Компанията Coca-Cola не провежда собствени проучвания. Вместо това ние подкрепяме проучванията, провеждани от независими и уважавани институти за проучвания и от университети. Това са някои от най-уважаваните в световен мащаб университети, институти и организации. Организациите и изследователите са изключително добре познати в областите, в които работят. Те поддържат свои собствени строги политики и процедури по отношение на начина на конструкция и провеждане на изследванията си, включително налагане на граници относно набирането на фондове за проучванията си.