ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “Време пред екран- Филми“ и “Време пред екран-Игри"“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “Време пред екран-Филми“ и “Време пред екран-Игри“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

Националната потребителска Промоция „Време пред екран“ и Промоцията „Играй за купа за пуканки“ , се организират и провеждат от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. С участието си в Промоциите участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Официалните правила се публикуват в мобилното приложение COCA-COLA APP и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоциите. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 

3.1. Промоцията „Време пред екран“ се провежда на територията на Република България.

 

3.2. Промоцията „Играй за купа за пуканки“ се провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Промоцията „Време пред екран“ имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България.

 

4.2. В Промоцията „Играй за купа за пукакнки“ имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

5.1. Промоцията „Време пред екран“, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 01.02.2022 г. и продължава до 20.03.2022 г. - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и завяка за участие в томбола в приложението

 

5.2. Промоция „Играй за купа за пуканки“, за която се участва в търговските обекти, стартира на 01.02.2022 г. и продължава до 20.03.2022 г. включително или до изчерпване на наградите и/или скреч полетата във физическите участващи обекти, което от двете настъпи първо.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

 

6.1. В Промоцията „Време пред екран“ „Участващи опаковки" са 330ml, 500ml, 1L, 1.5L или 2L Coca-Cola Original, Coca-Cola Без Захар, Fantа и Sprite с информация за COCA-COLA APP и капачка COCA-COLA APP, с изключение на 330ml Fanta Портокал и Fanta Грозде.

 

6.2. В Промоция „Играй за купа за пуканки“ опаковки от 1L, 1.5L или 2L Coca-Cola Original, Coca-Cola Без Захар, Fanta, Sprite и мултипакет 6х330ml Coca-Cola.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията „Време пред екран“, са следните:

            

За частта от Промоцията „Време пред екран: Филми“ наградите са следните:

             7.1.1. х5 бр. – смарт телевизор Sony XR-65X93J

             7.1.2. х10 бр. – саундбар Sony HT-G700

             7.1.3. х100 бр. – уред за пуканки ARIETE 2956

 

За частта от Промоцията „Време пред екран: Игри“ наградите са следните:

             7.1.4. х5 бр. – гейминг стол Razer Iskur Black/Green

             7.1.5. х10 бр. – гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch

             7.1.6. х100 бр. – ваучер за Ozone.bg, на стойност 50 лв

 

7.2. Наградите по точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.4. и 7.1.5. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

7.3. Награди от Промоцията „Играй за купа за пуканки“, която се провежда в търговските обекти:

·       Купа за пуканки – 146 000 броя

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

А. Промоцията „Време пред екран“www.coca-cola.bg:

 

8.1.1. Закупете бутилка 330ML, 500ML, 1L, 1.5L, 2L от участващите опаковки. Под капачката ще откриете:

·       уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

 

8.1.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие в Кампанията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и закупуване на участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Кампанията.

 

8.3. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca-Cola App могат да събират виртуална Coca-Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca-Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него. 

 

Всяка бутилка от 330ML, 500ML, 1L, 1.5L и 2L Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta и Sprite с изключение на 330ML Fanta Портокал и Fanta Грозде, има уникален код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca-Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

 

С натрупването на определен брой монети в своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 25 кода от участващите опаковки (равняващ се на 25 coins/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което „Време пред екран: Филми“ и да избере да участва за един от 5 бр. смарт телевизорори Sony XR-65X93J; след което участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описани в т. 7.1.1.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 7 кода от участващите опаковки (равняващи се на 7 coins/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което „Време пред екран: Филми“  и да избере да участва за един от 10 бр. саундбари Sony HT-G700; след което участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описани в т. 7.1.2.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монетa), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което „Време пред екран: Филми“   и да избере да участва за един от 100 бр. уреди за пуканки ARIETE 2956; След което участникът автоматично разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.3.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 11 кода от участващите опаковки (равняващ се на 11 coins/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което „Време пред екран: Игри“ и да избере да участва за един от 5 бр. гейминг стол Razer Iskur Black/Green, след което участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описани в т. 7.1.4.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 3 кода от участващите опаковки (равняващи се на 3 coins/монети), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което „Време пред екран: Игри“  и да избере да участва за един от 10 бр. гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch; след което участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описани в т. 7.1.5.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монетa), след което да влезе в полето с промоционални игри, след което „Време пред екран: Игри“   и да избере да участва за един от 100 бр. ваучери за Ozone.bg, на стойност 50лв; След което участникът автоматично разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.6.

