Над 90% от отпадъците, генерирани при производствения процес на Кока-Кола в  България, се рециклират. Непрекъснато подобряване на управлението на отпадъци е една от зелените политики, в които компанията инвестира всяка година. За реализирането ѝ компанията работи в тясно партньорство с Екопак България.

Във всички обекти на Кока-Кола в България отпадъците се събират разделно, а служителите са насърчавани да бъдат активни посланици в опазването на околната среда и биоразнообразието, като всяка година преминават специално обучение по околна среда, по време на което усвояват практиката на разделното събиране. Така компанията повишава резултата за рециклирането от 77.11 % (2014 г.) до 96.00% (2016 г.).

Един от основните приоритети е намаляване на отпадъците, генерирани в резултат на цялостната дейност. Постоянните усилия на компанията в тази област са отличени и с призове за най-добра опаковка по време на националния конкурс за „Приз Пак” през 2015 и 2016 г., където съответно Bankia Twist PlantBottle и стъклената бутилка Кока-Кола от 0.75 л, печелят първо място.

През 2016 г. Кока-Кола лансира на пазара стъклена бутилка Кока-Кола от 0.75 л, чрез която потребителите се окуражават да връщат своите опаковки при покупка на нов продукт. Стъклената бутилка се използва многократно и се рециклира на 100%.

Инвестиционни приоритети в зелените политики на компанията са и дейностите, насочени към намаляване на консумирането на водните ресурси, подобряване управлението на отпадъците, намаляване емисиите във въздуха и редуциране на използването на ресурси, намаляване консумацията на енергия и горива, както и в грижа за обществото. Така например отпадъчните води, които се формират на територията на производствения център в Костинброд, се пречистват в пречиствателна станция, изградена от компанията, а тези, които се формират на територията на производствения център в Банкя, се неутрализират в собствена пречиствателна станция, отново изградена от компанията.