездната подкрепа е в съответствие с платформата за устойчивост на компанията и включва програми, свързани с образование в и извън класната стая; глобални програми за управление на водата и рециклиране; овластяване на жените и предприемачество; развитие на младежта, както и програми за гражданско и икономическо развитие.