Всички искания за спонсорства и дарения трябва да бъдат подадени на имейл адрес pacbg@cchellenic.com. Всички запитвания за спонсорства от обществени организации се разглеждат навременно и се предоставя отговор. Ще бъдат разглеждани само искания, които са в съответствие с нашите специфични изисквания и покриват филантропските ни приоритети (вода, жени и благосъстояние на обществото).