В борбата за опазване на природата Кока-Кола в България разполага с много силен съюзник -  рециклируемата PET бутилка. Тя се произвежда по технологията PlantBottle™. Бутилката е уникална, защото е частично изработена от растителни материали.

Системата на Кока-Кола в България обещава, че до 2020 г. технологията PlantBottle™ ще бъде използвана при направата на всички PET бутилки. От 2009 година насам до днес с помощта на PlantBottle са спестени 700 000 барела петрол. 

Технологията PlantBottle™ и рециклируемата PET бутилка не са единствените инструменти в стратегията за устойчиво развитие с грижа за околната среда на  Кока-Кола в България. 

През миналата година Кока-Кола обяви, че до 2020 година ще намали консумацията на вода с 30%, а интензивността на въглеродните емисии ще бъде ограничена с 50%. Целта по отношение на водата е още по-впечатляваща, тъй като само за няколко години Кока-Кола ограничи използването ѝ с 2,1 млрд. литра, което се равнява на 1 чаша вода за всеки човек на планетата! Освен това за пет години Кока-Кола спести 1,07 млн. тона въглеродни емисии – толкова, колкото отделят за година над 200 000 автомобила! А само за 2015 година 2,3% или 8,2 млн. евро от печалбата на компанията преди облагане с данъци беше инвестирана за опазване на околната среда и водите, както и за подобряване на общото благосъстояние.

Сега амбициите за хармонично развитие в унисон с природата на компанията са вече почти четири пъти по-големи. До 2020 година Кока-Кола ще:

- използва 40% от общата енергия от възобновяеми и чисти енергийни източници;

- рециклира минимум 40% от опаковките на продуктите си на пазара;

- въведе използването на рециклирани (или произведени от възобновяеми материали) РЕТ опаковки, които ще представляват мин. 20% от общото количество, лансирано на пазара;

- намали количеството на първични опаковки с 25% на литър произведена напитка;

- сертифицира над 95% от основните селскостопански суровини в съответствие с водещите принципи за устойчиво земеделие на системата на Кока-Кола;

- инвестира поне 2% от своята годишна печалба, преди данъчно облагане, в обществото;

- удвои броя на служителите, които участват в доброволчески инициативи през работно време, като достигне 10%.