ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “FANTA играй за страшни награди 2022”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ “FANTA играй за страшни награди 2022”

Приложение № 1: Официални правила

 

Купи бутилка от 500ML, 1L, 1.5L или 2L Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Грозде, Fanta Madness, Fanta Tropical - регистрирай 10-символния код под капачката в COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение) и играй за „страшни“ награди.

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

Националната потребителска Промоция „FANTA играй за страшни награди 2022“ , се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. С участието си в Промоциите участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Официалните правила се публикуват в мобилното приложение COCA-COLA APP и на сайта www.coca-cola.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00 ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Промоцията по всяко време, обявявайки това на официалния си сайт www.coca-cola.bg и на COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

 

3.1. Промоцията „FANTA играй за страшни награди 2022“ се провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Промоцията „FANTA играй за страшни награди 2022“ имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, ползващи услугите на мобилното приложение COCA-COLA APP и живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Промоцията се осъществява едновременно по два начина – онлайн на мобилното приложение COCA-COLA APP и в търговската мрежа в обозначените обекти.

5.1. Онлайн частта на Промоцията „FANTA играй за страшни награди 2022“, която се провежда в COCA-COLA APP, стартира на 19.09.2022 г. и продължава до 30.10.2022 г. - последен ден за регистриране на кодове.

 Заявка за участие в томбола за награда по чл. 7.1.1  от настоящите правила стартира на 19.09.2022 г. и продължава до 09.10.2022 г. включително.

 

5.2. Промоцията с частта промоционална механика с награди в търговските обекти стартира на 19.09.2022 г. и продължава до 30.10.2022 г. включително или до изчерпване на количествата награди по т.7.3. -  Fanta Halloween чаша в участващите търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

 

6.1. В Промоцията „FANTA играй за страшни награди 2022“ „Участващи опаковки" са всички пластмасови бутилка от 500ML, 1L, 1.5L или 2L Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Грозде, Fanta Madness, Fanta Tropical с 10-символен код под капачката.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

7.1. Награди от онлайн частта на промоцията в COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение):

            

  7.1.1. Голяма награда: Общо 10 бр. –Halloween пътуване в Дери, Ирландия;

7.1.2. Малка награда: Общо 350 бр. – дигитален ваучера на стойност 30 лв. от книжарници „Orange“;

7.2. Наградите по чл. 7.1.1 е с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати дължимото.

7.2.1. Наградата по чл. 7.1.1, включва само и единствено:

  • Един самолетен билет София-Лондон Станстед-Дери-Лондон Станстед-София;
  • Летищни такси за един човек;
  • 3 нощувки в избрания хотел за един човек с включена закуска: 30.10. – 02.11.2022 г.
  • Един салонен багаж до 10 кг. и една малка чанта;
  • Трансфер летище-хотел-летище
  • Посещение на Derry Halloween фестивал

Всичко, което не е посочено в тези общи условия като включено в наградния пакет, не се включва в наградата по чл. 7.1.1.. По-точно (но неограничено до), наградата не включва: разходи за храна  и други, различни от посочените, посещение на туристически и други обекти, допълнителни такси и всякакви видове застраховки, начислени от авиокомпанията, ПСР тестове, разходи по престой или нови самолетни билети при евентуално излизане на позитивен резултат след направен тест в чужбина, градска такса и др.

Организаторът запазва възможността си да отмени или промени условията на пътуване и вида на наградата по своя преценка, ако възникнат събития или обстоятелства, които възпрепятстват или затрудняват организирането и, като например влошена епидемична обстановка, стачки, събития и обстоятелства, наложени от държавата или авиокомпанията, които не са могли да бъдат предвидени.

В такива случаи наградата се заменя с друга със същата равностойност.

7.3. Награди от частта на промоцията, която се провежда в търговските обекти:

7.3.1. Общо 65 000 бр. – Fanta Halloween чаша;

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

 

8.1. Онлайн част на Промоцията в COCA-COLA APP (Coca-Cola Мобилно Приложение):

 

8.1.1. Закупете бутилка 500ML, 1L, 1.5L или 2L от участващите опаковки. Под капачката  ще откриете:

·       уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA-COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA-COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

 

8.1.2. Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA-COLA APP, съгласно правилата и общите условия на приложението. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA-COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението, съгласно правилата за регистрация на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

 

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.

·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.

·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA-COLA APP.

·       Минималната възраст за участие в Кампанията е 16г.

 

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и закупуване на участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Кампанията.

 

 

8.1.3. Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на COCA-COLA APP могат да събират виртуална Coca-Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca-Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него. 

