Първи по рода си доклад за социално-икономическото въздействие на бизнес системата на Кока-Кола в България беше представен на 20-годишния юбилей на производствения център на Кока-Кола ХБК в Костинброд. 

Докладът анализира въздействието на системата на Кока-Кола върху българската икономика за 2015 г. Автор е професор Капщайн от Принстънския университет в САЩ. Професорът присъства на събитието - той обърна специално внимание на значението на бизнеса на Кока-Кола за икономическото развитие на България.

Данните от доклада показват, че пряката добавена стойност, генерирана от системата на Кока-Кола в България, е 98 милиона лева (0,05% от БВП). По-нататък в стойностната верига, на ниво търговски партньори и преки и косвени доставчици, системата допринася за допълнителна добавена стойност от 455 милиона лева, с общ принос от 553 милиона лева, равняващ се на 0,6% от БВП.

Докладът разглежда и въздействието на системата на Кока-Кола върху пазара на труда. Заетите в системата през 2015 г. са били 2100 души. Тя поддържа още 17 800 допълнителни работни места по веригата – от производителите на суровини и съставки, до хората, които продават напитки на Кока-Кола в заведения и магазини. Общо 19 900 заети, или 0,6% от пазара на труда, са свързани с дейностите на Кока-Кола в България. С всяко 1 работно място в системата се поддържат още 8 работни места в българската икономика.

"Още с откриването на производствения център преди 20 години компанията ни получи наградата "Инвеститор на годината" и оттогава насам не сме спирали да допринасяме. Горд съм, че днес можем да обявим поредната си инвестиция в разширяване на производството, с което подчертаваме ангажимента си към устойчивото развитие на българската икономика", заяви Светослав Атанасов, изпълнителен директор на „Кока-Кола ХБК България".

На събитието присъстваха над 100 гости, сред които американският посланик Ерик Рубин, министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев, заместник икономическият министър Даниела Визиева, областният управител на София Веселин Пенев, представители на Президентството и други.