Компанията Кока-Кола отчете стабилен старт на 2019 г. с продължаваща тенденция за увеличаване на стойността си на пазара.

Нетните приходи са се повишили с 5%, а органичните приходи са нараснали с 6%. Положително представяне се наблюдава във всички оперативни групи.

„Насърчени сме от резултатите през първото тримесечие, а дисциплинираните ни стратегии за растеж продължават да осигуряват силно представяне“, коментира  Джеймс Куинси, президент и главен изпълнителен директор на компанията Кока-Кола.

Основните резултати в цифри

Нетните приходи бележат ръст от 5% през първото тримесечие. Органичните приходи (финансов показател извън американските национални счетоводни стандарти GAAP) са се увеличили с 6%.

Оперативните приходи нарастват с 29%, а неутралните оперативни приходи в съпоставима валута (извън-GAAP) - с 16%.

Оперативният марж е 29,1%. Сравнимият оперативен марж (извън-GAAP) е 30,5%, включвайки въздействието на негативните валутни влияния и на придобиванията.

Печалбата на акция се е увеличила с 24% до 0,38 долара на акция. Сравнимата печалба на акция от продължаващата дейност (извън-GAAP) се е повишила с 2% до 0,48 долара на акция.