 

Всички пластмасови бутилки от 500ML, 1L, 1.5L или 2L  Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Грозде, Fanta Madness, Fanta Tropical с 10-символен код под капачката. С въвеждането на всеки код в приложението Coca-Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

 

С натрупването на определен брой монети във своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 20 кода от участващите опаковки (равняващи се на 20 coins/монети) + 50 gems/диаманти, след което да влезе в полето с промоционални игри и да закупи участие за един от 10 бр. Halloween пътувания в Дери, Ирландия, след което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично получава билет и се включва в томболата за голяма награда описана в т. 7.1.1. 

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващи се на 1 coins/монети)) + 50 gems/диаманти след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 350 бр. дигитален ваучер от книжарници „Orange“ , след което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът веднага разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.2.

 

8.2. Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

 

8.3. В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1.1. или 7.1.2. от един потребител.

 

8.4. Тегленето на награди по точка 7.1.1. ще бъде извършвано по следния начин:

За целия период на промоцията, печелившите на награда от т.7.1.1.   ще бъдат изтеглени наведнъж на 10.10.2022 г. като спечелилите ще бъдат информирани в  срок от два дни след тегленето.

8.5. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

8.6. В случай, че непълнолетно лице печели наградата от т. 7.1.1., то единствения начин да се възползва от наградата е да предостави  декларация- съгласие от родител/и. За да се осъществи самото пътуване, непълнолетния печеливш следва да предостави нотариално заверени декларации – съгласия от двамата родители.

8.7. Спечелилите трябва да имат задължително паспорт с валидност най-малко 6 месеца от датата на пътуването. В случай че това условие не е покрито, наградата от т. 7.1.1. не може да бъде предоставена.

 

Промоционална механика с награди в търговските обекти:

 

8.7. В избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали, информиращи за тази част на Промоцията, ще се провежда описаната по-долу механика, при която могат да се спечелят награди директно в търговския обект.

 

8.7.1. За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят наведнъж комбинация от 2 бутилки от участващите опаковки. За всяка покупка на 2 бутилки наведнъж в комбинация по избор от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле на място в търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:

 

·       „Чаша“ – потребителят има право да получи награда – една чаша описан в т. 7.3, веднага, на място в търговския обект;

 

8.7.2. Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч листове в съответния участващ търговски обект.

8.7.3. Количеството на промоционалните награди е ограничено, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата.

8.7.4. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.7.5. Информация за промоцията с награди в обектите може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България)  всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч..

8.7.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 и останалите от настоящите правила.

 

9.2. Ако потребителят спечели награда, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

 

9.3. Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

 

·       При спечелване на награда от точка 7.1.1., участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA-COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок до 13.10.2022 г. да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

 

·       При спечелване на награда от точка 7.1.2. участникът разбира веднага дали печели и в приложението COCA-COLA APP му излиза екран с номера на ваучера.

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

 

12.1. Спорове между Организатора на Промоциите и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.

12.3. Организаторът на Промоциите не носи отговорност за и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоциите, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоциите.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. С участието в Промоция „FANTA играй за страшни награди 2022“ участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Промоцията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си Промоцията „FANTA играй за страшни награди 2022“, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес CICBulgaria@coca-cola.com, обади се с молба за прекратяване на 0800-12345 (безплатно обаждане от цялата страна). В e-mail съобщението и/или по време на обаждането си желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Промоцията, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Промоцията, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва в Промоцията и възможността да спечели.

 

13.2. С участието в Промоцията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

·       Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

·       Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

·       Право на изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

·       Право на ограничаването на обработката на лични данни;

·       Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

·       Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;

·       Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

·       Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

1.     На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция,

както и

2.     На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

•            идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;

•            идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в промоцията, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от ККХБК и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства, в това число чрез звукозапис (ако участникът реши да използва услугите на телефон 0800 12345 или друг телефонен номер, (г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се обади на телефон 0800 12345 или изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

В случай, че участникът изиска прекратяване на използването на всички негови лични данни за целите на директния маркетинг, ККХБК в качеството си на администратор на лични данни ще го отпише от базата на участниците в промоционалната игра. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, ЕГН, и-мейл адрес, рождена дата, телефонен номер, адрес.

Повече информация за обработката на предоставените данни във връзка с Промоцията може да бъде получена посредством:

•            Уведомлението за защита на личните данни;

•            Обаждане на 0800-12345 (безплатна телефонна линия) или с e-mail съобщение до нашия Отговорник по защита на данните на този адрес CICBulgaria@coca-cola.com;

 

13.3. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

 

Приложение № 2: Промоционални етикети и капачки

Етикет:

Приложение № 3:  Физически награди

 

Всички награди са с илюстративна цел

 

Чаша: