Фондацията Кока-Кола е отпуснала повече от 1 милиард долара безвъзмездна помощ на различни общности и организации по света от създаването си през 1984 г., съобщи главният изпълнителен директор на Компанията Кока-Кола Джеймс Куинси. През последните 30 години Фондацията е достигнала до повече от 655 милиона души, подкрепяйки над 2 400 организации, насочени към опазване на околната среда, икономическото овластяване на жените и укрепването на местните общности.

CCF_infographic_V4

Можете да разгледате инфографиката и тук

В Централна и Източна Европа приоритетите за финансиране на Фондацията са в съответствие с основните области на устойчивост на Компанията Кока-Кола: управление на водите, рециклирането, овластяване на жените и благосъстоянието на общностите.

За последните три години Фондацията Кока-Кола е отпуснала безвъзмездно общо 17 640 000 долара за Централна и Източна Европа. Само през 2018 г. подкрепата за проекти и общности е за 6 170 000 долара, както и финансиране от 400 000 долара за борбата с последиците от природните бедствия в Гърция.

Някои от най-важните проекти на територията на Централна и Източна Европа са: Програмата „Жив Дунав” в партньорство с WWF, реализирана в 6 държави - Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния, Сърбия; Програмата „Неконвенционални водни ресурси”, реализирана от GWP-Med (Global Water Partnership-Mediterranean) в Средиземноморския регион. Във връзка с приоритетите ни за укрепване на общностите се отличават проектите: PIER - Защита-Интеграция-Обучение на бежанци, Програма за включване на специални олимпийски игри в Украйна и TheSpot в България.

Програма за овластяване на жените „Успехът съм аз” в Полша и „Рециклиране на плажовете” в Гърция и Кипър са сред най-ангажиращите социални и екологични кампании в двете страни.

„Нашият филантропски подход винаги ще бъде пряка реакция на предизвикателствата, които виждаме по света. Днес ние се съсредоточаваме върху защитата на околната среда, овластяването на жените и укрепването на общностите, в които живеем и работим, чрез образованието и развитието на младите хора. В бъдеще нашата цел ще бъде същата – да подобряваме качеството на живот в общностите, в които работим”, коментира Хелън Смит Прайс, президент на Фондацията Кока-Кола.