10 години Кока- Кола и GWP-Med си партнират успешно, за да гарантират водните ресурси на едни от най-красивите и сухи места в региона

Навсякъде по света Кока-Кола работи с партньори, за да защити водните ресурси и за да промотира устойчиви практики за управление на водите. В Средиземноморския регион, където водните ресурси са много ограничени, през 2008 г. компанията създаде Програма за неконвенционални водни ресурси (Non-Conventional Water Resources Programme, или NCWR) съвместно с Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med). Това помогна за изграждането на бъдеще, в което водата ще е гарантирана за над 300 хил. души в Гърция, Кипър, Малта и Италия.

За да отбележим Световния ден на водата и десетата годишнина от нашето вдъхновяващо партньорство, разговаряме с Константина Толи, старши програмен директор на GWP-Med.

Константина Толи, старши програмен директор на Global Water Partnership Mediterranean

- Кои според Вас са най-големите постижения на GWP-Med за последните 10 години?

- Привилегията да откриваме и показваме решения чрез над 100 проекта в Средиземноморието. Те доказват как неконвенционалните водни ресурси могат да бъдат интегрирани в ежедневието на хората. Това е невероятно постижение. Тъй като последиците от недостига на вода и климатичните промени все повече нарастват, ние се чувстваме отговорни да разпространяваме посланието за пестене на водата. Водата е живот и през последните 10 години успяхме да покажем как да събираме, използваме повторно и спестяваме вода на над 300 хил. души. За GWP-Med това е най-голямото постижение на Програмата за неконвенционални водни ресурси. Отдадени сме на идеята да продължим да работим, за да постигнем нашата визия за един подсигурен с вода свят.

- Защо е важно да работите с партньор като Кока-Кола и как компанията подкрепи вашите усилия?

- Global Water Partnership представлява мрежа от партньори: държавни институции, агенции на ООН, банки за развитие, професионални организации, изследователски институции, неправителствени организации и компании от частния сектор. В Средиземноморието имаме удоволствието да си партнираме с компанията Кока-Кола – глобален корпоративен лидер, който се отнася отговорно към водните ресурси, както посочва в стратегията си за устойчивост и последователно го доказва. Подкрепата на Кока-Кола при изпълнението на проекти и дейности, които помагат да се гарантира осигуряването на вода на местно ниво, доказва ангажираността на компанията да направи нещо повече от това да усъвършенства собствената си дейност, тъй като тя помага местните общности да постигнат устойчивост. Светът има нужда от повече международни конгломерати, които да последват примера на Кока-Кола.

- Може ли вашата работа значително да облекчи недостига на вода или става въпрос по-скоро за образоване, осъзнаване и промяна на поведението?

- При опазването на водните ресурси всяка капка има значение. Затова местните проекти са от изключителна важност. Но, за да постигнем значителна промяна в глобалното осигуряване на вода, подобни усилия трябва да бъдат възпроизведени и разширени във всички страни. Знаем, че всеки демонстрационен проект оказва въздействие на местно ниво: някои имат пряко влияние, облекчавайки предизвикателствата от недостига на вода, а други биват успешно възпроизведени. Чрез този цялостен подход работата ни, съчетана с образоване и повишаване на информираността, допринасят за създаването на култура, отговорна към водните ресурси. Повишаването на осведомеността за устойчиви практики е първата стъпка към промяна на отношението на хората, общностите и държавите.

- Кои страни все още са изправени пред най-големите предизвикателства от гледна точка на водните ресурси и кои бележат най-големи подобрения?

- Средиземноморието е един от най-сухите региони в света. В Европа Кипър и Малта са държавите с най-голям недостиг на вода, а страните от Близкия изток и Северна Африка срещат дори по-големи трудности. Кипър първа приложи стратегия за потреблението на вода още преди 30 години. Тя бе и сред първите, които започнаха да използват повторно отточни и отпадни води, показвайки потенциала на неконвенционалните водни ресурси. Малта инвестира в подобряване на управлението на водите, минимизиране на загубите, усъвършенстване на процеса за обезсоляване на водата и промяна в поведението на хората към потреблението на вода. Наскоро основаният Water Conservation Awareness Center е очевидно доказателство за това как ангажирането на хората допринася за устойчивата употреба на водните ресурси.

- GWP-Med е печелила редица награди и се сочи за пример, който да бъде последван от други. Какво смятате, че останалите могат да научат от вас?

- Да не спирате да работите здраво е от основно значение, за да постигнете вашата мисия. Преди десет години стартирахме дейността си с малък пилотен проект, който оттогава насам се разви в мултинационална, няколкогодишна програма със значително влияние и признание. Отличията, които получаваме, показват, че вървим в правилната посока и ни насърчават да продължаваме да работим. Нашият подход да съчетаваме конкретни решения с образоване и повишаване на информираността и да работим в партньорства с различни заинтересовани страни, са модели, които всеки може да повтори. Никой не може сам да постигне истинско въздействие – за това са нужни общи усилия и комбинирането на капацитет и средства.

- Кока-Кола бе една от първите големи международни компании, която изпълни целта си да възстановява в общностите и природата същото количество вода, което е използвала за производството на напитките си. Колко важно е нейното постижение в това отношение?

- Предвид факта, че продуктите на Кока-Кола са базирани на вода, нейният пример е забележителен и трябва да се последва и от други компании и организации. Ако всяка една от компаниите в списъка Fortune 500 – а и по-малките организации – поемат отговорност за отпечатъка, който остават върху околната среда, и предприемат мерки, за да компенсират това отрицателно влияние, светът би бил едно по-добро място за всички нас. Разбира се, никога не е късно и други да се присъединят към усилията за едно устойчиво бъдеще с гарантирани водни ресурси.

-  Какво е Вашето послание  в Световния ден на водата?

- Спешните мерки за справяне с водните предизвикателства, засилени от изострящите се климатични промени, заедно с глобалния ангажимент към постигането на едно устойчиво бъдеще изискват все повече действия с осезаемо въздействие. Трябва да продължим да инвестираме в решения, да ангажираме заинтересованите страни и да създадем култура за устойчива употреба на водите. По-мащабното търсене на решения в тази посока ще подобри управлението на водните ресурси и ще създаде още потенциал за откриване на работни места във водните и зависимите от водите сектори. Именно така ще създадем устойчиво бъдеще за всички, без да оставяме никой зад себе си.

Видео в подкрепа на една от местните програми на GWP-Med на гръцкия остров Сикинос за събиране и управление на дъждовна вода