Вярваме, че промяната на климата е сериозно предизвикателство, което налага правителството, бизнесът и гражданското общество да работят заедно – и ние имам също роля в този проект.

По-конкретно, стремежът ни е да намалим въглеродните емисии от производството на нашите продукти по цялата верига с 50% до 2020 г.