Как проектът TheSpot/_Място променя нагласите в малките населени места и какво означава да раздвижиш 1 милион българи за по-малко от 4 години, разговаряме с Ласка Ненова, основател на сдружение „BG Бъди активен“.

- Ласка, сдружение „BG Бъди активен“ се занимава с промяна на нагласите в обществото повече от 7 години. Започнахте с провокиране на физическа активност, но сега идеята за промяна обхваща много сфери от живота. От каква промяна имаме най-много нужда?

- Основната ни цел е да накараме хората да повярват, че промяната е възможна и може да се случи най-вече заради тях и заедно с тях. Често си мислим, че някой друг ще свърши нещата вместо нас, или че няма смисъл от действие, защото всичко е толкова объркано, трудно, невъзможно.

Повече от 7 години ние провеждаме различни информационни кампании, обучения, конференции.  Привнасяме работещи и доказани практики от Европа и света, с една цел - промяна на нагласите и мисленето на хората, независимо от специфичната цел, било то движение, младежко участие или намеси в градска среда.

Промяната не е просто мечта. Промяната е действие!

-Как изглеждат първите 7 години на „BG Бъди активен“ като проекти и обхват на въздействие?

Сдружението провежда различни информационни кампании и обучения повече от 7 години

- Като всяка организация започнахме с малки стъпки. Това е нормално, всички започваме така. Още в самото начало обаче искахме резултатите, които постигаме, да са в посока промяна на нагласи и да предизвикват действия. Първите ни проекти бяха регионални – насочени към Пловдив, София, Варна. През 2014 г., чрез създаване на множество партньорства със секторите на образованието, медицината, спорта, публичните структури и бизнеса, започнахме да достигаме до все повече населени места. Така в един момент работихме с повече от 600 различни организации в над 200 населени места.

Чрез една от най-големите ни национални кампании „Да раздвижим България“ – успяхме да достигнем и раздвижим над 1 милион българи в рамките на 4 години (през 2012 година си бяхме поставили за цел да постигнем 1 млн. раздвижени българи през 2020). Истинският ни успех може да се види и докаже и чрез специалното изследване  Евробарометър, поръчано от Европейската комисия, в което България е една от трите европейски страни, в които нивата на обездвижването намаляват - в нашия случай от 78% неспортуващи активно хора през 2013 година до 68% през 2018. Вярваме, че тази промяна е постигната заради огромните усилия, които положихме от 2012 г. до сега.  

Кампанията „Да раздвижим България“ и Wake Your Body програмите бяха подкрепени от Фондацията на Кока-Кола през 2014, 2015 и 2016 г.

_Място е един от най-успешните социални проекти за 2017 г.

Последният ни национален проект, TheSpot/_Място, е отново иновативен като основната цел е промяна на нагласите на обществото чрез активното им въвличане в процеса на промяна. Той също се реализира с подкрепата на Фондацията Кока-Кола. До момента имаме над 15 населени места в страната, които преминаха placemaking (местоправене) процес, чрез който местните общности – младежки организации, квартални групи, общини, бизнес – успяха да променят публично място в техния град.

- Как избирате партньорите си – хората, с които реализирате проектите и организациите, които  ви подкрепят?

- Дали ние избираме партньорите си, или те нас – кой знае. През годините, с много упоритост и постоянство, показахме, че наистина имаме желание да работим и успяваме да накараме нещата да се случват.

Партньорите и изборът на партньори винаги е базиран на нашите цели – промяната. Така например ние знаем, че промяната може да се случи отдолу-нагоре, но не може да се случи само в един или чрез един сектор, затова се стремим да имаме партньори от различните сектори. Успешно работим с министерствата на образованието, на младежта и спорта, на здравеопазването. Наши партньори са редица общини и областни управи, работим с различни НПО организации – младежки, доброволчески; работим и с неформални групи. За нас е важно да изработваме стойност и промяната да е видима. Явно резултатите се забелязват - от 2014 г. успешно работим с Фондацията на Кока-Кола и заедно реализираме редица национални проекти. За нас това партньорство е важна индикация за въздействието на нашите проекти.

С партньорите по места ни срещат общите каузи, общата мотивация и ентусиазъм. Ние сме заедно, защото вярваме в нещата, които правим. Доста често получаваме мейли, съобщения и благодарствени писма, и писма, с които ни питат как да се включат в нашите дейности. А това е най-ценното в работата ни - положителната обратна връзка. Така нашите дългосрочни инициативи, посветени на движението, знанието, гражданското участие, не спират да еволюират благодарение на нашите партньори, приятели и последователи.


- Проектът _Място е сред най-силните ви социални ангажименти. С много видим резултат. Кой беше най-трудният момент при реализацията му?

