ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “Играй за яки награди с Fanta WTF”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “Играй за яки награди с Fanta WTF”

Приложение № 1: Официални правила

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

Националната потребителска Промоция „Играй за яки награди с Fanta WTF“ , се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. С участието си в Промоциите участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Официалните правила се публикуват в мобилното приложение COCA-COLA APP и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 

3.1. Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“ се провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“ имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5.1. Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 02.05.2022 г. и продължава до 04.09.2022 г. - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и завяка за участие в томбола в приложението.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

 

6.1. В Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“ „Участващи опаковки" са 500ml Fantа WTF с информация на етикет за COCA-COLA APP и сребърна капачка COCA-COLA APP.

 

 

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“, са следните:

            

             7.1.1. х60 бр. – плажна кърпа Fanta WTF;

             7.1.2. х20 бр. – куфар Fanta WTF;

             7.1.3. х3 бр. – дрон DJI MAVIC MINI 2;

 

7.2. Наградите по точка 7.1.2., 7.1.3. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

8.1.1. Закупете бутилка 500ML Fanta WTF с информация на етикет за COCA-COLA APP и сребърна капачка COCA-COLA APP. Под сребърната капачката ще откриете:

·       уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в приложението. С необходимия брой код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

·       Всеки 10-символен код под сребърна капачка на Fanta WTF е предназначен да се използва за регистрация за конкретната промоция и е с валидност до края на Промоцията (04.09.2022 г.), като след края на периода кодовете стават невалидни за използване в мобилното приложение COCA-COLA APP и с тях не може да се участва за други игри и награди в приложението.

 

8.1.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP, съгласно правилата и общите условия на приложението. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението, съгласно правилата за регистрация на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие в Кампанията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и закупуване на участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Кампанията.

 

 

8.3. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на COCA-COLA APP могат да събират виртуална Fanta валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: WTF (знак „F”) в своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Fanta валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция.

 

Всяка бутилка от 500ML Fanta WTF има уникален код под сребърната капачката. С въвеждането на всеки код в приложението COCA-COLA APP автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл една фанта единица от валутата: 1 WTF (знак „F”), така че 1 код = 1 WTF (знак „F”) или 1 фанта единица от виртуалната валута.

 

С натрупването на определен брой WTF еденици в своя портфейл в рамките на сроковете и правилата на настоящата промоция, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 3 кодa от участващите опаковки (всеки равняващ се на 1 Фанта = 1 WTF единица) ) + 50 gems/диаманти, след което да влезе в полето с промоционални игри, да отиде на „Играй за яки награди с Fanta WTF” и да избере да участва за една от 60 бр. плажни кърпи Fanta WTF;  като с това свое действие участникът автоматично се включва в томболата за наградата, описана в т. 7.1.1.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 5 кода от участващите опаковки (всеки равняващ се на 1 Фанта единица)) + 50 gems/диаманти, след което да влезе в полето с промоционални игри, да отиде на „Играй за яки награди с Fanta WTF“  и да избере да участва за един от 20 бр. куфара Fanta WTF; като с това свое действие участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описана в т. 7.1.2.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 10 кода от учасващите опаковки (равняващ се на 1 Фанта валута) ) + 50 gems/диаманти, след което да влезе в полето с промоционални игри, след което „Играй за яки награди с Fanta WTF“  и да избере да участва за един от 3 бр. дрон DJI MAVIC MINI 2; като с това свое действие участникът автоматично се включва в томболата за наградата, описана в т. 7.1.3.

 

8.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.5. В Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“ няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1.1., 7.1.2 или 7.1.3. от един потребител.

 

8.6. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1.1., 7.1.2 и 7.1.3. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (09.05.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       2ро теглене (16.05.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       3то теглене (23.05.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       4то теглене (30.05.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       5то теглене (06.06.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF; х1 дрон DJI MAVIC MINI 2;

·       6то теглене (13.06.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       7мо теглене (20.06.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       8мо теглене (27.06.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       9то теглене (04.07.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       10то теглене (11.07.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF; х1 дрон DJI MAVIC MINI 2;

·       11то теглене (18.07.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       12то теглене (25.07.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       13то теглене (01.08.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       14то теглене (08.08.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       15то теглене (15.08.2022 г.) - x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF; х1 дрон DJI MAVIC MINI 2;

·       16то теглене (22.08.2022 г.) – x3 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       17то теглене (29.08.2022 г.) – x6 плажна кърпа Fanta WTF; х1 куфар Fanta WTF;

·       18то теглене (05.09.2022 г.) – x6 плажна кърпа Fanta WTF; х3 куфар Fanta WTF;

 

8.8. Тегленето на награди по точка 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, описани в точка 7.1.1, 7.1.2. и 7.1.3., по списъка и датите описани в точка 8.7., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

·       Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

 

8.2.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 и останалите от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели награда, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

 

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

·       При спечелване на награда от точка 7.1.1. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, , адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

·       При спечелване на награда от точка 7.1.2., и 7.1.3. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок от един месец след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в Промоция „Играй за яки награди с Fanta WTF“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията „Играй за яки награди с Fanta WTF“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

 

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

 

Приложение № 2: Промоционални етикети и капачки

 

Етикет:

Приложение № 3:  Физически награди

 

Плажна кърпа: