1. Как може обществена организация да потърси спонсорство или финансова подкрепа от Coca-Cola?

  2. Как може да се свържа с моя местен Coca-Cola Ambassador екип?