Възможно ли е бутилките да бъдат направени изцяло от възобновяеми материали и да бъдат напълно биоразградими? Това предизвикателство беше отправено само преди няколко години от датския стартъп Paboco, а днес компанията Кока-Кола обяви присъединяването си към Paboco Pioneer Community, за да подпомогне процеса за създаване на устойчива бутилка от хартия в съответствие с нашата стратегия да работим в свят без отпадъци.

Амбицията на Paboco е да създаде първата по рода си изцяло биологично-базирана и рециклируема хартиена бутилка, която може да се използва за ежедневни потребителски продукти като газирани и негазирани напитки, козметика и др.

В следващия етап от разработването на хартиената бутилка, Кока-Кола ще бъде сред основните участници в Paboco Pioneer Community, която обединява водещи експерти в областта на материалите, дизайна и технологиите за опаковки. Заедно с другите членове, Кока-Кола ще предоставя идеи, експертиза и насоки за научноизследователската и развойна дейност, за да подпомогне разрастването на концепцията.

„Радваме се да бъдем част от Paboco Pioneer Community и да помогнем  за тестването и развиването на тази иновация. Твърдо вярваме в силата на сътрудничеството и партньорството при изграждането на устойчиви опаковки за търговска употреба и с нетърпение очакваме да бъдем част от напредъка на големите иновации, по които работи Paboco“, казва Стийн Франсен, мениджър „Изследвания и развитие“ в Кока-Кола.

Хартиената бутилка от първо поколение, създадена от Paboco, използва дървесина от възобновяеми източници за изграждане на здрава структура, укрепена с вътрешен слой, уникален за всеки продукт, което прави възможно рециклирането чрез разделяне на хартията и вътрешния слой. Следващият технологичен етап е разработване на вътрешен слой изцяло на биологична основа, подобряване на рециклирането на хартиените влакна и безвредно разграждане, ако бутилката случайно попадне в природата.

През 2018 г. Компанията Кока-Кола обяви инициативата „Свят без отпадъци“ и пое конкретни ангажименти в изпълнение на глобалната си стратегия. До 2030 г. системата на Кока-Кола по света ще подпомага събирането и рециклирането на еквивалента на всяка продадена бутилка или кен и ще инвестира в производство на опаковки с 50% рециклирано или възобновяемо съдържание, а до 2025 г. всички опаковки на компанията ще са 100% рециклируеми в световен мащаб.