Пълното разграждане на една пластмасова бутилка отнема най-малко 200 години. В същото време всяка минута по света се използват милиони пластмасови бутилки, а процентът на хората, които рециклират, расте с минимални темпове. Повече от ясно е, че природата не може да се справи сама, затова всички усилия за преодоляване на този проблем са изключително важни.

В началото на годината Компанията Кока-Кола обяви глобалната си инициатива Свят без отпадъци, която цели до 2030 г. да помогнем за събирането и рециклирането на еквивалента на всяка бутилка или кен, които продаваме.

Компанията е шампион по рециклиране на всички пазари, на които развива дейност. Кока-Кола обаче цели нещо повече - от 2009 г. компанията въведе революционна иновативна технология PlantBottle™ за опаковки на част от напитките си, благодарение на която въглеродният отпечатък върху природата е значително по-малък.

В производството на PlantBottle™ се използва до 30% етанол от захарна тръстика.

PlantBottle™ е първата по рода си напълно рециклируема бутилка за напитки от PET пластмаса, произведена с до 30% растителни материали, а не изцяло от изкопаеми суровини /петрол/.

За първи път технологията PlantBottle™ се използва в България от минерална вода Банкя. В същите екобутилки се предлага и изворната вода Роса, която компанията лансира на пазара през юни.

Защо PlantBottle™ ?

Технологията PlantBottle™ е запазена марка на Компанията Кока-Кола. В производството на иновативната бутилка се използва етанол от захарна тръстика от Бразилия. Това е единственото биогориво от първо поколение, което е признато в световен мащаб заради екологичните си и социални характеристики.

Опаковките PlantBottle™ притежават същите характеристики като PET бутилките, което означава, че не се различават по отношение на техните срок на годност, тегло, химически състав или външен вид.

Технологията PlantBottle™ е запазена марка на Компанията Кока-Кола. 

PlantBottle™ бутилките се рециклират напълно, като полученият материал може да се използва отново за производството на бутилки или за редица продукти като опаковки, текстилни влакна и др.