Официални правила на националната потребителска промоция “Усети вкуса на играта 2021“

Официални правила на националната потребителска промоция “Усети вкуса на играта 2021“

Купи бутилка от 250ML, 1L, 1.5L, 2L Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар / 250ML, 1.5L, 2L Fanta Портокал или Sprite регистрирай 10-символния код под капачката/етикета на COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение) и играй за Tefal Optigrill+

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

Партньори на организатора в провеждането на промоцията са: © The Coca-Cola Company.

Мобилното приложение COCA-COLA APP, на което се провежда промоцията, е собственост на © The Coca-Cola Company. Наградите в промоцията са физически и ще бъдат изпращани към печелившите чрез агенция – „Локалс“ ООД.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Официалните правила се публикуват в мобилното приложение COCA-COLA APP и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 24.05.2021 г. и продължава до 11.07.2021 г. - последен ден за регистриране на кодове за проверка на код и завяка за участие в томбола в приложението.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки" са всички стъклени бутилки от 250ML, както и всички пластмасови бутилки от 1L, 1.5L, 2L Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар / 1.5L, 2L Fanta Портокал и Sprite с промоционални етикети и капачка.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7. Наградите, които ще бъдат раздадени  в рамките на Промоцията, са следните:

7.1. х1000 бр. – Tefal Optigrill+ модел GC7128;

Tefal Optigrill+ GC7128 е със следните технически спецификации:

6 автоматични програми за перфектно гриловане от алангле до добре изпечено;

Ръчен режим с 4 нива на температурата;

Индикатор за следене на степента на изпичане;

Подвижни плочи с незалепващо покритие;

2000 W мощност;

 

7.3. Наградите по точка 7.1. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката/етикета ще откриете:

·        уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой бройкодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

 

8.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·        E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·        Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·        Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·        Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и закупуване на участие в томбола в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 

8.3. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca-Cola App могат да събират виртуална Coca-Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca-Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него. 

 

·        Всяка стъклена бутилка от 250ML Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал и Sprite има уникален код под етикета. С въвеждането на всеки код в приложението Coca-Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

 

·        Всяка пластмасова бутилка от 1L, 1.5L, 2L Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар / 1.5L, 2L Fanta Портокал и Sprite има уникален код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca-Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 2 COINS. 1 код = 2 COINS (монети).

 

С натрупването на определен брой монети във своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за томбола от Промоцията и за спечелване н награда.

 

·        За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1. Участникът трябва да е регистрирал кодове от участващите опаковки, равняващи се на общо 5 COINS (монети), независимо дали са събрани от стъклени или пластмасови участващи опаковки, след което да влезе в полето с промоционални игри и да закупи участие за Tefal Optigrill+, след което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в  томбола за наградa описанa в т. 7.1.  

 

8.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от т. 7. от един потребител. Потребителят може да закупи участие за награда в томбола по точка 7.2., максимум 100 пъти.

 

8.6. С цел равномерно разпределение на наградите през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·        1 теглене (31.05.2021 г.) – х142 Tefal Optigrill+;

·        2 теглене (7.06.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;

·        3 теглене (14.06.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;

·        4 теглене (21.06.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;

·        5 теглене (28.06.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;

·        6 теглене (5.07.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;

·        7 теглене (12.07.2021 г.) – х143 Tefal Optigrill+;

 

8.7. Тегленето на награди по точка 7.1. ще бъде извършвано по следния начин:

·        Всяка седмица ще бъдат теглени награди, описани в точка 7.1., по списъка и датите описани в точка 8.6., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

·        Участието в играта се извършва на седмична база след „закупуване“ на билет за вземане на участие в седмична томбола.

 

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен със съобщение в мобилното приложение COCA-COLA APP. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

 

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

·        При спечелване на награда от точка 7.1. участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на coca-cola-app@locals.bg своите три имена, точен адрес и телефон за връзка за да получи наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда - Tefal Optigrill+;

·        Печелившият ще има срок от две (2) седмици след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора има правото да предостави наградата на друг участник.

·        При физическата доставка на награта участникът ще бъде помолен да подпише декларация за получена награда и да предостави лични данни, които ще бъдат използвани само във връзка с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.3. При отказ или непопълване на необходимите данни Организатора запазва правото да откаже предоставянето на награда.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Промоцията, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·        Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·        Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·        Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·        Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·        Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·        Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·        Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·        Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.      На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.      На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•              идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•              идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•              Уведомлението за защита на личните данни;

•              Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.