Нашата компания се противопоставя на дискриминационните такси срещу безалкохолните напитки, защото те несправедливо атакуват един продукт, засягат непропорционално населението с ограничени доходи и ощетяват нашите клиенти.

Изолирането на една продуктова категория като безалкохолните напитки е ненадежден метод за намаляване на затлъстяването или за субсидиране на важни местни инициативи. В борбата на индустрията срещу въвеждането на такси върху безалкохолните напитки доброволно се включва широка коалиция от местни бизнеси и граждани. 

Знаем, че правителствата имат нужда от финансови ресурси, но регресивните данъци няма да решат този проблем.