1. Каква е позицията на Coca-Cola по отношение на климатичните промени и как Компанията адресира този проблем?

  2. Какво прави компанията Coca-Cola, за да съхрани водното богатство и да осигури наличие на достатъчно безопасна вода в общностите?

  3. След като компанията се грижи за околната среда, защо тогава продава бутилирана вода?