- Основната цел на _Място е да „засажда“ семената на позитивната промяна и социална активност в България. Резултатите наистина бяха много видими. Разбира се, освен всичко положително, което се вижда, зад завесите на сцената срещнахме и някои трудности – негативизъм от местните общности, много съвети без физическа подкрепа, неразбиране на процеса, вандализъм. Може би най-голямото препятствие, с което се сблъскахме, е заблудата в главите на повечето българи, че обществените пространства са отговорност само на общината. Чрез проекта обаче започнахме да променяме тази нагласа и все повече неформални групи се заемат сами да облагородят публични пространства.

Проектът успява да увлече сънародниците ни, да ги ангажира и да им покаже, че все пак има хора, които не рушат, а създават. Ние сме с много позитивно настроение от проекта _Място, защото първите места, тези, които създадохме заедно с партньорите ни по места през 2017, продължават да се поддържат и да се развиват. Редовно нашите партньори ни изпращат снимки и/или видео от местата и това, което продължават да правят.

Проектът _Място увлече много неформални групи, които сами започнаха да облагородяват публични пространства.

- Съсредоточавате дейността си предимно в малки общини, как се отразяват проектите на малките населени места. Как успявате да мотивирате хората да продължат да инвестират усилия в тях?

- Да, така е. Логиката е, че в по-големите градове има много повече възможности, а и по-големите градове са като че ли наситени от каузи и събития. Така например едно от местата, в които работим, е с. Кочан – малко населено място с активен учител по физическо. За нас Динко Кумбаров е образът на този един човек-огън, който чрез страстта си може предизвика истинска промяна. Нашата цел е с избора на по-малки населени места да дадем възможност на местните общности да блеснат, да покажат и да постигнат, да се почувстват забелязани. Много често в обратната си връзка хората, които сме достигнали чрез общи проекти с Фондацията на Кока-Кола, споделят, че никога не се вярвали, че голяма компания като Кока-Кола ще дойде и в тяхното населено място. Това зарежда хората с енергия и вдъхновение за нови проекти.

- Екипите, които работят по места, поддържат ли връзка помежду си, има ли обмен на идеи и други ресурси?

- О, да, разбира се. Това е важна част от работата ни. Създали сме и групи в социалните медии, в които тече  постоянен обмен на данни, инструменти и други ресурси. Също така правим редовни срещи на партньори, в които предоставяме възможност за обмяна на опит, а по време на срещата винаги планираме да дадем и допълнително знания в нарочно организирани лекции.

Междувременно, ние като организация, сме си поставили за цел да споделяме безплатно различни ресурси по темите за местоправене, организиране на събития, доброволчество, работа в екип и др., които са абсолютно достъпни до всеки. Постоянно привнасяме ноу-хау отвън, чрез различните европейски проекти, които управляваме и изпълняваме,  и да обогатяваме нашите, а и знанията на другите.

- В реализирането на проекта _Място през 2017 г. се включиха близо 3600 души, предимно млади хора, почти 45 000 са хората, които реално ползват местата, които изградихте заедно. Какви са очакванията за следващото издание на проекта _Място - Доброволчество с въздействие?

Самолета_Място в Силистра е едно новите пространства, които се откриват тази година по второто издание на проекта _Място - Доброволчество с въздействие

- През 2018-та реализираме второто издание на инициативата _Място под мотото „Доброволчество с въздействие“. Отново 10 публични пространства в 10 населени места ще бъдат преобразени заедно с местните граждани, младежи и администрации. С второто издание на проекта целим да надградим и увеличим въздействието си върху гражданските общности на база на научените вече уроци от предходното издание. Тази година залагаме на по-дълъг процес на работа с местната общност, между 4 и 8 месеца, и във всеки град имаме по два етапа, отделени на обществени обсъждания. Целта ни е да включим още по-активно различните представители на местните общности.

Естествено, вдигнали сме летвата високо и очакванията ни за тази година са още по-големи. Два от градовете вече имат своето _Място, а работата тече активно и в останалите осем града. Включват се различни хора – младежи, възрастни, представители на бизнеси, артисти, спортисти… Все още събираме данните от партньорите, но средно на едно _Място достигаме от 500 до над 3000 човека (в зависимост от броя на населението), а всяко място събира между  20, 50 и повече доброволци представители на местната общност.  

The Coca-Cola Foundation

The Coca-Cola Foundation e създадена през 1984 г. Чрез фондацията компанията Кока-Кола се ангажира всяка година да отпуска 1% от оперативната си печалба за предходната година за подпомагане на местните общности по света. Безвъзмездната подкрепа е в съответствие с платформата за устойчивост на компанията и включва програми, свързани с образование в и извън класната стая; глобални програми за управление на водата и рециклиране; овластяване на жените и предприемачество; развитие на младежта, както и програми за гражданско и икономическо развитие.