Инициативата за по-добро обозначаване на хранителните стойности предлага единна, лесна за разбиране и значима система за цветово кодиране към действителните размери на порциите, с което помага на потребителите в цяла Европа да бъдат по-информирани при избора си.

Знаете ли колко наситени и ненаситени мазнини консумирате на ден? А сол и захар? Едва ли, но вероятно бихте искали да имате лесен достъп до тази информация, за да изберете по-полезната за вас храна, според вашия личен режим. А най-бързият достъп до тази информация е, ако тя е налична и с добра видимост на етикетите на различните храни и напитки. Обединени от идеята за по-здравословно хранене и отговорността към потребителите, водещи световни производители на храни и напитки застават зад инициатива за по-добро обозначаване на хранителните стойности върху етикетите на опаковките.

Усъвършенстваната система за етикетиране на храните (ENL) е инициатива, започната на 8 март 2017 г. от The Coca-Cola Company, Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo и Unilever с цел разработване на единна, лесна за разбиране и значима система за цветово кодиране върху етикета, осведомяваща потребителите в цяла Европа за действителните хранителни стойности на продуктите, спрямо размера на избраната от тях порция.

Към момента повечето етикети с хранителни стойности в Европа са едноцветни. Предложението на ENL е да се добавят цветове, показващи съдържанието на захари, сол, мазнини и наситени мазнини в храните и напитките, за да се улесни по-здравословният избор на потребителите още от пръв поглед. ENL ясно и отчетливо показва какво и в какви количества се съдържа в реалната им порция, до каква степен всяко от хранителните вещества допринася към препоръчаната дневна доза и свързва всичко това с цветове, за да бъде улеснено вземането на информирано решение - без да се налага потребителят да влага каквито и да е усилия за преизчисляване спрямо порцията.

Идеята на ENL не е съвсем нова за хранително-вкусовата индустрия. Основава се на съществуващата едноцветна система за етикетиране на референтните стойности за прием на ЕС, която е позната от над 10 години на 500 милиона потребители в повече от 26 държави в ЕС. Добавя се системата за цветово кодиране, съществуваща във Великобритания и Ирландия, която предоставя определен подход за цветово разграничаване на по-големите порции. ENLе усъвършенствана система, която надгражда този подход спрямо реалния размер на избраната порция, като цветовете варират от зелено и кехлибарено до червено. Ако приносът на един хранителен елемент към дневния прием е под 15% за малка порция, съответното хранително вещество ще премине от червен към жълт цвят (в сравнение със схемата, използвана във Великобритания и Ирландия), поради по-малкия му принос към диета. Това предоставя на потребителите точна информация за храните спрямо количеството, което консумират (тъй като никой не яде наведнъж 100 г/мл ядки, олио, масло или маргарин) и показва реалния принос на малката порция от продукта.

По данни от Проучване на ОИСР за затлъстяването (2017) лесно разбираемото многоцветно обозначение на хранителната информация върху етикета оказва по-голям ефект сред потребителите, отколкото ако се предоставя само хранителната информация. Установено е, че броят на хората, които биха избрали по-здравословен продукт чрез цветово кодиране, може да се увеличи с 18%.

Чрез приемането на този подход за порциите системата ENL подпомага усилията на ЕС да насърчава индустрията да преформулира и да предостави на потребителите по-малки порции. Освен това, хранителната стойност на традиционни продукти като сирене и зехтин, приемани в порции по-малки от 100 г, ще бъде по-точно отбелязано с цветовете.

При липсата на хармонизирани порции в ЕС, компаниите в инициативата ENL поискаха от независими, утвърдени научни експерти да посочат средните ориентировъчни порции за храни и напитки в основните категории хранителни продукти в ЕС, съгласно реалното потребление в Европа. Обединените в инициативата компании препоръчват подпомагането на потребителите и заинтересованите страни в разбирането на системата за етикетиране ENL, като предоставят в сайта на ENL онлайн генератор на етикети, които позволява на консуматорите да видят какво се съдържа в порция храна и съответните цветове за всяко хранително вещество.

ENL е усъвършенствана система за етикетиране на храните, която ще продължава да се развива спрямо тенденциите и нуждите на потребителите. Европейският регламент за предоставянето на информация за храните насърчава правителствата и управителите на бизнеси да тестват системи в реални условия, за да може да се слеят в един европейски метод, подпомагащ здравословния избор на потребителите. Това изисква от всички заинтересовани страни да се включат в един конструктивен процес, за да се определи общоевропейски метод за етикетиране на хранителните стойности. ENL ще предостави тази възможност, тествайки в страни от цяла Европа ефекта от предоставянето на информиран избор чрез цветово кодиране, върху повишаването на процента хора, които се хранят по-здравословно.