ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “Коледа 2021 500мл“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “КОЛЕДА 2021 500МЛ“

05/11/2021

 

Купи бутилка от 500ML Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Sprite с промоционални етикети и капачка COCA-COLA APP и регистрирай 10-символния код под капачката на COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение) и играй за награди.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

“Коледа 2021 500 мл“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор или ККХБК.

Партньори на Организатора в провеждането на промоцията са: © The Coca-Cola Company.

Мобилното приложение COCA-COLA APP, на което се провежда промоцията, е собственост на © The Coca-Cola Company.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Официалните правила се публикуват в мобилното приложение COCA-COLA APP и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 08.11.2021 г. и продължава до 23.12.2021 г. - последен ден за регистриране на кодове и за проверка на код в приложението.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. „Участващи опаковки" са всички пластмасови бутилки от 500ML Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Sprite с промоционални етикети и капачка COCA-COLA APP.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7A. Наградите, които ще бъдат раздадени  в рамките на Промоцията, са следните:

7.1. х30 бр. – албум и фотоапарат за моментни снимки с пазарна стойност към 03.11.2021г.  – 275.00 лв.

7.2. х300 бр. – ваучер за Orange Center, на стойност 30лв, с валидност до 31.01.2022г.

7.3. x300 бр. – ваучер за Fashion days, от които 200 броя на стойност 10лв. и 100 броя на стойност 20лв, с валидност до 31.01.2022г.

 

7Б. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати съответните данъци за същата.  За тази цел печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (имена, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на рекламната агенция и на куриерската фирма, извършваща доставката на наградата. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1. Закупете бутилка 500ML от Участващите опаковки. Под капачката ще откриете:

·       уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук  https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове и gems (диаманти), където се изискват такива, съгласно тези правила на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

 

8.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове (и gems (диаманти), където се изискват такива за участие за съответна награда) и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

 

8.3. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca-Cola App могат да събират виртуална Coca-Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca-Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него. 

 

Всяка бутилка от 500ML Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta Портокал, Sprite има уникален код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca-Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

 

В приложението можете да натрупвате и диаманти:

·       При новосъздаден профил, получаваш 50 gems (диаманти).

·       При всеки like/харесване на снимка, която си споделил, получаваш 10 gems (диаманти).

·       За всяко споделяне на съдържанието от другите потребители получаваш 50 gems (диаманти).

·       Friends Multiplying: добави приятелите си и всеки техен like/харесване, ти дава 20 gems (диаманти), всеки път, в който споделят съдържанието ти получаваш 100 gems (диаманти).

·       Всяко участие в интерактивна игра „Играй и печели“ можеш да събираш gems (диаманти).

 

С натрупването на определен брой монети и диаманти във своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1., Участникът трябва да е регистрирал 3 кода от участващите опаковки (равняващ се на 3 coins/монети) и да е събрал 50 gems/диаманти (точки, трупащи се при взаимодействие със съдържание в приложението), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 30 бр. – албум и фотоапарат за моментни снимки; След което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.1.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монетa), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 300 бр. ваучери, на стойност 30 лв, за Orange Center; След което участникът автоматично разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.2.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.3., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coin/монетa), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 300 бр. ваучери за Fashion days, от които 200 броя на стойност 10лв. и 100 броя на стойност 20лв; След което участникът автоматично разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.3.

 

8.4. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.5. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове, но един код, coins/ монети и  gems/ диамани могат да се регистрират/използват само веднъж. Един потребител може да спечели до 1 брой награда по т.7.1., до 2 бр. награди по т.7.2. и до 3 бр. т.7.3. за периода на промоцията, независимо колко кода/ gems е регистрирал за участие за съответна награда. Наградите по т. 7.2. не могат да се кумулират – за една покупка на продукт в полето и валидността на ваучера по т.7.2., може да се използва само един ваучер.  

 

8.6. С цел равномерно разпределение на наградите по т.7.1. (албум и фотоапарат за моментни снимки) през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени за теглене  всяка седмица за периода на промоцията, като в 6 от седмиците ще бъдат теглени по 4 бройки, а в 1 от седмиците (третото седмично теглено от началото на промоцията) ще бъдат изтеглени 6 бройки.

 

8.7. Тегленето на награди по точка 7.1. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица в понеделник ще бъде теглени съответен брой награди сред регистрираните участници за тази награда през предходната календарна седмица, описана в точка 7.1., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен със съобщение в мобилното приложение COCA-COLA APP. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

 

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·            Участникът получава съобщение/нотификация в приложението COCA-COLA APP, че печели награда

·            При спечелване на награда от точка 7.1. печелившият ще бъде помолен да предостави на e-mail:   

coca-cola.app@locals.bg  своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на наградата.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.4.

o   Печелившият ще има срок до 30.01.2022 г. след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора няма задължение да предостави награда.

 

·            При спечелване на награда от точка 7.2.&7.3 печелившият получава уникален цифров код, с който може да се възползва до 31.01.2022 от ваучер на стойност 30 лева от Orange Center или ваучер на стойност 10 или 20 лева от Fashion days.

 

9.4. Организаторът не носи отговорност за не-/предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Промоцията, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД;

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда;

 

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Данните, получавани и обработвани от „Локалс“ ООД за целите на валидиране на печеливши и предоставяне на наградата към спечелилите участници се обработват по възлагане на Организатора, и всички претенции на участниците във връзка с обработката на личните им данни следва да се отнасят към ККХБК на посочените в тези условия данни за контакт.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

Приложение № 2: Промоционални етикети и капачки

 

 

Приложение № 3: Награди

 

  • Наградата, описана в т.7.1:

х30 бр. – албум и фотоапарат за моментни снимки

 

  • Наградата, описана в т.7.2:

х300 бр. – ваучер за Orange Center, на стойност 30лв, валидни до 31.01.2022г.

 

 

  • Наградата, описана в т.7.3:

x300 бр. – ваучер за Fashion days, от които 200 бр - на стойност 10 лева и 100 бр. на стойност 20лв, валидни до 31.01.2022г.