 

8.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.5. В Промоцията „Време пред екран“ няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1.3. или 7.1.6. от един потребител.

 

8.6. Тегленето на награди по точка 7.1.1. и 7.1.4. ще бъде извършено еднократно за периода на Промоцията на 21.03.2022, като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

8.7. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1.2. и 7.1.5. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1 теглене (07.02.2022 г.) – х1 саундбар Sony HT-G700; х1 гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch

·       2 теглене (14.02.2022 г.) – х1 саундбар Sony HT-G700; х1 гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch

·       3 теглене (21.02.2022 г.) – х2 саундбар Sony HT-G700; х2 гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch

·       4 теглене (28.02.2022 г.) – х2 саундбар Sony HT-G700; х2 гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch

·       5 теглене (07.03.2022 г.) – х2 саундбар Sony HT-G700; х2 гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch

·       6 теглене (14.03.2022 г.) – х1 саундбар Sony HT-G700; х1 гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch

·       7 теглене (21.03.2022 г.) – х1 саундбар Sony HT-G700; х1 гейминг клавиатура Razer Huntsman Mini – Clicky Optical Switch

8.8. Тегленето на награди по точка 7.1.2. и 7.1.5. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени награди, описани в точка 7.1.2.и 7.1.5., по списъка и датите описани в точка 8.7., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

 

B. Промоционална механика с участие за награди в търговските обекти „Играй за купа за пуканки“www.coca-cola.bg:

 

8.2.1. За участие в Кампанията е необходима покупка на два продукта в пластмасови бутилки от 1L, 1.5L, 2L Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta и Sprite или един продукт мултипакет 6х330ml Coca-Cola, като продуктите трябва да са закупени и да присъстват на една касова бележка, издадена от търговския обект за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът получава скреч лист в същия търговски обект и има възможност да изтрие скреч поле непосредствено след покупката. Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.2.

 

8.2.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

А. Промоцията „Време пред екран“www.coca-cola.bg:

 

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен със съобщение в мобилното приложение COCA-COLA APP. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

 

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

При спечелване на награда от точка 7.1.1., 7.1.2., 7.1.4. и 7.1.5. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок до 04.04.2022 г. след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора няма задължение да предостави награда.

 

·            При спечелване на награда от точка 7.1.3 печелившият ще трябва да предостави: своите три имена, адрес и телефон за връзка на имейла посочен в профила на потребителя -  coca-cola-app@bespoke.bg,  за да получи физическата си награда в рамките на десет (10) работни дни, след предоставянето на необходимите данни

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата.

o   Печелившият ще има срок до 04.04.2022 г. след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

o    

·            При спечелване на награда от точка 7.1.6. печелившият получава уникален цифров код, с който може да се възползва до 30.06.2022 от ваучер на стойност 50 лева от www.Ozone.bg.

 

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт.

 

B. Промоционална механика с участие за награди в търговските обекти „Играй за купа за пуканки“www.coca-cola.bgwww.coca-cola.bg:

9.5. Спечелването на Наградите, описани в т. 7.2, се извършва в търговския обект, активиран с Кампанията, веднага след изпълнение на условието по т. 8.2.1 и изтриване на скреч поле в обекта, като получаването на наградите се осъществява, както следва:

Наградата „купа за пуканки“ по т. 7.2. се получава на момента в обекта, в който е направена покупката.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоциите по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в Промоция „Време пред екран“ участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията „Време пред екран“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

 

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

Приложение № 2: Промоционални етикети и капачки